Regionaal warmtenet koppelt industriële restwarmte met woningen - Utilities
nieuws

Regionaal warmtenet koppelt industriële restwarmte met woningen

Publicatie

16 nov 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In deze Green Deal krijgt de consument van warmte een centrale plaats. Huishoudens willen meer keuzen tussen contracten. Denk aan verschuiving tussen vastrecht en warmtekosten, een vast bedrag per maand of een keuzemogelijkheid van honderd procent duurzame warmte. Er wordt gekeken of er binnen de wetgeving experimenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld door met andere tarieven te werken. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden.

Batig saldo

Een regionaal warmtenet is de voordeligste manier om op een duurzame wijze een half miljoen woningen te verwarmen. Dat blijkt uit de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse die aan de 26 partners van het programma Warmte en Koude in de MRA is gepresenteerd. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het plan om te komen tot een regionaal warmtenet voor een half miljoen woningen doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven zoals het grootschalig isoleren van woningen tot het energielabel A+. Uit het onderzoek blijkt dat een regionaal warmtenet als enig alternatief leidt tot een batig saldo voor de MRA. De baten zijn deels voor de investeerder (mogelijkheid om klanten te binden en rendement te maken) en de afnemer van groene warmte (goedkoper warmtealternatief) maar deels ook maatschappelijk zoals een hoge CO2-reductie.

Goedkoper

Investeren in een regionaal grootschalig warmtenet is tien keer goedkoper voor de samenleving dan een individuele aanpak. Individuele maatregelen leveren wel een iets betere prestatie als het gaat om de reductie van CO2 maar omdat het regionale warmtenet vele malen goedkoper is gaat het hier wel om de meest efficiënte klimaateuro. Met een regionaal warmtenet kan de MRA voor circa zes procent bijdragen aan de besparingsambitie van het Nationaal Energieakkoord.

Warmteakkoord

De partijen in de MRA gaan met deze resultaten in de hand verder met de plannen voor realisatie van het regionale warmtenet. De volgende stap is een ‘Grand Design’ van het warmtenet. Daarbij wordt gekeken welke bronnen kunnen worden aangesloten. Hoe om te gaan met de restwarmte van Tata Steel, wat de kansen zijn van duurzame geothermie en of het mogelijk is om overtollige energieproductie van windmolens op te slaan door het verwarmen van water voor het warmtenet. Ook gaan de partijen aan de slag met de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders. Uiteindelijk willen de partijen in de MRA komen tot een warmteakkoord met het Rijk.

Deelnemers

De partijen die voor het programma Warmte en Koude de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.