Plan industrie voor 80 tot 95 procent CO2-reductie in 2050 - Utilities
nieuws

Plan industrie voor 80 tot 95 procent CO2-reductie in 2050

Publicatie

13 jun 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In Nederland is de energie-intensieve industrie, grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie, goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO2-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen. De industrie is bereid om deze benodigde investeringen te doen.

 

Een samenwerkingsverband van de chemie- en staalindustrie kijkt bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor het bewerken van koolstofrijke restgassen, zodanig dat hieruit syngas kan worden gemaakt. Dit kan als waardevolle grondstof voor de chemische industrie dienen. Bedrijven uit de chemie- en voedingsmiddelenindustrie onderzoeken gezamenlijk hoe organische reststoffen (biomassa) fossiele brandstoffen en grondstoffen kunnen vervangen in de chemie. Toepassing van dit soort nieuwe technologieën vergt grote investeringen. Een proactief industriebeleid gericht op ondersteuning van de transitie is hierbij onontbeerlijk.

 

De industrie biedt de overheid een partnership aan, waarin de industrie zich richt op het investeren, en de overheid zich richt op het faciliteren. Zo is het nodig dat wet- en regelgeving worden bijgesteld en risico’s worden beperkt. Ook is een betrouwbare energievoorziening cruciaal, net als energietarieven die internationaal concurrerend zijn. Ten slotte speelt de overheid een belangrijke rol in het bevorderen van cross-sectorale samenwerkingen die nodig zijn voor systeeminnovaties.

 

De concrete uitwerking van deze voorstellen wordt op aanstaande donderdag 16 juni overhandigd aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken. Dit gebeurt in Rotterdam tijdens het VEMW-congres ‘Samen op weg naar minder’ ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.