cement Archieven - Utilities

De cementindustrie produceert een groot deel van de wereldwijd uitgestoten CO2. MIT wetenschapper Yet-Ming Chiang ontwikkelde een proces dat het bekende Portland cement op elektrolytische wijze produceert. Daarmee ontstaat kalksteen én een zuivere CO2-stroom.

Normaal gesproken komt er bij elke kilo geproduceerde cement één kilo koolstofdioxide vrij. De cementindustrie kookt namelijk kalksteen, zand en klei tot het zogenaamde Portland cement . Het proces produceert echter ook nog op een andere manier kooldioxide: via gassen die vrijkomen uit de kalksteen tijdens het verwarmen.

Vlokken

Het proces dat MIT wetenschapper Chiang beschrijft, concentreert zich op het principe van elektrolyse waarbij aan de ene elektrode een zuur ontstaat en aan de andere elektrode een base. Door vermalen kalksteen op te lossen aan de zure kant van de elektrolyser, vormt zich aan de ene kant van de elektrode een kooldioxidestroom. Aan de andere kant ontstaat calciumhydroxide, dat in vlokken neerslaat. Het calciumhydroxide verwerkt men vervolgens verder tot calciumsilicaat. Bij het process komen ook nog waterstofgas en zuurstof vrij. Chiang bedacht dat deze gassen weer konden worden ingezet om cement te maken van de calciumhydroxide.

Opschalen

Hoewel het proces in het laboratorium bewezen is, en redelijk eenvoudig op te schalen, verwachten de auteurs van het onderzoek niet de cementindustrie snel om te vormen. Een industrie die jaarlijks zevenhonderdduizend ton cement produceert, schakelt niet in één keer om naar een ander proces. Maar gefaseerd ziet men wel mogelijkheden. Nu nog voldoende groene stroom  voor de elektrolyse-reactie en ook dit proces is klimaatneutraal.