Kiwa - Utilities

Kiwa: Partner for Progress in duurzame energie

Onze energievoorziening moet de komende jaren worden klaargestoomd voor nieuwe energiestromen, afkomstig uit duurzame bronnen en decentraal opgewekt in wisselende hoeveelheden. De leveringszekerheid van energie kan alleen gegarandeerd worden als de veiligheid en betrouwbaarheid van de opslag en distributie gewaarborgd zijn. Of het daarbij nou gaat om nieuwe vormen van energieopwekking met bijvoorbeeld waterstof of de opslag van zonne- en windenergie.

De transitie naar duurzame, flexibele energiesystemen en opslagmogelijkheden vraagt om een partner die thuis is in het volledige spectrum van energievoorziening. Als internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen is Kiwa Technology die partner. Vanuit de gasindustrie hebben wij afgelopen decennia uitgebreide kennis en expertise opgebouwd die intussen inzetbaar is in de gehele energie- en watersector. We ondersteunen onze klanten met onderzoek, advies, engineering, certificering, training en productontwikkeling.

Meer weten over de energietransitie en toegevoegde waarde die Kiwa daarbij kan bieden? Bekijk onze themapagina over de energietransitie in Nederland.

Nieuws en Publicaties over Kiwa