Plant One opent marktplaats voor energie-efficiënte oplossingen - Utilities
nieuws

Plant One opent marktplaats voor energie-efficiënte oplossingen

Publicatie

13 feb 2014

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

  • Bekijk onderaan de foto’s van de opening

 

Volgens de initiatiefnemers (naast Plant One ook Rotterdam Climate Initiative, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en het Institute for Sustainable Process Technology) sluit de marktplaats aan op de wens van industriële bedrijven om samen met toeleveranciers te bespreken hoe innovatieve apparatuur en technologie hen kan helpen om energie-efficiënter te werken. Dat moet ook wel, aangezien de Rotterdamse industrie zich tot doel heeft gesteld om elk jaar 2 procent efficiënter om te gaan met energie.

Bij de opening mochten alle marktkoopmannen hun waar onder de aandacht brengen, waarbij energiezuinigheid en winst hand in hand gaan. Zo vertelde Colt over de financiële voordelen van een schone, frisse fabriek die via zijn apparatuur realiseerbaar is. HeatMatrix liet zien hoe je de hitte van uitgestoten rookgas kan omzetten in herbruikbare warmte, en EnergyGQ toonde apparatuur om operators er beter bewust van te maken hoe zij hun processen zo energiezuinig kunnen uitvoeren.

Milieuvergunning

Bij de opening van de fabriek meldde Van Huffelen dat Rotterdam ‘snoeigoed’ bezig is met duurzaamheid. Zij pareerde daarmee de kritiek dat bijvoorbeeld het Rotterdam Climate Initiative een wassen neus is. “Rotterdam heeft als eerste plek in Nederland een marktplaats die laat zien wat er mogelijk is in de markt. Dit is dé plek waar je moet zijn voor nieuwe kennis over energie-efficiency. Aan de andere kant benadrukte Van Huffelen dat de marktplaats ook noodzakelijk is. “U als industrie heeft beloofd energie-efficiënter te gaan werken, en dat lukt alleen als we het met z’n allen doen.”

Ook Maarten de Hoog, hoofd Haven en Industrie van DCMR, zag de noodzaak van meer energie-efficiëntie. Want hoewel de milieudienst Rijnmond zich niet specifiek met energie bezighoudt, ziet hij wel de link tussen milieu en energie. Volgens hem is het voor veel industriële bedrijven lastig om een milieuvergunning te krijgen, onder meer omdat er in de Rijnmond te veel stikstof wordt uitgestoten. Een groot deel hiervan komt op de rekening van de tuinbouw in het Westland die voor de verwarming van kassen gasmotoren gebruiken. Hij raadde bedrijven daarom aan om restwarmte te leveren aan de kassen, zodat zij minder stikstof uitstoten, en bedrijven meer ruimte hebben voor meer industriële activiteiten.

Vijftigduizend auto’s

Maar er zit ook gewoon veel geld in energie-efficiëntie, illustreerde Bart Voet, directeur van Shell Pernis en bestuurslid van Deltalinqs. Zo heeft zijn raffinaderij door besparingen een hoeveelheid energie bespaard die gelijkstaat aan het van de weg halen van vijftigduizend auto’s. “Alhoewel dat een beetje gek is om te vertellen als directeur van een raffinaderij, maar goed.” Voet trok ook de parallel met de voormalige afdeling windenergie van Shell, waar hij directeur van was. Een park, dat in zijn tijd 250 miljoen euro had gekost, leverde evenveel energie op als dat zijn energiemaatregelen bij Shell Pernis besparen.

Maar ook de industrie als geheel kan profiteren van grootschalige samenwerking, laat Voet weten. “De energievoorziening is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Delen van kennis hierover is essentieel. Ik ben ervan overtuigd dat een open houding van de bedrijven naar elkaar toe de positie van de industrie zal versterken.” Dat neemt niet weg dat het een lastige tijd is om te innoveren.”Het gaat bij energie doorgaans om grote investeringen en dat in een tijd waarin deze mondiale industrie in zwaar weer verkeert. Daar moeten we dus bewust mee omgaan. Deze marktplaats kan daarbij helpen.”

Katalysatoren

Plant One opende in 2011 zijn deuren als testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond. Bedrijven kunnen hier eenvoudig nieuwe technieken uitproberen, onder meer vanwege de gemeenschappelijke milieuvergunning en aanwezigheid van benodigde infrastructuur. Volgens Husmann blijft dit ook de kern van Plant One. “De marktplaats is iets wat we erbij doen. Wij bieden nog steeds faciliteiten aan voor testen en opschalen, en daar hebben we inmiddels meerdere projecten voor gedaan.”

Een bekend voorbeeld van zo’n project komt van Huntsman, dat in 2012 een installatie voor het testen van milieuvriendelijkere katalysatoren van Amerika naar Rotterdam verplaatste. In de VS bleek de testfabriek te duur om te laten draaien, maar met steun van onder meer Havenbedrijf Rotterdam kwam de energie-efficiënte fabriek in Rotterdam wél uit. Plant One bleek daarbij de uitgewezen locatie voor zo’n samenwerking. Het is de bedoeling dat Huntsmans testfabriek twee jaar draait, zodat het bedrijf zeker weet dat de technologie opgeschaald kan worden naar productieformaat. Mocht dat werken, dan mogen andere bedrijven de testfabriek gebruiken om zelf nieuwe processen voor energie-efficiency uit te proberen.

 

Foto’s

(fotograaf: Roy Borghouts)

 

Alexandra van Huffelen en Karin Husmann openen de marktplaats

 

Bart Voet, Shell

 

Karin Husmann, Plant One

 

Maarten de Hoog, DCMR

 

Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid

 

Marktplaats

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.