Eneco Archieven - Utilities

Eneco, CertiQ en FlexiDAO testen voor het eerst in Nederland tijdsgebonden groene stroom. In een pilotproject koppelt men Windpark Amalia aan een elektrische boiler die is aangesloten op het stadswarmtenet van de Haagse wijk Ypenburg. De partijen meten en certificeren de productie en het verbruik van groene stroom op uur en kwartierbasis.

Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werkt naar behoren, maar biedt niet de mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren. Een GvO vermeldt nu de start- en einddatum van productie. Een tijdsaanduiding geeft de garantie dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd en ook geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van elektriciteitsproductie met zon en wind. Met de koppeling tussen Windpark Amalia en de elektrodeboiler in Ypenburg testen de partners de benodigde metingen, procedures en software om in de toekomst tijdsgebonden te kunnen certificeren.

Een transparanter certificeringssysteem geeft particuliere klanten en bedrijven nauwkeuriger inzicht in de duurzaamheid van hun stroomverbruik. Het geeft hen de mogelijkheid scherpere keuzes te maken welke elektriciteit zij willen gebruiken. Bedrijven kunnen hun behaalde duurzaamheidsambities bovendien nog explicieter maken.

EnergyTag

Met het pilotproject onderzoeken Eneco, CertiQ en FlexiDAO hoe ze data uit verschillende systemen ten aanzien van de stroomproductie en -consumptie kunnen combineren. Daarnaast bekijkt men hoe ze de certificering van de tijdsgebonden groene stroom kunnen inpassen in het bestaande wettelijke systeem van GvO’s. Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene stroom moet gaan testen. Dit gebeurt onder de paraplu van EnergyTag. Dit is een initiatief van de energie-industrie om samen met meer dan 100 bedrijven, overheden en NGO’s te werken aan een transparanter, weersafhankelijk certificeringssysteem . Het doel is om de energietransitie te versnellen door 24/7 certificeerbare groene stroom aan te kunnen bieden.

Blockchain

Windpark Amalia van Eneco heeft een capaciteit van 120 megawatt en ligt 23 kilometer van IJmuiden. De productie van dit windpark zal worden gebruikt door een 11 megawatt elektrodeboiler van Eneco in Ypenburg, net ten oosten van Den Haag. Deze voorziet naast een aantal gasketels het lokale stadswarmtenet van warmte. FlexiDAO levert de technologie gebaseerd op blockchain om de productie en het verbruik 24/7 te volgen. Zij krijgt ondersteuning van de meetgegevens van Eneco. CertiQ is wettelijk verantwoordelijk voor de certificering van elektriciteit en hernieuwbare warmte . CertiQ onderzoekt hoe een transparantere, tijdsgebonden certificering kan worden ingepast binnen het huidige systeem van certificering van duurzame energie.

De eerste resultaten uit het pilotproject worden verwacht in het najaar.

 

 

De Raad Van Commissarissen van Eneco benoemde As Tempelman als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Eneco. Tempelman is sinds 2016 Vice President East bij Koninklijke Nederlandse Shell in Singapore. Daar was hij verantwoordelijk voor de geïntegreerde gasactiviteiten in het Midden-Oosten en Azië. Hij begint zijn werkzaamheden bij Eneco op 1 juli aanstaande.

Mel Kroon, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We zijn verheugd dat we in As Tempelman een zeer geschikte nieuwe CEO hebben gevonden die de duurzame strategie van Eneco zal voortzetten en uitbouwen. Hij verdiende zijn sporen als een ondernemende leider met visie die zich richt op de uitvoering van de strategie en het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Daarbij is hij sterk in communicatie en heeft hij oog voor talentmanagement.’

Passie voor duurzaamheid

As Tempelman: ‘Eneco heeft een toonaangevende positie in de energietransitie in Europa. Met de nieuwe aandeelhouders is het bedrijf uitstekend gepositioneerd om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden die enerzijds aan de veranderende energiebehoeften van klanten voldoen en anderzijds een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. In de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de energiesector heb ik een ware passie ontwikkeld voor duurzaamheid. Ik kijk er dan ook zeer naar uit om deel uit te maken van de koers die het bedrijf volgt in de transitie.’

As Tempelman bekleedde verschillende hogere managementposities binnen de downstream en aardgasactiviteiten van Shell. Op dit moment is hij Vice President Gas Ventures voor Azië en bekleedt hij bestuursfuncties in Brunei, Oman en Maleisië. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de Shell bedrijfsonderdelen Lubricants, Wholesale Fuels, Aviation Fuels en LPG in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In het begin van zijn carrière vervulde hij strategische, operationele en commerciële functies in Rotterdam en Londen.

Ruud Sondag

As Tempelman volgt Ruud Sondag op. Sondag legde op eigen verzoek zijn functie neer nadat de verkoop van de aandelen Eneco aan het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op 25 maart jongstleden was afgerond.

De overname van Eneco door het Japanse Mitsubishi en Chubu Electric Power is officieel afgerond. Alle 44 aandeelhoudende gemeentes stemden in met de voorgenomen verkoop. Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Met het Consortium als nieuwe aandeelhouder bevindt Eneco zich in een uitstekende positie om een leidende rol te blijven spelen in de energietransitie. Eneco is nu in staat om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren. Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd.

Mitsubishi CEO Takehiko Kakiuchi zegt te blijven investeren in duurzame productiemiddelen en uitbreiding van de (energie)activiteiten van Eneco. ‘Wij hebben al sinds 2012 samenwerkingsverbanden met Eneco en het Consortium heeft de intentie om het aandeelhouderschap voor de lange termijn voort te zetten.’

Nieuw bestuur

Met het afronden van de transactie wijzigt de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken.

De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Voormalig TenneT bestuursvoorzitter Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.

Eneco sloot naar eigen zeggen een prima jaar af. In 2019 steeg de EBITDA met tien procent naar 464 miljoen euro. De nettowinst steeg met veertien procent naar 115 miljoen euro. Een groot deel van die groei was te danken aan de overname van klanten van Robin Energie en E.ON. Eneco investeerde in 2019 343 miljoen euro in nieuwe duurzame capaciteit.

Voor Eneco was 2019 een bewogen jaar. De verkoop van de aandelen trok veel aandacht. De nieuwe aandeelhouders Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power brachten het beste bod uit, tegen de beste voorwaarden.

Desondanks wist het bedrijf, dat afgelopen jaar nog in handen was van 44 Nederlandse gemeentes, bescheiden te groeien. De omzetstijging van vier procent (2019: 4,3 miljard euro, 2018: 4,2 miljard euro) is vooral te danken aan de overname van Robin Energie, en de overname van E.ON. De omzetstijging kwam van de levering van elektriciteit, gas én warmte, maar ook van nieuwe diensten zoals e-mobility.

Winst

De EBITDA stijgt met tien procent naar 464 miljoen euro (2018: 421 miljoen euro), het bedrijfsresultaat (EBIT) blijft stabiel op 168 miljoen euro. De winst voor belasting stijgt met dertien procent naar 153 miljoen euro (2018: 136 miljoen euro) en de nettowinst stijgt met veertien procent naar 115 miljoen euro, (2018: 101 miljoen euro).

Investeringen

Eneco wil het aantal megawatt aan eigen opgesteld vermogen aan duurzame productiemiddelen verdubbelen. Het bedrijf wil In vier jaar tijd uitbreiden van 1.100 megawatt naar 2.200 megawatt. Dat betekent dat er steeds meer nieuwe wind- en zonneparken in productie worden genomen. Naast het grote windpark Norther voor de Belgische kust ging het in 2019 bijvoorbeeld om de Nederlandse windparken Nieuwe Waterweg, Slufterdam en Hogezandsepolder, om Cordona en Louwind in België en om diverse zonneparken.

Eneco investeerde in 2019 343 miljoen euro in duurzame productiemiddelen, een forse stijging ten opzichte van 2018, toen er 248 miljoen euro werd geïnvesteerd. Het grootste deel is besteed aan de bouw van nieuwe windparken (in totaal 187 miljoen euro), waaronder Seamade, Borssele III & IV, Delfzijl, Libeccio en Verda. Ook is er 23 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de zonneparken. Daarnaast is er fors ingezet op de uitbreiding en het onderhoud van warmtenetten (69 miljoen euro) en op de productie van warmte (39 miljoen euro), vooral bij de nieuw in gebruik genomen BioWarmte Installatie in Utrecht.

Het jaarverslag is hier te vinden

De strijd om het Rotterdamse energiebedrijf Eneco is eindelijk beslecht. Het bod van Mitsubishi van 4,1 miljard euro bleek het hoogste te zijn. Met de overname maken de Japanners Eneco tot het Europese centrum van hun energieactiviteiten. Mitsubishi brengt onder meer vierhonderd megawatt offshore windvermogen in het nieuwe Eneco.

Niet Shell, Rabobank en ook niet het Australische Macquarie, maar het Japanse Mitsubishi is de nieuwe eigenaar van Eneco. Tenminste: als de 44 huidige aandeelhouders van eneco goedkeuring verlenen aan de overname. Het technologiebedrijf bood samen met het Japanse energiebedrijf Chubu 4,1 miljard euro voor de assets en klantenportfolio van Eneco. Het bod is in ieder geval hoger dan de drie miljard euro die de aandeelhouders, 44 gemeentes, waaronder Rotterdam en Den Haag, dachten te kunnen krijgen.

Mitsubishi is van plan om zijn Europese activiteiten te bundelen in Rotterdam. Zo zal het zijn vierhonderd megawatt aan offshore windenergie assets onderbrengen in Eneco. De organisatie van Eneco zal vrijwel ongewijzigd blijven en ook het merk zal voort blijven bestaan. Wel zal CEO Ruud Sondag terugtreden, alhoewel hij wel aanblijft als adviseur. Sondag zal worden opgevolgd door een Nederlandse CEO.

12.00 gigawatt

Eneco is voornamelijk actief in Nederland, België en Duitsland en heeft het op één na grootste aandeel op de Nederlandse energiemarkt. Het Zuid-Hollandse energiebedrijf heeft een portefeuille met een geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 1.200 megawatt aan duurzame energie. Haar activiteiten omvatten stroomopwekking, de handel en verkoop van zowel gas als elektriciteit, en de levering van stadsverwarmingssystemen.

In 2007 werd Eneco een van de eerste energiebedrijven die een duurzame strategie hanteerde. Het bedrijf is sinds 2011 een honderd procent groene energieleverancier voor zijn consumentenklanten. Eneco’s duurzame strategie hielp het ook om het eerste Nederlandse bedrijf te worden dat toegelaten werd tot het Science Based Targets-initiatief.

Lange relatie

Mitsubishi Corporation en Eneco begonnen in 2012 samen te werken en hun samenwerking leidde tot drie offshore windprojecten (1.230 megawatt) en een van Europa’s grootste batterijopslagprojecten (48 megawatt).

Door de relatie met Eneco te versterken en de sterke punten van laatstgenoemde als ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare activa te benutten, is Mitsubishi van plan haar eigen initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie te versnellen.

Eneco nam de BioWarmte Installatie op het industrieterrein Lage Weide officieel in gebruik. De installatie zet duurzame biomassa van snoeihout in voor de levering van stadswamte.

De BioWarmte Installatie staat naast de bestaande energiecentrale van Eneco op industrieterrein Lage Weide. Bij de bepaling van de locatie op het terrein koos Eneco ervoor om de afstand tot de stadkant zo groot mogelijk te maken. Daardoor ligt de BWI dichter bij de A2. Hierdoor is ook de aanvoerroute van de biomassa zo kort mogelijk. Eneco verkreeg een vergunning voor een installatie die zestig megawattuur aan brandstof omzet naar duurzame warmte.

De realisatie van de installatie vond plaats in twee fasen. De eerste fase levert al vanaf augustus duurzame warmte aan warmteklanten van Eneco in Utrecht en Nieuwegein. De bouw van de tweede fase is inmiddels gestart zodat er in 2020 aan maar liefst 45.000 klanten in Utrecht en Nieuwegein duurzame warmte kan worden geleverd.

Automatisch

Jaarlijks verwerkt de BioWarmte Installatie 180.000 ton tot maximaal 225.000 ton biomassa. De hoeveelheid hangt sterk af van het vochtgehalte van de biomassa. In de opslaghal hangen twee grote kranen met poliepgrijpers. Deze twee kranen maken  de vrachtwagen dumppits leeg nadat een vrachtwagen is geweest, mengen de biomassa in de opslaghal en voorzien de ketels van brandstof als ze dit nodig hebben. Dit proces gebeurt geheel automatisch. Het kraansysteem ‘ziet’ vrachtwagens, de biomassaopslag en of een ketel brandstof nodig heeft.

Roosterbed

De verbrandingsketel gebruikt een roosterbed. Bij deze techniek blaast men voorverwarmde lucht door een hydraulische beweegbaar rooster waarop de te verbranden biomassa ligt. De biomassa verbrandt doordat de temperatuur in de verbrandingsketel ongeveer negenhonderd graden Celsius is.

De warme rookgassen gaan naar het tweede deel van de ketel waar enkele warmtewisselaars de warme lucht afgegeven aan een watercircuit dat water van zo’n 170 graden Celsius maakt. Dit warme water wordt direct het stadswarmtenet ingepompt. Hiervoor wordt de temperatuur van het water teruggebracht naar 85 tot 140 graden Celsius, afhankelijk hoe koud het buiten is. In de winter transporteert Eneco warmer water naar Utrecht en Nieuwegein dan in de zomer.

Rabobank en de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR Infra vormen gezamenlijk een consortium in het verkoopproces van energieproducent Eneco. Hiermee zijn er vier gegadigden voor de overname van het laatste Nederlandse energiebedrijf. Naast Rabobank zijn dat: Shell/PGGM, Mitsubishi en Macquarie Infrastructure.

Rabobank werpt zich op als huisbankier van de energietransitie en de overname van Eneco past hier bij. Volgens Rabobank zou deze transactie zelfs de energietransitie in Nederland moeten versnellen.

Nieuwe producten

De bank ziet dit consortium als een natuurlijke partner voor Eneco, gezien haar lokale aanwezigheid, netwerken en direct contact met zakelijke en particuliere klanten. Dat biedt volgens het consortium zelf een stevige basis om samen met Eneco bestaande èn nieuwe producten en diensten aan te bieden aan gezamenlijke en nieuwe klanten.

Daarmee kunnen beide partijen klanten nog beter helpen bij hun eigen verduurzaming, bijvoorbeeld bij het energievriendelijker maken van hun woning.

Lange termijn

Het consortium wil investeren in een partnership met Eneco voor lange termijn. en Eneco ondersteunen in de verdere ontwikkeling als een onafhankelijke Nederlandse onderneming die een leidende rol speelt in de energietransitie en de verduurzaming in Nederland en Europa. Deze argumentatie zal het goed doen bij de gemeentes die Eneco willen verkopen, maar ook willen dat Eneco zijn duurzame koers blijft volgen.

Bod in oktober

Het bestuur van Eneco had al aangegeven geen haast te hebben met de selectie van overnamekandidaten. Intussen trokken Total en Enel/APG zich al terug uit de bieding. Nu zijn naast Rabobank ook Shell/PGGM, Mitsubishi en Macquarie in de race. In oktober moeten de bieders hun bindende bod inleveren. De combinatie PGGM/Shell wordt door adviseurs in de markt nog altijd de grootste kans toegedicht.

PGGM en Shell hebben hun krachten gebundeld om de mogelijkheid te verkennen om deel te nemen aan de gecontroleerde veiling voor de duurzame energieleverancier Eneco. In december 2018 kondigden Eneco en haar aandeelhouderscommissie de start van het privatiseringsproces aan.

Het consortium is onder de indruk van de prestaties van Eneco bij de transformatie van het Nederlandse energiesysteem door investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie. PGGM en Shell combineren de kennis, ambities en financiële toewijding om voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco en zijn vastbesloten om de producten en diensten voor hernieuwbare energie concurrerend te laten groeien voor miljoenen klanten in Noordwest-Europa.

Met hun wortels in de Nederlandse samenleving begrijpen zowel PGGM als Shell de unieke positie van Eneco in het aangaan van de uitdagingen en kansen van de energietransitie. Het consortium voorziet dat Eneco een platform voor groei zal zijn, opererend vanuit Rotterdam, met potentiële investeringen binnen en buiten Nederland. Eneco kon dit als een afzonderlijke entiteit realiseren, gebruikmakend van een sterke identiteit, duurzame klantenrelaties en een betrokken en ervaren personeelsbestand binnen het bedrijf.

‘De energietransitie biedt goede kansen voor langetermijninvesteringen in een meer duurzame economie en we denken dat Eneco een centrale rol kan spelen in het realiseren van de gedeelde ambities van het consortium. PGGM en Shell bieden aanvullende ervaring en expertise over de activiteiten van Eneco, die de levering van betaalbare duurzame energie aan een groeiend aantal klanten in Noordwest-Europa zullen ondersteunen’, zegt Frank Roeters van Lennep, Chief Investment Officer Private Markets PGGM.

Door middel van haar bestaande activiteiten en activiteiten biedt Shell toegang tot onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone technologie, verbonden mobiliteit en digitale start-ups, evenals een aanzienlijk aantal partners en klanten. ‘Dit biedt kansen langs de gehele waardeketen van energie, van opwekking van hernieuwbare energie tot handel en levering thuis, onderweg en op het werk’, zegt Shell’s geïntegreerde gas- en nieuwe energiesector, Maarten Wetselaar. ‘De business van Eneco sluit naadloos aan bij Shell’s New Energies-activiteiten en -ambities om voortdurend nieuwe manieren te vinden om de CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren. Het consortium zet zich in voor het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.’

Zoals te verwachten viel, gaat Eneco in de verkoop. Hoewel het bedrijf ook nog een beursgang onderzocht, besloot de aandeelhouderscommissie en de Raad van Commissarissen Eneco te verkopen via een zogenaamde controlled auction.

Na de geforceerde splitsing van Eneco en netbeheerder Stedin, kijken het bestuur en de  aandeelhouders van het energiebedrijf naar mogelijke privatiseringsopties. Zo overwogen de bestuurders een beursgang, controlled auction of dual track; waarbij beide vorige opties zo lang mogelijk worden opengehouden. Daarbij is onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid. Op grond van een afweging van voor- en nadelen van de verschillende privatiseringsopties, geven zowel Eneco als de aandeelhouders de voorkeur aan een privatisering door middel van een controlled auction, omdat dit het beste aansluit bij de belangen van Eneco en haar stakeholders.

De aandeelhouders zijn gemeentes in zuidwest Nederland met de gemeente Rotterdam als grootste partij (31,6 procent) gevolgd door Den Haag (16,1 procent) en Dordrcht (negen procent). Daarnaast zijn er nog vijftig kleinere gemeentes aandeelhouder.

Eneco is samen met de aandeelhouders vergevorderd met het afronden van de voorbereidingen van de privatisering. Daarin zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het verkoopproces. Deze voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase waarin het doel is een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, ter besluitvorming voor te leggen aan de aandeelhouders van Eneco.

Ruud Sondag, Chief Executive Officer van Eneco Groep: ‘De afgelopen maanden hebben we als bestuur, met de aandeelhouders, de RvC en de centrale ondernemingsraad, constructief samengewerkt en een goede basis voor de toekomst gelegd. Met als concreet resultaat dat we vandaag een belangrijke stap zetten in de privatisering van Eneco. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we door een verkoopproces een nieuwe aandeelhouder vinden die goed bij Eneco past. Ik ben blij dat we eensgezind aan de verdere toekomst van dit prachtige bedrijf werken.’

De privatisering van Eneco wordt ingeleid door een reorganisatie met een kostenreductie van honderd miljoen euro als doel. Een deel van dat geld moet komen van een sanering van 250 banen. Het is volgens de directie een noodzakelijke ingreep om te blijven meebewegen met de snel veranderende energiesector.

Eneco Groep is een verandertraject gestart om verder te kunnen groeien op een drietal strategische gebieden: duurzame energie, energielevering en innovatieve diensten. Het traject loopt tot eind 2019 en omvat een kostenreductie van bijna 100 miljoen euro en aanpassingen in de organisatie van Eneco Groep.

Frans van de Noort, Chief Operating Officer van Eneco Groep: “De energiesector is enorm in beweging. Dat biedt onze organisatie veel kansen, als we erin slagen om onze klanten op de best mogelijke manier te blijven bedienen en onze digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Daarom wijzigen wij de organisatiestructuur en zetten wij in op meer efficiency en een forse verlaging van onze kosten.” Onderdeel van de plannen is de centralisering van zowel de dienstverlening aan klanten als de werkzaamheden gericht op digitale innovatie.

Personele gevolgen

De inzet op kostenbesparing en efficiëntieverhoging heeft ook personele gevolgen. Per 1 september komt van ongeveer 250 medewerkers de huidige functie te vervallen, waarvan ongeveer een derde ingehuurde medewerkers betreft. Tegelijkertijd ontstaan er ook vacatures in de nieuwe organisatie waar een deel van deze medewerkers op kan solliciteren. De komende anderhalf jaar vindt naar verwachting nog verdere reductie plaats, die deels wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Het traject is eind 2017 aangekondigd, vandaag zijn alle medewerkers van Eneco Groep geïnformeerd over de organisatiewijzigingen en personele gevolgen. De komende weken wordt voor medewerkers duidelijk wat de precieze impact voor hen persoonlijk is in deze fase. Het traject heeft in deze fase geen invloed op de buitenlandse klantactiviteiten van Eneco Groep.

Frans van de Noort: “We spannen ons tot het uiterste in om gedwongen ontslagen te voorkomen, bijvoorbeeld door medewerkers die boventallig zijn te begeleiden naar ander werk binnen of buiten Eneco Groep. We trekken in dit proces nauw op met onze centrale ondernemingsraad en de vakbonden.”

Privatisering

Het verandertraject valt samen met de aangekondigde privatisering van Eneco Groep. Frans van de Noort: “We starten dit traject om onze groeistrategie te kunnen realiseren en om onze klanten beter te bedienen. Dat is uiteraard ook in het belang van onze bestaande en toekomstige aandeelhouders.”