Avantium Archieven - Utilities

Avantium is volop bezig met de voorbereidingen voor de bioraffinaderij op het Chemiepark Delfzijl. Nieuws dat het bedrijf goed kan gebruiken. Vooral nadat onlangs de bouw van de PEF-fabriek in Antwerpen drie jaar is uitgesteld.

In Delfzijl loopt alles voorspoedig op het gebied van organisatie, de vergunningen, de werving en selectie van mensen en de noodzakelijke voorzieningen, zo meldt Avantium. Zo zijn de eerste operators inmiddels aangetrokken. Plant manager Ronny Pals: ‘Zij gaan zich de nieuwe technologie eigen maken. Hun opleidingsniveau is van belang, maar ze moeten ook met onzekerheden kunnen omgaan. Een pilot, een traject met onzekerheden, vraagt om een bepaalde mentaliteit.’
In de keuze voor Delfzijl was de aanwezige infrastructuur belangrijk en tevens expertise over zoutzuur. Ook de kennis en ervaring op andere vlakken speelde mee. Pals: ‘Dan gaat het om het netwerk en de ervaring op het gebied van werving, selectie en vergunningen. En vergeet de aanwezige expertise op gebied van kunststoffen niet.’

Suikerstroop

De bioraffinaderij gaat resthout uit de Nederlandse bossen gebruiken als grondstof. De proefinstallatie zal de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van de nieuwe, door Avantium ontwikkelde Zambezi-technologie. Hierbij wordt biomassa die traditioneel niet bestemd is voor de voedselketen op een kosteneffectieve manier en met zoutzuur omgezet in zuivere glucose, lignine en een gemengde suikerstroop. Avantium werkt daarbij samen met AkzoNobel, energiemaatschappij RWE, Chemport Europe en Staatsbosbeheer.

Avantium maakt de overname bekend van de activa van Liquid Light, een ontwikkelaar van elektrochemische processen. Liquid Light heeft gepatenteerde procestechnologie ontwikkeld waarmee belangrijke chemicaliën kunnen worden geproduceerd uit koolstofdioxide (CO2).

Met de acquisitie worden de technologieën van Liquid Light en Avantium gecombineerd met als doel de ontwikkeling van een mondiaal toonaangevend platform voor elektrokatalyse en het commercialiseren van nieuwe procestechnologieën die CO2 als grondstof gebruiken voor de productie van duurzame chemicaliën en materialen.

Liquid Light, dat in 2008 door Princeton University werd verzelfstandigd, heeft ruim 35 miljoen dollar geïnvesteerd in energiebesparende elektrochemische technologieën voor het omzetten van CO2 in belangrijke chemicaliën. Het bedrijf heeft in de Verenigde Staten meer dan honderd patenten aangevraagd, waarvan er ruim twintig zijn verleend voor de productie van verscheidene chemische bouwstenen die worden gebruikt in grote bestaande markten, waaronder oxaalzuur, glycolzuur, ethyleenglycol, propyleen, isopropanol, methylmethacrylaat en azijnzuur voor de productie van polymeren, coatings en cosmetica.

De door Liquid Light ontwikkelde technologie en geregistreerde patenten worden geïntegreerd in het Avantium-bedrijfsonderdeel Renewable Chemistries en het reeds bestaande R&D-programma voor elektrochemie. De combinatie van de expertise van Liquid Light op het gebied van elektrochemie met de expertise van Avantium op het gebied van katalyse en procestechnologie zal de basis vormen voor een ongeëvenaard technologieplatform voor de ontwikkeling van innovatieve productietechnologieën voor het omzetten van CO2 in chemicaliën en materialen.

Elektrochemie

Tom van Aken, Chief Executive Officer van Avantium: ‘De overname van Liquid Light is een belangrijke stap in onze strategie, die gericht is op het creëren en commercialiseren van baanbrekende technologieën op het gebied van duurzame chemie. Hiermee krijgen wij meer mogelijkheden dan alleen de katalytische conversie van biomassa. Dankzij deze overname kunnen wij een krachtig technologieplatform ontwikkelen gebaseerd op het gebruik van CO2 als grondstof. Zo kan een afvalstof worden omgezet in waardevolle producten zoals chemicaliën en kunststoffen.’

Gert-Jan Gruter, Chief Technology Officer van Avantium: ‘Elektrokatalyse is een opkomende technologie in de chemische industrie waarbij elektrische energie en katalytische reacties worden gebruikt voor het opwekken van chemische reacties. Dankzij deze technologie kan hernieuwbare energie van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen worden gebruikt door de chemische industrie, waardoor de CO2-voetafdruk significant kleiner wordt. Met de omvangrijke portefeuille van patenten van Liquid Light komt Avantium in de wereldwijde top qua intellectueel eigendom op het gebied van elektrochemie.’

De integratie van de activa van Liquid Light in Avantium is voltooid en per direct effectief. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.