Energiebelasting Archieven - Utilities

Volgens uitgelekte plannen van het kabinet moet een begrotingsgat van circa zeshonderd miljoen euro onder meer gedicht worden door verhoging van de Energiebelasting voor het gebruik van aardgas met tweehonderd miljoen euro. Volgens Hans Grünfeld van VEMW leidt dit niet tot een lager energiegebruik en verlaging van de CO2-emisies. ‘Het verslechtert louter de concurrentiepositie van bedrijven in Nederland.’

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet het regeringsbeleid voor het komende jaar. Daarin zal zeker opgenomen zijn wat de inzet van kabinet is ten aanzien van het energie- en klimaatbeleid. Volgens vorige week uitgelekte plannen moet er kennelijk een begrotingsgat worden gedicht dat ontstaan is door hogere uitgaven voor afschaffing van de dividendbelasting. Die maatregel zou de Staatskas door aantrekking van de economie twee in plaats van 1,4 miljard euro per jaar kosten. Deel van de oplossing: verhoging van de Energiebelasting voor het gebruik van aardgas met tweehonderd miljoen euro voor de gasverbruikers in de industrie.

Begrotingsgat dichten

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘de maatregel is kennelijk bedoeld om een begrotingsgat te dichten en niet om minder energie te gebruiken en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Voor bedrijven die deze extra belasting moeten opbrengen is het louter een verhoging van de productiekosten zonder dat daar iets tegenover staat. De bedrijven die gebruik kunnen maken van een verlaging van de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting zijn namelijk niet dezelfde als zij die deze lastenverhoging gaan dragen. Het betreft de vestiging van de hoofdkantoren en niet de productievestigingen. Dat doet het Nederlandse investeringsklimaat geen goed, maar zorgt er ook voor dat het geld voor die extra kosten niet kan worden geïnvesteerd in maatregelen voor uitvoering van het Klimaatakkoord, dat in de maak is om de emissies van broeikasgassen tot 2030 te reduceren.