DEI Archieven - Utilities

Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties binnen de Topsector Energie.

Het budget van 130 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten is bedoeld voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Welke subsidies gaan open?

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP) en Wind op Zee R&D. Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie en Systeemintegratie op de Noordzee.

Projectidee vooraf toetsen

Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, via het online projectideeformulier. Tot 3 weken voor sluiting van de regeling kunt u zo tijdig een gepast advies krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken opende meerdere subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Er is 130 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten die zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt.

Met de energie-innovatiesubsidies stimuleert het ministerie van Economische Zaken onderzoek, ontwikkeling en demonstraties voor onder meer (consortia van) bedrijven en kennisinstellingen.

Vanaf 3 april zijn de volgende regelingen geopend:

  • Demonstratie Energie Innovatie (DEI)
  • Hernieuwbare Energie
  • MVI Energie
  • Systeemintegratiestudies
  • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie
  • Urban Energy
  • Energie en Industrie Early Adopter Projecten (EAP’s)
  • Energie en Industrie Joint Industry Projecten (JIP’s)
  • Systeemintegratie op de Noordzee
  • Wind op Zee R&D

Projectidee vooraf toetsen

Bent u van plan om subsidie aan te vragen? Laat uw projectidee vooraf toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doe dat via het projectideeformulier. Tot 3 weken voor sluiting van de regeling krijgt u dan tijdig een gepast advies.