dagproductie Archieven - Utilities

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart vier procent hoger dan in maart 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is iets kleiner dan in februari. Al anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

De productie van de machine-industrie was in maart bijna dertien procent hoger dan in maart 2016. Ook de productie van de chemische, de rubber- en kunststof-, de transportmiddelen- en metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. De elektrische-apparatenindustrie produceerde ook meer dan een jaar eerder. Daarentegen produceerden de voedingsmiddelen- en de farmaceutische industrie wat minder dan in maart 2016.

Positieve trend

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van februari op maart 2017 daalde de productie met bijna één procent. Gemiddeld genomen lag de productie van de industrie in het eerste kwartaal van 2017 op het hoogste niveau ooit. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen nam in april opnieuw toe en ligt op het hoogste niveau in ruim 9 jaar. De industriële ondernemers in Duitsland waren in april iets minder positief dan in maart. Ze waren positiever over de huidige bedrijvigheid, maar iets minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ze verwachten echter wel een stijging van de productie.