Greenpeace Archieven - Utilities

Vanaf 2021 mogen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen in combinatie met een  hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest dat installateurskoepel UNETO-VNI, Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties vandaag presenteren. De brede klimaatcoalitie wil op die manier woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra: ‘Een energiezuinig huis is binnenkort haalbaar voor alle Nederlanders.’

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren én de aardgaswinning in Groningen te verlagen, moet Nederland het aardgasverbruik fors terugdringen. Daarvoor zijn hogere rendementseisen aan nieuwe cv-ketels onvermijdelijk. De traditionele, gasgestookte installaties kunnen aan die eisen niet voldoen. Het manifest dat de brede klimaatcoalitie heeft opgesteld, pleit er daarom voor al vanaf 2021 alleen nog cv-ketels te plaatsen in combinatie met energiezuinige (hybride) warmtepompen of andere duurzame alternatieven te plaatsen, zoals zonneboilers.

Voorzitter Terpstra van installateurskoepel UNETO-VNI wijst erop dat de toepassing van hybride warmtepompen inmiddels relatief eenvoudig is: ‘Als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.’ Om de plaatsing van duurzame cv-systemen voor iedereen financieel haalbaar te maken, pleit het manifest ook voor de snelle introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt daarbij op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over.

Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, wijst de brede coalitie op een aantal randvoorwaarden. Zo staat in het manifest de toezegging om de (hybride) warmtepomp te verbeteren als het gaat om bijvoorbeeld het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Bij de uitvoering van de plannen kan het gebrek aan geschoolde technici een belangrijk knelpunt vormen. Zonder voldoende vakmensen om de alternatieve technieken en systemen te installeren, komen de klimaatdoelstellingen in gevaar.

Directeur Greenpeace Anna Schoemakers namens de deelnemende milieuorganisaties: ‘Veel van de initiatiefnemers nemen deel aan de totstandkoming van het Klimaat- en Energieakkoord, waar de komende maanden afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent terug te brengen. Het stellen van een verplichtende maatregel zoals een rendementseis, is nodig om sneller om te schakelen naar duurzame energie.’

Jaarlijks doet de Consumentenbond, in samenwerking met Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu, onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers. Is jouw leverancier wel écht zo groen als deze beweert? Op basis van een aantal criteria stelden deze organisaties een ranglijst samen.

Groen voor consumenten tegenover groen voor bedrijven

De vraag van consumenten naar groene energie wordt steeds groter. En gelukkig wordt de energie die ook écht groen geleverd wordt aan de consument ook steeds meer. Vorig jaar had 64% een groen energiecontract. Hoe anders is dat bij bedrijven. Wel 80% van het totale elektriciteitsverbruik gaat naar de zakelijke markt. Deze markt verbruikt voornamelijk grijze energie en heeft ook geen grote vraag naar groene. Voor een consument kost een groen contract misschien een paar tientjes meer, voor een bedrijf kan dat flink oplopen.

Ranglijst

Om consumenten meer inzicht te geven in de herkomst van hun energie is deze lijst bedacht. De energieleveranciers worden gerankt op hun investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Dit jaar mogen drie energieleveranciers de beker voor de eerste plaats omhooghouden. Dat gaat om ‘Pure Energie’, ‘Qurrent’ en ‘om’. Alle drie scoorden zij een 10. Op de hielen achterna gezeten door ‘Vandebron’ met een 9,6 en ’Powerpeers’ met een 9.

De lijst wordt afgesloten door ‘E-ON’ met een magere 3,3.

Traceerbare stroom
Vaak is de herkomst van de stroom moeilijk te achterhalen. Het is een wirwar van verschillende bedrijven die gesplitst zijn met complexe verkoopconstructies. Daarnaast zijn bepaalde energiebedrijven er ook niet erg open over.

 Overstappen naar groen

Wil je overstappen naar een (meer) duurzame energieleverancier? Energie vergelijken is online erg eenvoudig. Vul via een energievergelijker je verbruik in en zie direct welke energieleverancier voor jou het groenst én het voordeligst is. Op het stroometiket van de verschillende energieleveranciers zie je welk soort energie je ontvangt.

 

Overstappen naar groene energie doe je vervolgens binnen een paar klikken.

‘Ik betaal niet mee aan de opslag van CO2’. Dat is de slogan van de petitie die Natuur & Milieu startte, ondersteund door Greenpeace en Milieudefensie. Met de petitie tekent Natuur & Milieu protest aan tegen de kabinetsplannen om de opslag van 20 miljoen ton CO2 te betalen uit de SDE+ subsidies.

Natuur & Milieu vindt dat de SDE+ subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die de motor vormen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Men is dan ook vang dat de verdere ontwikkeling van duurzame energie stokt vanwege de grote hoeveelheden subsidies die naar CO2-opslag gaan.

Symptoombestrijding

‘Een groot deel van de SDE+ dreigt straks naar de industrie te gaan, zonder dat dat leidt tot een schonere energievoorziening. Onwenselijke symptoombestrijding, betaald door burgers. De industrie krijgt hiermee geen enkele prikkel om haar CO2-uitstoot te verminderen. Terwijl dat juist zo noodzakelijk is,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu roept het kabinet dan ook op om dit plan te schrappen. De miljarden voor de SDE+ moet het kabinet volledig besteden aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Transitieplan

Volgens Natuur &Milieu moet het kabinet met de industrie bindende afspraken maken hoe de CO2-uitstoot moet worden verminderd: door energie te besparen, over te stappen op duurzame grondstoffen en elektrificering. Harde besparingsdoelstellingen vanuit de overheid helpen daarbij.