Recordinvesteringen TenneT in elektriciteitsnetten - Utilities
nieuws

Recordinvesteringen TenneT in elektriciteitsnetten

Publicatie

3 aug 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

TenneT heeft in 2015 grote vooruitgang geboekt bij de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en het faciliteren van de overgang naar een duurzame energievoorziening. De Nederlandse overheid wil TenneT aanwijzen als ontwikkelaar, bouwer en beheerder van een net op zee dat tussen nu en 2023 3.500 megawatt aan duurzame windenergie voor Nederland aan land gaat brengen. In Duitsland heeft TenneT vijf nieuwe offshore-netaansluitingen (gelijkstroom) opgeleverd, waardoor de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 4.300 megawatt bedraagt. Deze nieuwe gelijkstroomverbindingen voorzien miljoenen huishoudens van groene elektriciteit. In 2019 zal TenneT naar verwachting 7.100 megawatt aan offshore-aansluitingscapaciteit gereed hebben, ruim voldoende voor de 6.500 megawatt aan opgesteld windvermogen die de Duitse regering in 2020 op zee beschikbaar wil hebben.

 

In 2015 heeft TenneT een leidende rol gespeeld bij het realiseren van meer grensoverschrijdende transportcapaciteit voor de markt met behulp van een mechanisme dat Flow Based Market Coupling heet. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen in Europa verder naar elkaar zijn toegegroeid. Daarnaast zijn er twee nieuwe grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen in ontwikkeling: één tussen Duitsland en Noorwegen (NordLink) en één tussen Nederland en Denemarken (COBRAcable). Deze interconnectoren zullen de leveringszekerheid vergroten en de distributie van duurzame energie in Noordwest-Europa ondersteunen.

 

In februari 2015 sloot TenneT een overeenkomst met de Duitse bank KfW voor een gezamenlijke investering in het Duitse deel van de NordLink-interconnector. KfW investeert 500 miljoen euro aan eigen vermogen in deze onderzeese gelijkstroomverbinding tussen Duitsland en Noorwegen, en heeft daarmee een aandeel van 25 procent. De Noorse netbeheerder Statnett is verantwoordelijk voor de financiering van het Noorse deel van de NordLink-interconnector, en heeft daarmee een aandeel van 50 procent. Eerder sloot TenneT al succesvolle samenwerkingsovereenkomsten voor de financiering van Duitse projecten met Mitsubishi Corporation (2012 en 2013) en Pension Denmark (2014), met een totale toezegging van eigen vermogen van 960 miljoen euro.

 

Technische innovaties

Innovatie is essentieel voor de toekomstbestendige ontwikkeling van een betrouwbaar, robuust en efficiënt elektriciteitssysteem. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens om meer hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen, wil TenneT in Enschede een proefproject met een supergeleidende ondergrondse 110 kV-kabel starten. Deze zogeheten HTSC-kabel (High-Temperature Super Conductor) kan tot vijf maal meer elektriciteit transporteren dan een conventionele kabel en wordt over een lengte van 3,4 kilometer aangelegd. Het project vertegenwoordigt een internationale primeur: nergens ter wereld worden supergeleidende kabels momenteel toegepast over deze afstand en op dit spanningsniveau. Met deze supergeleidende kabels zou het in de toekomst gemakkelijker moeten zijn om hoogspanningsverbindingen in te passen in stedelijk gebied. Dergelijke kabels hebben geen magnetisch veld en nemen, omdat ze weinig warmte afgeven, veel minder ruimte in.

 

Voor nieuwe hoogspanningsverbindingen zoals Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en Doetinchem-Wesel blijft TenneT de zelf ontwikkelde Wintrack-masten toepassen, die door hun (ranke) ontwerp een veel kleiner elektromagnetisch veld hebben en beter opgaan in de omgeving. In de Noordring van project Randstad 380 kV wordt bijna 10 kilometer aan 380 kV-kabel toegepast, net als eerder bij de Zuidring van hetzelfde project.

 

TenneT onderzoekt tevens de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag in batterijen, waarmee het elektriciteitsnet flexibeler en efficiënter kan worden. TenneT en The New Motion zetten de oplaadsystemen van duizenden elektrische auto’s in om bij te dragen aan de stabiliteit van het net. De toenemende invoeding op het net van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat er vaker moet worden bijgestuurd ter handhaving van de energiebalans. Tegelijkertijd vraagt de toename van ‘groene stroom’ om nieuwe oplossingen om schommelingen in het elektriciteitsnet te kunnen opvangen. TenneT onderzoekt nog andere mogelijkheden voor (grootschalige) opslag van elektriciteit met behulp van batterijen.

 

Verdere investeringen

In de komende tien jaar gaat TenneT naar verwachting circa 22 miljard euro investeren in onshore en offshore infrastructuur. Extra capaciteit zal congestie op het net – bijvoorbeeld op dagen met veel wind – voorkomen, en maakt het mogelijk om energie verder te transporteren naar de verbruikscentra. Deze netuitbreidingen zullen zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder, en ertoe leiden dat de elektriciteitsprijzen in de afzonderlijke Europese landen verder naar elkaar toegroeien. Hierdoor wordt stroom uiteindelijk goedkoper voor de eindgebruikers.

 

In Duitsland investeert TenneT in wisselstroominfrastructuur aan land en gelijkstroomverbindingen op zee. Het Duitse hoogspanningsnet aan land wordt aanzienlijk uitgebreid met het oog op de transitie naar een duurzame energievoorziening (Energiewende). Nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen zijn noodzakelijk vanwege de sterke toename van duurzame energieproductie, die bovendien vaak plaatsvindt op niet-traditionele locaties. Meer dan twintig grote projecten bevinden zich momenteel in de plannings- of uitvoeringsfase. Verder is TenneT bezig met de voorbereidingen voor een tweetal unieke gelijkstroomverbindingen aan land om de elektriciteitsvoorziening in het zuidelijke deel van Duitsland ook voor de toekomst zeker te stellen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.