Provincie Groningen wil vogelsterfte door windturbines voorkomen
nieuws

Provincie Groningen wil vogelsterfte door windturbines voorkomen

Publicatie

18 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

eemshaven, Groningen Seaports

Windturbineontwikkelaars moeten zo nu en dan hun windturbines in en rond de Eemshaven stilzetten om het aantal vogelslachtoffers met 75 procent te reduceren. Hiervoor gaat de provincie Groningen maatregelen opnemen in de vergunningen voor windparken.

Voor het stilzetten van de windturbines wordt gebruikgemaakt van een voorspellingsmodel, een soort ‘buienradar’ waarmee je kunt zien wanneer er een zwerm vogels aan komt. De Eemshaven ligt op een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten.

Vogelvoorspellingsmodel

Het plotseling uitzetten van grote windparken heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge onbalanskosten met zich mee. Het is daarom van belang dat er op tijd kan worden ingegrepen bij het stilzetten van de windturbines.

Daarom wordt er een  trekvogelvoorspellingsmodel ingevoerd, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hiermee kan mede op basis van meteorologische data vogeltrek worden voorspeld. Het kan worden vergeleken met een buienradar, maar dan voor vogels. Het model zou minstens dertig uur van tevoren kunnen voorspellen of en wanneer er een zwerm vogels richting de Eemshaven vliegt. Hierdoor worden onbalans en risico’s voor het energienetwerk vermeden.

Proef Eemshaven

In de Eemshaven worden de komende jaren nieuwe windturbineparken ontwikkeld, en worden oude windturbines vervangen door nieuwe. Die operatie moet medio 2020 zijn voltooid.  Doordat er veel windturbines in de Eemshaven worden geplaatst en doordat er veel vogels over de Eemshaven vliegen, is dit bij uitstek een interessant gebied om het trekvogelvoorspellingsmodel te testen.

In het najaar van 2018 wordt in de Eemshaven met deze aanpak een proef gedraaid. Het voorspellingsmodel zal in de komende jaren steeds nauwkeuriger worden en de verwachting is dat de eerste operationele versie medio 2020 wordt toegepast.

Verdere ontwikkeling

Met een groot aantal andere overheden en belanghebbenden, waaronder windturbineontwikkelaars en natuurorganisaties, wordt het trekvoorspellingsmodel van de UvA verder ontwikkeld. De proef in de Eemshaven heeft als bijkomend voordeel dat op korte termijn aanvullende kennis wordt opgedaan over trekroutes langs de Eemshaven. En dit levert meer inzicht op, juist ook voor windturbines op zee in Nederland en in Europa.

Bron: Provincie Groningen

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West