RWE blijft goed op schema na de eerste drie kwartalen - Utilities
nieuws

RWE blijft goed op schema na de eerste drie kwartalen

Publicatie

14 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

RWE

RWE CFO Markus Krebber is zeer tevreden met de prestaties van het Duitse energiebedrijf tot nu toe. De winsten in de handelsactiviteiten zijn weer op een goed niveau en European Power presteert operationeel veel beter. Ook is de schuld van RWE aanzienlijk verminderd en de rating gestabiliseerd. RWE verwacht dan ook eind dit jaar een hogere EBITDA en aangepaste nettowinst: respectievelijk 354 en 649 miljoen euro.

RWE ligt naar eigen zeggen  op schema na de eerste negen maanden van boekjaar 2017. Van januari tot september boekte de groep een aangepaste EBITDA van 4,2 miljard euro, vergeleken met 3,8 miljard euro in dezelfde periode in 2016.

Het nettoresultaat kwam uit op 2,2 miljard euro na 11 miljoen euro in dezelfde periode van vorig jaar. Dit was toe te rekenen aan de goede operationele prestaties, een substantieel verbeterd financieel resultaat en de terugbetaling van de belasting op nucleaire brandstof. Het aangepaste nettoresultaat, exclusief alle uitzonderlijke posten en de belastingteruggave voor nucleaire brandstof, bedroeg 876 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 649 miljoen euro.

De RWE Groep bevestigt dan ook zijn vooruitzichten: het management blijft anticiperen op een aangepaste EBITDA van 5,4 tot 5,7 miljard euro en een aangepast nettoresultaat van 1,0 tot 1,3 miljard euro. Het bedrijf verwacht de bovengrens van de eerder genoemde bedragen te bereiken.

Bruinkool en nucleair

In de eerste drie kwartalen van 2017 daalde de gecorrigeerde EBITDA in het bruinkool en nucleaire segment tot 551 miljoen euro (vorig jaar: 634 miljoen euro). Dit was voornamelijk het gevolg van de daling van de gerealiseerde groothandelsprijzen voor elektriciteit op jaarbasis. De afschaffing van de belasting op kernbrandstof en het huidige programma voor efficiëntieverbetering en lagere kosten van herstructureringsmaatregelen compenseerden dit gedeeltelijk.

Europese opwekking

De gecorrigeerde EBITDA bedroeg 324 miljoen euro (vorig jaar: 413 miljoen euro). De daling was voornamelijk toe te schrijven aan uitzonderlijke posten die werden geboekt in 2016 en die dit jaar niet werden herhaald. In operationele termen deed het segment het beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Kolengestookte elektriciteitscentrales blijven onder druk staan. Daarentegen overtroffen de marges en bedrijfstijden van gasgestookte elektriciteitscentrales de verwachtingen. Het voortdurende efficiëntiebevorderende programma van RWE had ook een positieve impact op dit segment. Daarnaast boekte RWE een aardige voor de verkoop van een site van een elektriciteitscentrale in het Verenigd Koninkrijk.

Supply & Trading

De aangepaste EBITDA in het segment Supply & Trading bedroeg 201 miljoen euro (vorig jaar: -97 miljoen euro verlies). De bedrijfstrend was dus weer in lijn met de verwachtingen. RWE verwacht dat zijn tradingactiviteiten voor energie op middellange termijn gemiddeld ongeveer 200 miljoen euro aan jaaromzet zullen genereren.

innogy

innogy, de financiële investering in een duurzaam energiebedrijf, verbeterde zijn aangepaste EBITDA met vijf procent. Innogy verwacht dat het het jaar als geheel gematigd zal afsluiten in 2016. Details van de winstsituatie werden gepubliceerd als onderdeel van de rapportage over het derde kwartaal op 13 november.

Nettoschuld verminderd

Op 30 september 2017 had de RWE-groep een nettoschuld van 19,5 miljard euro, 3,3 miljard euro minder dan aan het einde van 2016. Dit was voornamelijk te danken aan de positieve ontwikkeling van de winst, de teruggave van belasting op nucleaire brandstof en de lagere pensioenverplichtingen. Net als voorheen verwacht RWE dat de nettoschuld aan het einde van 2017 onder de 22,7 miljard euro uit 2016 zal liggen.

Voorzieningszekerheid

In het licht van het huidige politieke debat roept RWE-CFO Markus Krebber op tot een rechtvaardige nastreven van de doelstellingen klimaatbescherming, concurrentievermogen en voorzieningszekerheid. ‘Duitsland behoort tot de landen met het hoogste niveau van industriële toegevoegde waarde in de wereld, de basis hiervoor is een veilige en betaalbare energievoorziening die onontbeerlijk is voor de acceptatie van de energietransitie.’

Bron: RWE

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West