Reorganisatie Eneco kost 250 banen - Utilities
nieuws

Reorganisatie Eneco kost 250 banen

Publicatie

5 jun 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Eneco

De privatisering van Eneco wordt ingeleid door een reorganisatie met een kostenreductie van honderd miljoen euro als doel. Een deel van dat geld moet komen van een sanering van 250 banen. Het is volgens de directie een noodzakelijke ingreep om te blijven meebewegen met de snel veranderende energiesector.

Eneco Groep is een verandertraject gestart om verder te kunnen groeien op een drietal strategische gebieden: duurzame energie, energielevering en innovatieve diensten. Het traject loopt tot eind 2019 en omvat een kostenreductie van bijna 100 miljoen euro en aanpassingen in de organisatie van Eneco Groep.

Frans van de Noort, Chief Operating Officer van Eneco Groep: “De energiesector is enorm in beweging. Dat biedt onze organisatie veel kansen, als we erin slagen om onze klanten op de best mogelijke manier te blijven bedienen en onze digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarom wijzigen wij de organisatiestructuur en zetten wij in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten.” Onderdeel van de plannen is de centralisering van zowel de dienstverlening aan klanten als de werkzaamheden gericht op digitale innovatie.

Personele gevolgen

De inzet op kostenbesparing en efficiëntieverhoging heeft ook personele gevolgen. Per 1 september komt van ongeveer 250 medewerkers de huidige functie te vervallen, waarvan ongeveer een derde ingehuurde medewerkers betreft. Tegelijkertijd ontstaan er ook vacatures in de nieuwe organisatie waar een deel van deze medewerkers op kan solliciteren. De komende anderhalf jaar vindt naar verwachting nog verdere reductie plaats, die deels wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Het traject is eind 2017 aangekondigd, vandaag zijn alle medewerkers van Eneco Groep geïnformeerd over de organisatiewijzigingen en personele gevolgen. De komende weken wordt voor medewerkers duidelijk wat de precieze impact voor hen persoonlijk is in deze fase. Het traject heeft in deze fase geen invloed op de buitenlandse klantactiviteiten van Eneco Groep.

Frans van de Noort: “We spannen ons tot het uiterste in om gedwongen ontslagen te voorkomen, bijvoorbeeld door medewerkers die boventallig zijn te begeleiden naar ander werk binnen of buiten Eneco Groep. We trekken in dit proces nauw op met onze centrale ondernemingsraad en de vakbonden.”

Privatisering

Het verandertraject valt samen met de aangekondigde privatisering van Eneco Groep. Frans van de Noort: “We starten dit traject om onze groeistrategie te kunnen realiseren en om onze klanten beter te bedienen. Dat is uiteraard ook in het belang van onze bestaande en toekomstige aandeelhouders.”

Bron: Eneco

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West