Chevron Archieven - Utilities

De Californische steden San Francisco en Oakland dagen vijf oliebedrijven, waaronder Shell, voor de rechter om de kosten te verhalen voor het verstevigen van de kustverdediging. De steden verwijten de bedrijven dat ze olie bleven oppompen terwijl ze wisten dat de emissies van fossiele brandstoffen de zeespiegel konden laten stijgen.

Chevron, ConocoPhilips, ExxonMobil, BP en Shell behoren tot de top tien grootste en rijkste oliebedrijven ter wereld. De bedrijven hebben volgens de aanklagers vijftig jaar lang geweten dat CO2-emissies de zeespiegel laten stijgen, maar vooral inspanningen verricht om dit te ontkennen. De rechtszaak wordt dan ook wel vergeleken met de zaak tegen de tabaksindustrie, die bleef ontkennen dat roken longkanker veroorzaakt.

Een aantal Californische steden zegt de komende vijftien jaar maatregelen te moeten nemen tegen overstromingen. Smeltende ijslagen in Groenland en Antarctica laten de zeespiegel de komende jaren stijgen en noodzaken de kuststeden om hun dijken op te hogen. Met name de armere steden zeggen dit niet te kunnen betalen en willen de kosten verhalen op de, volgens hen, veroorzakers van de zeespiegelstijging.

De bedrijven, als ze al reageren op de aantijgingen, menen dat niet de rechtbank, maar de politiek beslist hoe de energietransitie wordt vormgegeven.