Delta Archieven - Utilities

Vattenfall iwil de aandelen van Delta Energie overnemen, het onderdeel van Delta dat groene stroom en gas levert aan consumenten en mkb-bedrijven. Vattenfall is voor Delta Energie een goede partner om samen nog grotere stappen te kunnen zetten in een duurzame energievoorziening aan klanten. Delta Energie blijft als zelfstandig bedrijf opereren vanuit Zeeland.

Delta levert telecomdiensten vanuit Delta Fiber Nederland BV en groene stroom en gas vanuit Delta Energie BV. Het  telecombedrijf van Delta was al samengevoegd met Caiway en gaat verder onder de vlag van een investeringsmaatschappij.  De voorgenomen overname door Vattenfall betreft dan ook uitsluitend Delta Energie BV.

De energie-assets, zoals de Sloecentrale, waren al eerder van het moederbedrijf afgesplitst en produceren nog steeds onder de naam PZEM. Vattenfall neemt alleen de 170.000 klanten over. De naam Delta zal voorlopig nog wel blijven bestaan.

CEO Marco Visser van Delta: ‘Ik ben blij dat Delta Energie met de overname door Vattenfall een stevige basis krijgt om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling naar energie uit duurzame bronnen. En onze sterke betrokkenheid met Zeeland blijft: we gaan gewoon verder als Delta, voor telecom én energie.’

De medewerkers van Delta Energie blijven werkzaam in het kantoor in Middelburg. Voor klanten blijven de huidige contracten behouden. Zij kunnen blijvend terecht in de Delta-winkels voor energievragen en ook houden ze het combinatievoordeel als zij telecom én energie bij Delta afnemen.

De overname is nog onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad van Delta Energie én goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vanaf nu is bij Delta een nieuw energieproduct, genaamd ‘Puur Zeeuws Groen’, verkrijgbaar waarvan de elektriciteit volledig in Zeeland is opgewekt. Delta speelt daarmee in op twee klantbehoeftes: aantoonbare afname van groene stroom en om lokale producten af te nemen. De pure Zeeuwse stroom die Delta levert is opgewekt in de getijdencentrale van Tocardo in de Oosterscheldekering en door windmolens van het Windpark Kreekraksluis bij de Oesterdam.

Delta levert al sinds 1 januari 2016 uitsluitend groene stroom afkomstig van Nederlandse en Europese windmolens en Nederlandse biomassa, opgewekt in de biomassacentrale in Moerdijk. Daar wordt stroom opgewekt door het verwerken van kippenmest uit de pluimveesector. Met ‘Puur Zeeuws Groen’ levert Delta nu ook honderd procent groene stroom uit Zeeland.

Roel Meijerink, directeur Energie van Delta is blij met het nieuwe energieproduct dat volledig uit Zeeuwse groene stroom bestaat. ‘Het past uitstekend bij onze Zeeuwse identiteit. In Zeeland leef je dagelijks met wind en water. Het is natuurlijk fantastisch dat we de energie die vrijkomt uit deze bronnen, nu ook kunnen aanbieden aan onze klanten. Juist ook aan klanten die zelf geen mogelijkheden hebben om groene stroom op te wekken bijvoorbeeld met zonnepanelen.’

Voor het eerst publiceert Stedin Groep een halfjaarbericht als zelfstandig bedrijf. Het moederbedrijf van netbeheerder Stedin, Joulz en DNWG ontstond op 1 februari na de verplichte splitsing van Eneco Groep in een energiebedrijf (Eneco Groep) en een netwerkbedrijf (Stedin Groep). Het afgelopen halfjaar stond organisatorisch gezien in het teken van herpositioneren. Op financieel gebied verwacht Stedin Groep het jaar volgens planning af te sluiten.

‘Het was een intensief eerste halfjaar’, aldus Gerard Vesseur, CFO van Stedin Groep. ‘Na het realiseren van de splitsing van Eneco Groep hebben wij CityTec, het bedrijfsonderdeel dat gespecialiseerd is in openbare verlichting, verkocht. Net als ons netgebied in Weert. We zijn heel blij met de komst van onze Zeeuwse collega’s door de acquisitie van DELTA Netwerkgroep (DNWG).’

Resultaten volgens verwachting

Het Stedin Groep nettoresultaat (voor eenmalig bijzondere posten) kwam lager uit op 33 miljoen euro vergeleken met het eerste half jaar in 2016, waar het nettoresultaat van de afzonderlijke bedrijven nog 58 miljoen euro bedroeg. Die daling volgt op het tarievenbesluit van de Autoriteit Consument en Markt waardoor Stedin Groep lagere tarieven moest hanteren. Dit is positief voor klanten. Anderzijds zijn ook de bedrijfskosten hoger. ‘Dit wordt veroorzaakt door kosten die zijn gemaakt in het kader van de splitsing, de grootschalige aanbieding en installatie van slimme meters en een uitbreiding van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft over onze ondergrondse energienetten. Desondanks zijn de financiële resultaten zoals we hadden verwacht’, legt Vesseur uit. De aankoop van DNWG is in deze halfjaarcijfers nog niet terug te vinden, maar is wel in de balans meegeconsolideerd. De resultaten tellen pas vanaf 1 juli mee.

Herpositionering

Na splitsing startte Stedin Groep direct met het herpositioneren van activiteiten. DNWG maakt sinds 13 juni deel uit van Stedin Groep en is overgenomen van de Zeeuwse energiemaatschappij PZEM (voorheen DELTA). DNWG, met dochters Enduris (netbeheer) en DELTA Infra (infrabedrijf), is actief in de provincie Zeeland. Enduris beheert daar het energienet voor 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Op 31 maart is CityTec verkocht aan Strong Root Capital. Het onderhoud van openbare verlichting past niet langer bij de langetermijndoelen van Stedin Groep.

Daarnaast is het netwerkbedrijf in Weert (Limburg) op 1 juli overgedragen aan Enexis Netbeheer. Stedin was eigenaar van de netten in de gemeente Weert, terwijl Enexis Netbeheer alle andere gas- en elektriciteitsnetten in de provincie Limburg beheert. Door de verkoop van het netgebied is het publieke netbeheer in Limburg duidelijker voor alle belanghebbenden geworden.

Gasaansluitplicht afschaffen

Stedin Groep ziet dat het momentum van de energietransitie aanbreekt. Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen en kiezen voor een elektrische auto. Daarom zoekt Stedin Groep samen met overheden, klanten en marktpartijen naar de beste manier om de energietransitie vorm te geven. Zo is onlangs een drie jaar durende proef met all electric-woningen in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem door Stedin met succes afgerond. Ook wordt door Stedin met andere gemeenten onderzocht waar nieuwbouwprojecten op duurzame alternatieven kunnen worden aangesloten. Het ontwikkelen en inzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden is cruciaal. De energietransitie is namelijk een opgave voor de hele samenleving.

Voor een CO2-neutraal Nederland in 2050 is uitfasering van aardgas noodzakelijk. Stedin Groep roept de nieuwe Tweede Kamer op om vaart te maken met het afschaffen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen. De uitdaging naar een CO2-neutraal Nederland is groot en daarom moeten we het verplicht aanleggen van nieuwe gasnetten voorkomen.

Per 1 juli worden de variabele energieprijzen op jaarbasis circa 31 euro hoger. Drie van de vier traditionele energieleveranciers, Nuon, Essent, en Delta, bevestigen dat de variabele tarieven omhooggaan. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere prijzen voor gas. Daarnaast is er een kleine stijging te zien in de vaste leveringskosten. De tarieven van Eneco veranderen niet. Dit stelt de vergelijkingssite Pricewise op basis van onderzoek onder energieleveranciers.

Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met variabele tarieven voor onbepaalde tijd. Op basis van een gemiddeld verbruik (3.500 kilowattuur stroom en 1.500 kuub gas) zijn deze huishoudens per jaar ongeveer 31 euro duurder uit. Volgens Nuon en Essent is deze stijging vooral te wijten aan de gasprijs. Deze steeg in het begin van dit jaar en vertoont nog altijd lichte fluctuaties. De inkoopprijs van gas is daardoor hoger, en dat wordt doorberekend aan de klanten.

‘Bij Delta en Essent zien we ook een stijging in de stroomprijzen, terwijl die bij de andere twee leveranciers gelijk blijven. Uiteindelijk komen we op jaarbasis op een gemiddelde stijging van 71 euro bij Delta, 19 euro bij Nuon, en 35 euro bij Essent. Bij Eneco blijven de tarieven gelijk’, aldus directeur Hans de Kok van Pricewise.

Stijging vaste leveringskosten

Niet alleen de tarieven stijgen, ook de vaste leveringskosten gaan omhoog. Deze standaard kosten betalen klanten om stroom en/of gas geleverd te krijgen. Bij Delta en Nuon zijn deze kosten goed voor € 6,- van de totale stijging. Woordvoerder Tim Brouwer van Delta: “Deze verhoging heeft vooral te maken met extra interne kosten op het gebied van dienstverlening. Overigens liggen de vaste leveringskosten bij ons lager dan bij de meeste leveranciers.”

Trend ook zichtbaar bij vaste tarieven

Naast variabele tarieven bieden energieleveranciers ook contracten aan met vaste tarieven. Variabele tarieven veranderen een keer per halfjaar, ook op de rekening van de klant. Vaste tarieven staan vast voor de duur van het contract. Dit kan een contract van één, twee, drie, vier of soms zelfs vijf jaar zijn. Klanten betalen dan al die tijd dezelfde tarieven. Het moment waarop klanten zo’n energiecontract afsluiten, bepaalt welk tarief zij zullen betalen gedurende de looptijd van het contract. De Kok: ‘Vaste tarieven worden door de meeste leveranciers elke maand opnieuw bepaald. De variabele tarieven volgen met enige vertraging grotendeels de trend van de vaste tarieven. Ook nu de vaste tarieven in de afgelopen maanden een stijging hebben laten zien, zien we dat de variabele tarieven volgen. Afgelopen januari zagen we voor het eerst sinds drie jaar een stijging in de variabele gastarieven. Deze stijging zet nu door, en laat zich inmiddels ook zien in de variabele stroomtarieven.

Nog steeds veel huishoudens met ‘slaperstarieven’

‘Ook al zien we bij beide soorten tarieven een stijging, een eenjarig contract met vaste tarieven blijft over het algemeen een stuk voordeliger dan een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Klanten gaan automatisch over naar een dergelijk contract voor onbepaalde tijd als ze een tijdlang niet veranderen van energiecontract, een zogenoemd ‘slaperscontract’. De energiekosten liggen bij dit contract bijna altijd hoger. In de strijd om nieuwe klanten worden op contracten met vaste tarieven door veel energieleveranciers welkomstkortingen en actietarieven toegepast, die kunnen oplopen tot gemiddeld 250 euro extra voordeel. Wie niet wil overstappen naar een andere leverancier kan tegenwoordig steeds vaker profiteren van verlengingsaanbiedingen.”

Vanaf 2018 verdere stijging energierekening

‘Of de energieprijzen vanaf 2018 nu zullen dalen of stijgen, de rekening die de consument volgend jaar op de mat krijgt zal zeer waarschijnlijk hoger uitvallen. Dit komt doordat de belastingen een groot gedeelte van de rekening beslaan. Volgend jaar gaat de ODE (Opslag Duurzame Energie) van 60 naar  100 honderd euro per jaar. En verwachting is dat de ODE in de komende jaren verder zal stijgen richting 200 euro per jaar’, aldus de Kok.