Farma Archieven - Utilities

Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar door met journalistieke producties en bijeenkomsten, zoals onze magazines Industrielinqs en Petrochem, verschillende nieuwssites, online talkshows, congressen, films en natuurlijk via social media.

Eén maal per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, opleiders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2022 is dit complete naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

We geven u bovendien een journalistieke blik op de toekomst dankzij een aantal artikelen over in het oog springende industriële trends. U leest onder meer:

 • Op de valreep van 2021 werd duidelijk dat de industrie een nog prominentere rol krijgt in de transitie naar een CO2-emissieloos energiesysteem. Daarmee lijken veel projecten die al in de steigers stonden, nu definitief op hun plaats te vallen. Tel daarbij absurd hoge gas- en CO2-prijzen op en het mag duidelijk zijn dat 2022 een scharnierpunt wordt voor de energietransitie.
 • Het is haast cynisch. De sectoren die tijdens corona-lockdowns als cruciaal worden gezien, kampen het meest met personeelstekorten. Denk aan de zorg, het onderwijs, maar niet te vergeten ook de industrie. Al decennialang klaagt de industrie over een dreigende krapte op de technische arbeidsmarkt. Vaak boden automatisering en efficiëntieslagen de nodige verlichting. Zal dat nu ook voldoende zijn?
 • Voor velen is het niet de vraag of er autonome fabrieken komen, maar meer wanneer. De technische vooruitgang gaat zo snel, dat steeds meer werk uit handen wordt genomen door digitale systemen. Zes trends maken de autonome fabriek mogelijk en het grootste deel is al begonnen.

Dit en meer vindt u in de Industrielinqs Catalogus 2022. Lees nu alvast digitaal!

Twaalf vakmensen uit de Belgische chemie- en farmasector geven dit schooljaar een aantal uur per week les op het middelbaar onderwijs. Door enkele uren per week voor de klas te staan, kunnen ze hun praktijkervaring doorgeven, meer meisjes en jongens warm maken voor wetenschappelijke en technische studies of beroepen en het lerarentekort een beetje helpen verzachten.

Vakmensen uit het bedrijfsleven die naast hun job ook deeltijds lesgeven in het secundair onderwijs. Dat is duaal lesgeven in een notendop. Dit schooljaar start het eerste proefproject dat de weg kan vrijmaken voor een bredere uitrol de komende jaren. Zo geeft Steven Rusch, procesingenieur bij Janssen Pharmaceutica, vanaf deze maand het vak ‘Scheidingstechnieken’ aan de TSO-leerlingen van het 6de jaar Chemie en het 7de jaar Productie- en Procestechnologie en Chemische Procestechnieken in het Stedelijk Lyceum Eilandje in Antwerpen.

Praktische toepassingen

Het voordeel is dat leerling les krijgen van experts uit de chemie- en farmasector die de formules uit theoretische handboeken kunnen illustreren met praktische toepassingen. Bedrijven kunnen de wisselwerking met het onderwijs versterken en hun medewerkers een waardevolle educatieve ervaring bieden die hun loopbaan verrijkt. Middelbare scholen uit ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) en TSO (Technisch Secundair Onderwijs) kunnen via duaal lesgeven dan weer een beroep doen op lesgevers met praktijkervaring die ze momenteel moeilijk vinden.

Proefproject

Duaal lesgeven is een twee jaar durend proefproject gelanceerd door Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, uitgewerkt in nauwe samenwerking met onder andere sectorfederatie essenscia vlaanderen en de bedrijven uit de chemie en life sciences. Het initiatief ontvangt onder de projecttitel ‘Teach Up’ financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid en wordt inhoudelijk opgevolgd door een expertenpanel van academici en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de overheid.

De eerste lichting van twaalf pioniers in duaal lesgeven zijn afkomstig van zes pioniersbedrijven: BASF, Eastman, INEOS, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en Vynova. Ze volgden eerst een verplichte didactische en pedagogische vooropleiding. Ze geven onder andere les in biotechnieken, chemie, mechanica, systeemhydraulica en toegepaste fysica.

Foto ter illustratie

Wat we al een tijdje van plan waren, gaan we nu eerder doen. We gaan verschillende papieren magazines vanaf september combineren tot een integraal blad: Industrielinqs magazine. Als voorproefje daarop kunt u nu alvast een digitale versie lezen.

In dit e-magazine:

De flexibele schil die de technische arbeidsmarkt jarenlang kon ondersteunen, dreigt gevaar te lopen door de coronacrisis. Bedrijven zullen hun best moeten doen om jong technisch talent aan zich te binden. Want wie de technische arbeidsmarkt verlaat, komt zelden terug.
Noord-Nederland haalt de Parijsdoelen op zijn sloffen, maar Groningen Seaports-directeur Cas König wil graag nog veel verder.
Ook offshore gaat het werk tijdens de coronacrisis door. Maar hoe doe je dat als je twee weken lang met een hecht team op een platform zit?

Dit en meer leest u in het allereerste Industrielinqs e-magazine!

Om alle voorbereidingen goed te kunnen treffen, heeft Industrielinqs in samenspraak met mede-initiatiefnemer VNCI besloten om de 24ste editie van het jaarevenement Deltavisie te verplaatsen van 11 juni naar 3 september. En daarmee verplaatst dus ook de verkiezing van de Plant Manager of the Year. Hoewel we de verbinding tussen samenleving en industrie heel belangrijk vinden, zijn er nu echt belangrijkere zaken.

Open de Poort

Industrie en samenleving worden vaak gezien als twee aparte werelden met daartussen een hek. Dat terwijl ze juist niet zonder elkaar kunnen om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, veiligheid en economische ontwikkeling aan te pakken. Zo heeft de industrie betrokken en goed opgeleide mensen nodig om te werken aan de energie- en grondstoffentransitie. De industrie wil iedere dag samen met andere partners innovatieve oplossingen ontwikkelen, zoals nieuwe medicijnen, lichtere auto’s en betere isolatie. Daarom is het van groot belang om in contact met elkaar te blijven, met elkaar te discussiëren, elkaar te inspireren en ook samen nieuwe richtingen uit te zetten. Deltavisie 2020 zet daarom op donderdag 3 september bij InnovatieKracht in Spijkenisse de poort tussen samenleving en industrie wagenwijd open.

Denk en debatteer je met ons mee? We zien u graag daar!

De Belgische sectorfederatie Essenscia heeft zevenhonderd chemie- en farmabedrijven gevraagd stof- en mondmaskers uit eigen voorraad ter beschikking te stellen aan Belgische ziekenhuizen en artsen. Door het coronavirus is daar veel vraag naar. Ook in Nederland is er veel gehoor gegeven aan een oproep. 

Medewerkers van chemie- en farmabedrijven gebruiken mondmaskers in de productie of het lab. Het gaat om industriële stof- en beschermingsmaskers die ook geschikt zijn voor medische gebruik. ‘Natuurlijk is dit geen systeemoplossing en gaat het om beperkte aantallen, maar alle beetjes helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden’, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder Essenscia.

Positieve reacties

Al heel wat chemie- en farmabedrijven reageerden positief op de oproep en bekijken hoeveel mondmaskers ze kunnen aanbieden. Essenscia verzamelt de informatie en geeft deze door aan de federale en regionale overheidsdiensten die de verdere coördinatie, logistieke afhandeling en distributie op zich nemen.

Ook sectorbedrijven die handgels, handzepen en detergenten produceren, doen er alles aan om hun productie op peil te houden om in de bevoorrading van deze essentiële hygiënische middelen te kunnen blijven voorzien.

Ook in Nederland

In Nederland hebben VNO-NCW en MKB-Nederland afgelopen weekeinde een dringende oproep gedaan namens de overheid om beschermende materialen, zoals medische mondmaskers – voor de zorg te reserveren. Deze oproep heeft een enorme response en direct resultaat opgeleverd. Veel van de gevraagde materialen worden nu in de zorg gebruikt. Ook de chemiebedrijven hebben hier een bijdrage aan geleverd.

Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar door met journalistieke producties en bijeenkomsten voor onze magazines, websites, congressen, film en social media.

Eén maal per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, opleiders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2020 is dit complete naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

We geven u bovendien een journalistieke blik op de toekomst dankzij een aantal artikelen over in het oog springende industriële trends. U leest onder meer:

 • De energiebranche transformeerde in twintig jaar tijd van een geleide naar een vrije markt. De komende twintig jaar staan vooral in het teken van decarbonisatie en elektrificering. Hoewel de overheid zich formeel niet meer bemoeit met de liberale energiemarkt, vraagt deze juist om meer sturing.
 • Bedrijven in de procesindustrie proberen op allerlei manieren de veiligheid op de site te beïnvloeden. Veiligheid is immers niet vanzelfsprekend. Taal is daarbij een niet te onderschatten factor.
 • De industrie digitaliseert steeds verder. Maar wat betekent dit eigenlijk? Welke trends zijn er en welke kansen biedt het de industrie?
 • De veiligheid van industriële reinigers kan aanzienlijk verbeteren als zij niet werken in toxische atmosferen of in contact komen met hogedruk water. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering
  helpen daarbij. Volgens Hans Buitendijk van de Stichting Industriële Reiniging maakt het vakgebied een gedaanteverandering door.
 • Isoleren van de gebouwde omgeving kwam uitgebreid aan bod bij de klimaattafels. Een net zo belangrijke energiebesparingsmaatregel bleef in het Klimaatakkoord echter onaangeroerd: isolatie in de (petro)chemische
  industrie, procesindustrie en de energiesector.

Dit en meer vindt u in de Industrielinqs Catalogus 2020. Lees hem nu!

Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar door met journalistieke producties en bijeenkomsten voor onze magazines, websites, congressen, film en social media. Eén keer per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, opleiders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2019 is dit complete naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

In deze Industrielinqs Catalogus en met name in het reader-gedeelte, besteden we uitgebreid aandacht de belangrijkste thema’s in de industrie. De procesindustrie is weer alive and kicking. Maar wel anders. Zoals mensen die een persoonlijke crisis hebben meegemaakt, vaak anders in het leven staan. Bewuster.
Dat kun je ook over de industrie zeggen. Bij investeringsprojecten tellen energie-efficiëntie, verduurzaming en veiligheid zwaarder mee dan ooit. Trends die we in deze catalogus ook uitgebreid behandelen. Daarbij anticiperen veel bedrijven op toekomstige regelgeving. Maar dat niet alleen. Het lijkt erop dat veel mensen uit de industrie ook bewuster uit de crisis zijn gekomen.

Lees de Industrielinqs Catalogus nu online!

 

Een belangrijke functie van deze catalogus is om uw gids te zijn voor de industriële delta. Daarvoor staat in deze editie van de catalogus de matrix van leveranciers, opleiders, diensten en industrieën. U kunt overzichtelijk zoeken op zowel de dienstverlening als de sector waarin u actief bent. Honderden bedrijven presenteren zich in dit overzicht. Het overzicht van relevante brancheorganisaties maakt deze uitgave als actueel naslagwerk compleet.

Ook uw bedrijf in de online en print catalogus? Kies voor een korte of uitgebreide plaatsing

Wilt u een papieren catalogus? Bestel deze hier

Advertorial

Het is Endress + Hauser gelukt een thermometer te ontwikkelen die zichzelf kan kalibreren. Anders dan de standaard thermometers, hoeft de sensor nooit uit het proces worden gehaald voor kalibratie, wat niet alleen tijd en geld scheelt, maar ook de product- en productieveiligheid ten goede komt. De eerste sensor die van deze technologie gebruik maakt is de sanitaire thermometer iTHERM TrustSens.

In de voedingsmiddelen- en Life Sciences industrie is kalibratie van instrumenten voor temperatuurmeting een standaard vereiste. De regelgeving die hiervoor in het leven is geroepen, moet de product- en productieveiligheid van levensmiddelen garanderen. De procestemperatuur is in de industrie een van de meest gemeten veiligheids- en kwaliteitsparameters. Temperatuursensoren bewaken en regelen niet alleen de juiste werking van installaties, maar ook voor bepaalde producten en halffabricaten is temperatuur een belangrijke factor. Een aantal biochemische en biologische processen is zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen. Maar ook redelijk standaard processen zoals pasteurisatie en sterilisatie, moeten in ieder geval een bepaald temperatuurniveau bereiken om bacteriën veilig te doden zonder de smaak te bederven.

Traceerbaarheid

Kalibratie van meetinstrumenten geschiedt via vergelijking met een nauwkeurigere referentie die herleidbaar is naar erkende internationale standaarden. De Nederlandse voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie gebruikt rond de vijftigduizend weerstand-temperatuur opnemers die allemaal minimaal één keer per jaar worden gekalibreerd. Dit is ook echt nodig omdat opnemers zoals Pt 100 weerstandmeter in de tijd verlopen. Dit verloop is alleen te zien via kalibraties. Voor het goed kunnen uitvoeren van een kalibratie moeten de temperatuuropnemers uit de productie-installatie worden gehaald en na kalibratie weer terug worden gemonteerd. Dit is een tijdrovend en kostbaar proces en omvat het stilleggen van de productie-installatie met de daarbij behorende risico’s op beschadiging en procesvervuiling. Gezien het enorme aantal te kalibreren temperatuuropnemers in de industrie, betekent dit alleen al in ons land een downtime van tienduizenden uren. Hoe dat zich financieel vertaalt, is nauwelijks te berekenen, maar loopt in ieder geval in de miljoenen euro’s.

Volautomatische kalibratie

De iTherm TrustSens van Endress+Hauser is de eerste temperatuuropnemer die volledig automatisch en zelfstandig kalibreert, zonder dat hiervoor het proces hoeft te worden onderbroken. Het hart van de TrustSens bestaat uit een primaire Pt100- temperatuursensor en een zeer nauwkeurige geïntegreerde referentie die gebaseerd is op het Curie punt-principe. De frequente automatische inline kalibraties zorgen voor snellere detectie van temperatuurdrift van de sensor en bewaken de juiste werking van meetpunten. Inline kalibraties verminderen het risico op contaminatie, productderving en non-conformiteit. Ook voorkomen ze product afkeur en het stil leggen van installaties voor het uitvoeren van kalibraties.  Daarmee verlaagt de down time en verhoogt het rendement. Het spreekt voor zich dat overschakelen op inline kalibraties ook een besparing op kalibratiekosten betekent.

Curie principe

Cruciaal bij een kalibratie is dat de gemeten waarde kan worden vergeleken met een herleidbare standaard. In het geval van een temperatuurmeter is een referentie nodig met een exacte temperatuur. De Franse natuurkundige Pierre Curie ontdekte het zogenaamde ‘Curiepunt’: het gegeven dat de ferromagnetische eigenschappen van een materiaal abrupt veranderen bij een zeer specifieke temperatuur. Met behulp van elektrische detectie kan deze abrupte verandering uiterst nauwkeurig worden bepaald. Het hart van de TrustSens vormt een sensoreenheid met primaire Pt100- temperatuursensor die is gekoppeld aan een keramisch referentie-element. Het Curie-temperatuurpunt van de referentie (exact 118,0 °C) wordt met uiterste nauwkeurigheid bepaald door het DACHE geaccrediteerde kalibratielaboratorium van Endress+Hauser en is hierdoor herleidbaar tot de International Temperature Standard ITS-90. Het keramische element kent geen drift en vereist geen herkalibratie.

Automatisch getriggerde zelfkalibratie

De automatische zelfkalibratie wordt geactiveerd en uitgevoerd wanneer de procestemperatuur onder de Curie-temperatuur (118 ºC) van de geïntegreerde referentie komt. Dit soort temperatuurwaardes doet zich onder andere voor bij stoomsterilisatie (SIP). Zodra de Curie-temperatuur is bereikt, genereert het referentie-element een elektrisch signaal, waarna de Pt100-sensor een meting uitvoert. De geïntegreerde transmitter-elektronica van de temperatuuropnemer analyseert de temperatuurdeviatie (ΔT) en voert effectief een kalibratie uit van de Pt100. De hierbij gegenereerde kalibratiegegevens worden digitaal opgeslagen in het geïntegreerde geheugen van de TrustSens. Hierin kunnen de gegevens van 350 kalibraties worden vastgelegd. Als de gemeten deviatie buiten de opgegeven grenzen ligt, genereert de TrustSens een alarm en/of een foutmelding, alsmede een LED-signaal op de TrustSens zelf.

Audit-conforme kalibratiecertificaten

Door de geïntegreerde ‘smart electronics’ wordt het verloop van alle kalibraties in het geheugen van de TrustSensor opgeslagen. Via asset management software (W@M) kunnen de resultaten worden uitgelezen om op basis daarvan audit-conforme kalibratiecertificaten te generen. Ook wordt hiermee toegang verkregen tot historische gegevens die gebruikt kunnen worden voor predictive maintenance en levensduurvoorspellingen. Deze nieuwe methodiek van procesverificatie en documentatie voldoet ook aan de FDA en GMP voorschriften.