Deloitte Archieven - Utilities

Als alle geschikte daken in Nederland worden bedekt met zonnepanelen, dan kan een hoeveelheid energie gelijk aan vijftig procent van de huidige elektriciteitsbehoefte worden opgewekt. Op dit moment voorzien zonnepanelen in slechts twee procent van de totale vraag naar elektriciteit. Dit blijkt uit een analyse van openbare data naar de potentie van zonnepanelen, uitgevoerd door Deloitte.

In deze analyse is op detailniveau gekeken hoeveel zonnepanelen er op de Nederlandse daken kunnen worden gelegd. Uit Deloitte’s analyse komt naar voren dat er 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak beschikbaar is in Nederland, te vergelijken met ongeveer 125.000 voetbalvelden aan daken. Hierop kunnen 270 miljoen zonnepanelen worden geïnstalleerd, die energie kunnen opwekken gelijk aan vijftig procent van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

Slechts vier procent van de gebouwen in Nederland heeft op dit moment zonnepanelen op het dak liggen. Deze drie miljoen zonnepanelen voorzien momenteel in minder dan twee procent van de totale Nederlandse vraag naar elektriciteit.

Volgens Deloitte-onderzoeker Sjors Broersen, is er veel onbenut potentieel: ‘De totale opbrengst van zonnepanelen op de daken van woonhuizen kan tachtig petajoule zijn. Dit staat gelijk aan 98 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van woonhuizen.”

Terugdringen CO2-uitstoot

Nederland wil in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent hebben teruggedrongen. Als op ieder geschikt dak zonnepanelen worden geïnstalleerd, kan de totale CO2-uitstoot met twintig procent worden teruggedrongen. Dit is een grote impuls voor het behalen van de klimaatdoelstelling.

Uitdagingen

Op ieder geschikt dak zonnepanelen leggen levert veel op, maar er zijn ook uitdagingen voor de realisatie daarvan. ‘Het netwerk heeft nu niet genoeg capaciteit om het energieoverschot te kunnen transporteren’, zegt Broersen. ‘Tegelijkertijd is de opslag van energie nog een uitdaging, omdat batterijen kostbaar zijn en veel nieuwe opslagmethoden nog in de kinderschoenen staan. Dat maakt het lastig om van alle opgewekte energie nuttig gebruik te maken.’

Over de onderzoeksmethode

De berekening van de maximaal mogelijke energieopbrengst van zonnepanelen op de Nederlandse daken is uitgevoerd in samenwerking met Object Vision en MapGear. Object Vision is een softwarebedrijf gekoppeld aan de Vrije Universiteit, dat GeoDMS heeft ontwikkeld. Dit is een big data geospatial analysetool die kan worden gebruikt om de totale grootte, hoek en windrichting van dakoppervlakken te berekenen. MapGear ontwikkelt geo-apps en heeft veel ervaring met het berekenen van de effectiviteit van zonnepanelen. Zo bepalen zij voor individuele daken en gemeenten capaciteit van zonnepanelen.