Smart Grids niet goed afgestemd op burgers - Utilities
nieuws

Smart Grids niet goed afgestemd op burgers

Publicatie

13 jun 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In de energietransitie kunnen slimme product-dienst combinaties, zoals het laden van elektrische voertuigen (e-bikes en auto’s) wanneer zonnestroom beschikbaar is, een belangrijke rol spelen. Uit evaluaties van smart grid proeftuinen (woonwijken) in Nederland en Oostenrijk bleek dat de focus nog te veel op technologie ligt. De gewone burger begrijpt er soms maar weinig van.

 

Het energiesysteem in Nederland verandert radicaal. De gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol in de transitie naar een totale duurzame energievoorziening. In woonwijken wordt veel energie gebruikt én opgewekt en worden nieuwe technologieën aan elkaar gekoppeld. Bij deze decentrale energieopwekking worden met hulp van smart grids en ICT-voorzieningen vraag en aanbod lokaal op elkaar afgestemd.

 

Een smart grid is in feite een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee kan de vraag van de consument worden afgestemd op het aanbod van diverse energiebronnen. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot produceert, kan de overgebleven energie worden doorgesluisd naar andere woningen in de buurt. Nederland kent diverse proeftuinen, zoals in Groningen (PowerMatching City), Heerhugowaard en een tiental andere gemeenten. ‘Een deel van deze pilots wordt geëvalueerd, evenals soortgelijke projecten in Oostenrijk’, vertelt Angèle Reinders.

 

Het onderzoek binnen CESEPS vindt plaats op het snijvlak van energiestudies en industrieel ontwerpen. Reinders: ‘We onderzoeken hoe eindgebruikers in de praktijk het ontwerp van energiesystemen en -producten ervaren. Het bleek dat veel energieprojecten vooral met een technische scope zijn opgezet. Mensen kunnen bijvoorbeeld hun vaatwasser of droger zo programmeren dat deze worden ingeschakeld bij aanbod van duurzame energie of als de prijs van elektriciteit op het net laag is. De interfaces zijn echter nog te vaak een ver-van-mijn-bed show. Mensen zien een mooi grafiekje, maar dan?

In de proeftuinen hebben bewoners een soort schil om hun woning van allerlei energietechnologieën die automatisch functioneren, maar is er nauwelijks invloed op de eigen energie-efficiënte. In dit project ontwikkelen we een totaalplaatje dat goed past bij menselijk gedrag. We kijken naar gebruikerservaringen, energiemetingen en nieuwe energieproducten en -diensten.’

 

Reinders is zeker groot voorstander van de transitie naar Smart Grids en duurzame energie. ‘Want energieopwekking door zonne-energie en windenergie is onregelmatig en onvoorspelbaar. Maar oude netwerken zijn niet goed voorbereid op een groot aanbod van duurzame energie en kunnen de pieken niet goed verwerken. Je hebt dus een Smart Grid nodig om die pieken te spreiden en storingen op het netwerk te voorkomen.’

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.