Hemweg Archieven - Utilities

De afgelopen dagen heeft Nuon verschillende biedingen ontvangen voor de Hemweg 8 kolencentrale in Amsterdam. Naast Vandebron, wilde ook de Gemeente Amsterdam en Tony’s Chocolony een miljoen bijdragen aan de afbraak van de kolencentrale. Naar aanleiding hiervan wil Nuon opnieuw in gesprek met de Rijksoverheid over vroegtijdige sluiting van de centrale.

In geval van sluiting van Hemweg 8 is Nuon bereid om af te zien van toekomstige inkomsten na 2020.  Cruciaal is een goede regeling voor het personeel. Verkoop is echter ook een reële optie. De marktwaarde van de Hemweg kolencentrale wordt geschat op 250 miljoen euro.

Alexander van Ofwegen, directeur Productie Nuon: ‘De toekomst van de Hemweg is een zeer serieuze aangelegenheid voor ons. Wij zien een groeiende maatschappelijke steun voor het vervroegd sluiten van de centrale. Wij gaan graag samen met de gemeente Amsterdam in gesprek om te begrijpen wat hun beweegredenen zijn om ook te bieden. Een stuntbod van 1 miljoen euro van diverse partijen staat in geen verhouding tot de marktwaarde van deze centrale van 250 miljoen euro. De Hemweg 8 voldoet aan alle milieueisen, behoort tot de meest moderne van Europa en is winstgevend. In geval van sluiting zijn wij bereid af te zien van gemiste inkomsten na 2020. Als we vroegtijdig zouden sluiten dan schatten wij in dat voor het personeel en ontmanteling alleen al zo’n 55 miljoen euro nodig is. Los van sluiting, is een verkoop ook een optie.’

Nuon wil samen met de gemeente Amsterdam een oproep doen aan de toekomstige coalitiepartijen om te komen tot een afspraak voor een vervroegde sluiting van de Hemweg 8 vanaf 2020.

Nuon heeft van het begin van de uitfaseringsdiscussie aangegeven dat een vroegtijdige sluiting van de laatste kolencentrale Hemweg 8 aansluit bij onze duurzaamheidsambities. Zo heeft moederbedrijf Vattenfall aangegeven binnen één generatie toe te willen naar een klimaatneutrale energievoorziening.

Energieleverancier Vandebron deed een stuntbod van één miljoen euro voor overname en sluiting van de Hemweg Kolencentrale in Amsterdam. Nuon heeft het bod afgewezen en de mensen van de bron een rondleiding in de centrale gegeven.

Vandebron deed een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Volgens Vandebron kan dit bod worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. De schone energieleverancier wil de centrale een nieuwe bestemming geven. Volgens Vandebron is de kolencentrale aan de ring van de hoofdstad van de vijf actieve centrales, de oudste en meest vervuilende van Nederland. Aart van Veller, mede-oprichter van Vandebron: ‘Jaarlijks stoot de centrale 4,5 megaton aan CO2 uit, wat gelijk staat aan de uitstoot van 1,3 miljoen auto’s. Hiermee zorgt de centrale voor een verslechtering van de Amsterdamse luchtkwaliteit, welke regelmatig beneden de Europese norm valt.’

Nuon gaf de vertegenwoordigers van Vandebron aan open te staan voor een vervroegde sluiting van de Hemweg kolencentrale mits daar een financiële compensatie tegenover staat voor de medewerkers en de ontmanteling van de centrale. Nuon’s officiële reactie op het bod: ‘We hebben naar Vandebron geluisterd en gezamenlijk geconstateerd dat onze ideeën voor het realiseren van een duurzaam Nederland dicht bij elkaar liggen. We hebben hun bod echter afgewezen en de mensen van Vandebron een rondleiding in de kolencentrale gegeven.’

Van Veller: ‘De kolencentrale zorgt voor sterke vervuiling van de stad, de lucht en de natuur. Bovendien is zo’n rokende pijp geen gezicht. Alle partijen, ook consumenten, willen dat de centrale sluit. Daarom nemen wij het initiatief de centrale dit jaar nog te sluiten.’