Van organisch afval naar waardevolle grondstoffen - Utilities
nieuws

Van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

Publicatie

16 feb 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

CO2-uitstoot, grondstoffen

TNO kijkt samen met afvalbedrijven en de chemische industrie hoe organische afvalstromen bruikbaar zijn als bouwstenen voor de chemische industrie. Met name voor bio-aromaten. Op dit moment worden deze afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand.

Organische reststromen zijn om te zetten in bouwstenen voor bio-aromaten: een specifieke groep chemische verbindingen. Die zijn weer te verwerken in bijvoorbeeld plastics, smeermiddelen, coatings en verpakkingen. Chemicaliën uit aardolie bestaan voor 40 procent uit aromatische verbindingen, wereldwijd wordt 90 tot 100 megaton hiervan verbruikt in diverse producten. Afvalstromen als mest, gft, zeefgoed en luiervulling kunnen geschikt zijn voor het maken van deze chemische bouwstenen. Met het inzetten van dit soort organische reststromen in de chemische industrie kan uiteindelijk de CO2-uitstoot met 50 tot 75 procent worden verminderd.

Schaalgrootte

Op dit moment zet TNO een proeffabriek op waarin organische afvalstromen worden omgezet in bouwstenen voor bio-aromaten. ‘Daarvoor zijn we op zoek naar partijen die afval kunnen leveren en naar chemische bedrijven die gebruik willen maken van de door ons geproduceerde bouwstenen’, vertelt TNO’er Monique Wekking. ‘Door samen te werken kan namelijk meer schaalgrootte gecreëerd worden en kan meer kennis uit de keten worden benut.’

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West