Provincie bezorgd over inspraakmogelijkheden over windparken op zee - Utilities
nieuws

Provincie bezorgd over inspraakmogelijkheden over windparken op zee

Publicatie

3 okt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Volgens Noord-Holland moet wind op zee met draagvlak op zee én aan de kust worden gerealiseerd. Daarvoor is het van belang dat realisatie niet binnen de 12-mijlszone gebeurt en dat er voldoende inspraak en invloed is voor de kustgemeenten en hun toeristische ondernemers.

 

Op dit moment lopen er verschillende procedures die windparken op de Noordzee mogelijk moeten maken. Zo ligt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, die plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlszone mogelijk zou moeten maken, nog ter inzage. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Toch wordt in een ander document van het Rijk al uitgegaan van windmolens binnen de 12-mijlszone. Dit betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten Windparken Hollandse Kust.

 

De provincie vreest dat het parallel laten lopen van beide procedures ten koste gaat van de betrokkenheid en participatie van de omgeving en vindt dat maatschappelijk onverantwoord. Zij vraagt het Rijk daarom een heldere planning te hanteren en inzicht te bieden in de samenhang van de verschillende procedures en besluiten.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.