grondstofpaspoort Archieven - Utilities

Liander heeft in samenwerking met productiefaciliteit AVK Plastics, Kiwa Technology en AVK Nederland een format voor een Grondstofpaspoort ontwikkeld. Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan uit gerecycled materiaal bestaat.

Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de verzorging en de aanleg en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten in een groot gedeelte van Nederland. Volgens Hendrik van Zantvoort, Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Inkopen stuurt Liander naar een inkoopproces van producten die gerecycled materiaal bevatten, recyclebaar zijn en waar de herkomst van de grondstoffen bekend is. AVK, producent van afsluiters, brandkranen, straatpotten en toebehoren, is gevraagd om daarin samen met Liander een pioniersrol te vervullen.

Aan de hand van de Purdie straatpot die Liander inkoopt bij AVK Nederland is het Grondstofpaspoort ontwikkeld. AVK Plastics scoort hoog op diverse MVO-elementen, met name omdat deze straatpot al grotendeels uit gerecycled materiaal bestaat.

Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan uit gerecycled materiaal bestaat. Ook zal de bekende grondstofsamenstelling van een product recyclebaarheid en dus zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken bevorderen. Kiwa Technology is als expert op het gebied van kunststoffen gevraagd mee te denken over het paspoortformat en de toepasbaarheid.

Volgens Albert Doktervan AVK Nederland zorgt het grondstoffenpaspoort voor een transparante samenwerking tussen leverancier en klant. Als neveneffect kan AVK nu een andere invulling geven aan leveranciersbeoordelingen in het kader van verschillende ISO-normeringen waarmee de inhoud van het Grondstofpaspoort wordt geborgd en is deze informatie te verifiëren tijdens de gunning van een aanbesteding.