Hogeschool Zeeland Archieven - Utilities

Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030 en dat doen ze via het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE).

Om optimale integratie van duurzame-energiesystemen te bereiken, is een systeemvisie nodig. Daarom werken lectoren van verschillende hogescholen en de Topsector Energie aan een gezamenlijke visie voor 2030. Deze zal de basis vormen voor praktijkgericht onderzoek. Deelnemende hogescholen zijn:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Meet- en Regeltechniek, Aart-Jan de Graaf)
  • Avans Hogeschool (Lectoraat Smart Energy, Jack Doomernik)
  • Hanzehogeschool (lectoraat Energietransitie, Jan-Jaap AuĂ©)
  • Hogeschool InHolland (Lectoraat Innovatiemodellen Duurzame Energie, Christoph Maria Ravesloot)
  • Hogeschool Zeeland (Lectoraat Delta Power: Duurzame Energie in de Delta, Jacob van Berkel)
  • Saxion (Lectoraat Duurzame Energievoorziening, Richard van Leeuwen)

Bepalen van goede onderzoeksrichting

Het platform LEVE wil dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie in 2030 gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek. Op basis van een literatuurstudie, interviews met de lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting. Daarbij doen de lectoraten onderzoek naar bestaande oplossingsrichtingen. De onderzoekers vragen zich bijvoorbeeld af in hoeverre energieopslag in Noorse stuwmeren of omzetting van elektriciteit naar waterstof de Nederlandse mismatch tussen vraag en aanbod kan oplossen.

Beschikbare kennis

Bij het ontwikkelen van een visie en het opzetten van onderzoeksprojecten, wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk beschikbare kennis. Daarbij krijgt het platform hulp van de Topsector Energie en zorgen gelieerde centres of expertise (zoals SEECE) voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs. Dankzij LEVE kunnen lectoren elkaars werk complimenteren en een waardevoller bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie.