Samenwerking houdt energietransitie betaalbaar - Utilities
nieuws

Samenwerking houdt energietransitie betaalbaar

Publicatie

22 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

biomassa, energietransitie

De nieuwe RWE-directeur Taco Douma ziet een grotere rol voor biomassa dan alleen als transitiebrandstof. ‘Biomassa is een koolstofneutraal alternatief voor energieopwekking, maar ook de enige duurzame koolstofbron voor de chemische sector. Samenwerking tussen die twee sectoren kan de energietransitie versnellen én betaalbaar houden.’

RWE ondervond de afgelopen jaren aan den lijve hoe grillig de Nederlandse politiek kan zijn. Waar de industrie bij het kabinet Balkenende II nog aandrong op ruimte voor meer kolencentrales, keerde de publieke opinie zich een aantal jaar geleden zich ineens tegen dezelfde centrales. De zorgen om het klimaat overschaduwden de zorgen om de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. De politiek ging mee in het negatieve sentiment jegens kolencentrales en nog voor de eerste nieuwe centrale was opgeleverd, brandde de discussie al los om ze te sluiten. Een oplossing werd gevonden in het meestoken van biomassa. Maar ook het bijstoken van biomassa leidde tot negatieve publieke sentimenten.

Én/én

Taco Douma was vanaf 2015 als plantmanager verantwoordelijk voor de prestaties van de Eemscentrale in de Groningse Eemshaven en is sinds begin oktober aangesteld als directeur kolen-, biomassa- en gascentrales continentaal Europa bij RWE. Hij zit daarmee min of meer direct aan het stuur bij de transitie die ook RWE zal moeten doormaken. Biomassa speelt daar wat Douma betreft een hoofdrol in, wat niet wil zeggen dat hij daarmee andere duurzame opties uitsluit: ‘We hebben alle opties nodig om maar een beetje in de buurt te komen van de gewenste negentig procent CO2-emissiereductie in 2050. Het is geen kwestie van of/of, maar én/én.

Ketenintegratie

RWE kondigde onlangs aan samen te werken met AkzoNobel, Avantium en Staatsbosbeheer in de bioraffinaderij op het chemiepark Delfzijl. Douma: ‘Het Zambezi-proces haalt de glucose en suikerstroop uit houtachtige gewassen. Glucose is een waardevolle grondstof voor tal van chemische producten terwijl suikerstroop kan worden omgezet in ethanol of andere biofuels. Na dit proces blijft er nog lignine over, wat vervolgens kan worden bijgestookt in onze centrales. Belangrijke partner is ook Staatsbosbeheer, die het mogelijk maakt om duurzame biomassa in het proces in te zetten; het snoeihout uit onze eigen bossen. Deze ketenbenadering is een voorproefje van de nieuwe samenwerkingsverbanden die de energiewereld en de energiegrootverbruikers zullen moeten aangaan. Jarenlang hebben wij redelijk anoniem geopereerd en leverden spanning op het net zonder een directe relatie aan te gaan met de eindgebruiker. In het geval van biomassaketens, maar bijvoorbeeld ook bij CO2-afvang en utilisatie, zijn directe koppelingen tussen de energie- en industriewereld nodig.

Industrie & Energie 2017

Taco Douma zal op het congres Industrie & Energie 2017 op 12 december bij FME te Zoetermeer spreken over samenwerking tussen de industrie en de energiesector en de rol van RWE in de biomassaketen. Andere onderwerpen die tijdens de parallelsessies aan bod komen zijn: elektrochemie, warmtebenutting via stoomrecompressie, de financiering van energiebesparing, waterstoftechnologie en industriële symbiose.

Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West