Privatisering Eneco kan weer doorgaan - Utilities
nieuws

Privatisering Eneco kan weer doorgaan

Publicatie

19 feb 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Eneco

De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een gezamenlijk proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Dat zijn de uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC.

De mediation onder leiding van mr. Eva Schutte, heeft geleid tot concrete afspraken over het belang van de continuering van de duurzame strategie van Eneco en over investeringen, beloningsbeleid, communicatie en het transactieproces waaronder beoordelingscriteria voor potentiële kopers en de timing. Over de inhoud van de gesprekken tijdens de mediation, worden geen nadere mededelingen gedaan zoals gebruikelijk is in dit soort processen.

Wethouder Adriaan Visser van gemeente Rotterdam, namens de aandeelhouders: ‘Ik ben blij dat we er op deze manier zijn uitgekomen. Dat is ook steeds ieders intentie geweest. We kunnen nu vooruit kijken naar een mooie toekomst voor Eneco. Het is zaak dat we in gezamenlijkheid snel starten met het verkoopproces waarbij het duurzame karakter van Eneco geborgd blijft’.

Edo van den Assem, voorzitter van de RvC van Eneco Groep: ‘Ik ben tevreden met het resultaat dat we samen hebben bereikt. Want het zorgt er voor dat we door kunnen met het privatiseringsproces van Eneco. In gezamenlijkheid en met oog voor de belangen van alle betrokken stakeholders. In de afspraken over het privatiseringsproces zijn waarborgen ingebouwd zodat Eneco Groep haar leidende rol in het verduurzamen van onze energie in de toekomst kan voortzetten’.

Vervolgproces

De AHC en Eneco gaan nu in gezamenlijkheid op korte termijn vervolgstappen zetten in de privatisering van Eneco Groep. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van zowel de houdende als de verkopende aandeelhouders en de overige stakeholders. Zo wordt er over onderdelen van de afspraken nog advies gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van Eneco.

Fotocredit: Eneco
Bron: Eneco

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West