haven Archieven - Utilities

In de Eerste en Derde Haven van Scheveningen kunnen zeeschepen voortaan gebruik maken van walstroom. Op 8 maart is de nieuwe walstroominstallatie door de gemeente, bedrijven en omwonenden symbolisch aangesloten.

Deze schepen, met een lengte tot 126 meter, kunnen voortaan gebruik maken van acht nieuwe aansluitpunten in de Eerste Haven en twee aansluitpunten in de Derde Haven. Dankzij de walstroomvoorziening hoeven zeeschepen die in de haven liggen geen dieselaggregaat meer te laten draaien om elektriciteit op te wekken. Dat is goed voor de luchtkwaliteit én reduceert de geluids- en trillingsoverlast voor omwonenden. Daarmee levert de walstroomvoorziening een bijdrage aan de leefbaarheid in de haven. Ze levert groene stroom, afkomstig uit Nederlandse bronnen.

De gemeente Den Haag financierde het ontwerp en de realisatie, inclusief vijf jaar onderhoud en exploitatie, via het Actieplan Luchtkwaliteit van het Rijk. De rederijen die de walstroom afnemen, waren nauw bij het traject betrokken om de voorziening veilig te maken voor gebruikers en passanten op de kade.

Energieverdeler

De Klaver Giant Groep is door de Gemeente Den Haag geselecteerd om als hoofdaannemer de totale walstroominstallatie te realiseren en te onderhouden. Siemens was binnen het Design & Build traject partner van de Klaver Giant Groep voor het leveren van de laagspanningscomponenten en de behuizing voor de energieverdeler, inclusief de omkeerschakelaars die de walstroom kunnen omzetten van 50 Hz naar 60 Hz. Van der Sijs Techniek & Automatisering was partner voor het ontwerp en de assemblage van de energieverdeler met de Siemens-componenten. “Deze walstroomvoorziening geeft concreet invulling aan de klimaatdoelstellingen van Parijs”, zegt Hans van Spronsen van Siemens Energy Management.

Het Nederlandse havenbedrijf Zeeland Seaport en het Vlaamse Havenbedrijf Gent onderzoeken een mogelijke fusie. Dat hebben de bedrijven maandag bekendgemaakt tijdens het ondertekenen van een intentieverklaring tijdens de Vlaams Nederlandse top in het stadhuis van Gent.

De havenbedrijven hebben de afgelopen maanden een onderzoek verricht naar de kansen en mogelijkheden van een samenwerking. Tegen eind april 2017 willen beide havenbedrijven weten of een fusie het beste is. De verdere samenwerking is een logisch gevolg van de ligging, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven. Het betreft immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent.

De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt (de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, samen commerciële troeven van de regio promoten op beurzen en management van de haveninfrastructuur).

Aan de top

Beide directies staan 100 procent achter de fusieverkenning, juist ook vanuit de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaal-economische betekenis voor de regio. Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports: ‘Een intensief samenwerkingsverband levert naar onze overtuiging alleen voordelen op. Voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven die een stevige partner zullen vinden om hen te ondersteunen, voordelen voor de betrokken regio’s die met een gecombineerd havenbedrijf tot de top van Europa zullen behoren en voordelen voor de beide havenbedrijven en hun medewerkers die met een grotere kritische massa nog professioneler zullen kunnen opereren. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta.’
Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent: ‘Dit is voor het Havenbedrijf Gent het mooiste project tot nu toe. Samen betreden we de top 10 van de Europese havens. Dit betekent veel voor de slagkracht die wij als haven kunnen tentoonspreiden in een steeds mondialer wordend krachtenveld. Die toegenomen slagkracht is bovendien zeer positief voor de bedrijven in de haven, maar ook voor de regio.’