Shell ziet mogelijkheden in aardwarmte - Utilities
nieuws

Shell ziet mogelijkheden in aardwarmte

Publicatie

3 okt 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Shell

Shell heeft een vergunning aangevraagd voor het ontwikkelen van aardwarmte in de regio Rotterdam. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is bestaande warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de vijfhonderd en vierduizend meter wordt gewonnen.

Het ministerie van EZK ziet aardwarmte als een belangrijke toekomstige energiebron voor duurzame warmte in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw. En Rotterdam is daarbij een belangrijke regio. In en rondom dit gebied lopen meerdere vergunningaanvragen voor aardwarmte vanuit diverse partijen. De komende maanden zal duidelijk worden hoe het ministerie van EZK met de diverse aanvragen om zal gaan.

Als de vergunning aan Shell wordt verleend, zal het bedrijf het aardwarmtepotentieel in de Rotterdamse regio in kaart brengen. Dit kan dan eind 2020 leiden tot een eerste proefboring, en mogelijk meerdere boringen in de jaren daarna. Shell wil met deze proefboringen onderzoeken hoe in de regio op een veilige en verantwoorde manier aardwarmte van een diepte van twee- tot drieduizend meter kan worden gewonnen. Bij haar activiteiten in aardwarmte wil Shell zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande industriële locaties en aansluiten bij bestaande warmte-infrastructuur.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West