Rijk investeerde 151 miljoen euro in energieonderzoek - Utilities
nieuws

Rijk investeerde 151 miljoen euro in energieonderzoek

Publicatie

17 aug 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, investering, onderzoek

In 2017 investeerde de rijksoverheid 151 miljoen euro in energieonderzoek, meldt RVO. Kennisinstituten en universiteiten kregen vorig jaar meer geld voor investeringen in energieonderzoek dan het jaar daarvoor. Ook bedrijven ontvingen meer geld dan in 2016.

Opvallend is de stijging in investeringen voor onderzoek naar energieopslag en CO2-afvang en -opslag (CCS). Dit jaar ging er meer geld naar Topsector Energie EU-projecten die zich richten op CSS. Deze investeringen vallen onder de IEA-categorie fossiele brandstoffen.

Van de investeringen in fossiele brandstoffen ging ruim 95 procent naar CCS-onderzoek. Uit de Monitor blijkt verder dat vooral duurzame energieopwekking en energiebesparing het hart van de overheidsinvesteringen vormden.

De verdeling van de investeringen is verder als volgt:

  • 41 procent ging naar onderzoek naar verbeterde en goedkopere productiemethoden uit hernieuwbare energiebronnen.
  • 33 procent ging naar energiebesparing
  • ruim tien procent ging naar onderzoek naar energieopslag en naar transmissie- en distributietechnieken

Innovatieactiviteit en energiethema’s

Bij de innovatieactiviteit groeiden de investeringen in industrieel en fundamenteel onderzoek. Investeringen in fundamenteel onderzoek stegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit komt door de tweejaarlijkse investeringscyclus van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was de grootste financier van energieonderzoek in Nederland.

Bron: RVO

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West