Productie groen waterstof kan verzwaring elektriciteitsnet voorkomen - Utilities
nieuws

Productie groen waterstof kan verzwaring elektriciteitsnet voorkomen

Publicatie

4 dec 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

elektriciteitsnet, groene waterstof

De inzet van (groen) waterstof uit elektrolyse kan verzwaring van het elektriciteitsnet voorkomen. Uit de analyse van vier praktijkcases blijkt dat dit, afhankelijk van bijvoorbeeld de lokale waterstofvraag, mogelijk is.

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar en tijdrovend is, zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om de pieken van de lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de inzet van batterijen, vraagsturing bij lokale gebruikers of de omzetting van elektriciteit in waterstof.

ECN part of TNO onderzocht samen met DNV-GL in opdracht van Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis de inzet van (groen) waterstof.

Haalbaarheid

Het onderzoek behandelt vier praktijkcases: de toepassing van PV-panelen door een groep agrarische bedrijven, de exploitatie van een grootschalig zonnepark, de ontwikkeling van een energiehub op een bedrijventerrein en de industriële toepassing van waterstof in de industrie.

Uit de analyse blijkt dat de inzet van elektrolyse voor verantwoord netbeheer op dit moment alleen in uitzonderlijke situaties haalbaar is. Hierbij spelen zaken als de aanwezigheid van een lokale afzetmarkt en de bereidheid van afnemers voor groen waterstof te betalen een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs is een belangrijke factor. De netbeheerder kan de businesscase met ‘incentives’ positief beïnvloeden, mits de wetgeving zulke stimulerende maatregelen gaat toestaan.

Download het rapport.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan 17 januari naar onze Masters of Industry bijeenkomst, waar Lennart van der Burg van TNO meer vertelt over waterstof in de industrie. Dit is een ontbijtsessie in Spijkenisse. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Bron: TNO

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West