Rijk, IPO en VNG zetten zich extra in voor windmolenplannen - Utilities
nieuws

Rijk, IPO en VNG zetten zich extra in voor windmolenplannen

Publicatie

21 mrt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In het actieplan dat eind vorig jaar is gesloten is afgesproken om de procedures rondom het realiseren van deze parken te versnellen door een heldere planning en betere ondersteuning van initiatiefnemers. Ook zal geïnvesteerd worden in het vergroten van maatschappelijke acceptatie van windmolenparken.

 

Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er vorig jaar veel nieuw windvermogen is bijgekomen: 425 megawatt. Daarnaast is het aantal projecten toegenomen waarvan verwacht wordt dat deze in 2020 vrijwel zeker gerealiseerd zijn, van in totaal 5.242 megawatt. Er zijn daarmee  grote stappen gemaakt in het realiseren van de doelen. Maar er moet ook nog veel gebeuren, met name om de laatste 759 megawatt aan windmolens voor 2020 te hebben gebouwd.

 

In het actieplan is afgesproken dat provincies een strakkere regie gaan voeren op het proces om een windmolenpark te bouwen. Daarnaast zal meer ondersteuning worden geboden aan initiatiefnemers en aan de overheden die hun plannen moeten beoordelen, onder meer via de inzet van een gebiedscoördinator. Verder worden maatregelen genomen om andere problemen op te lossen die de bouw van windmolenparken kunnen vertragen, zoals onduidelijkheid over beperkingen vanuit luchtvaartveiligheid, verstoring van radarbeelden of restricties bij het bouwen op of nabij waterkeringen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.