IEE Archieven - Utilities

Energy Matters en Industrial Energy Experts zijn gefuseerd tot BlueTerra Energy Experts. Met deze fusie wil BlueTerra zich ontplooien tot het grootste specialistische en onafhankelijke energieadviesbureau voor de industrie en grootzakelijke markt. Het bedrijfsleven staat komende decennia voor grote uitdagingen: verbeteren van de energie-efficiency én vergaande verduurzaming.

Op Europees en nationaal niveau worden de afspraken minder vrijblijvend; ook willen bedrijven veelal uit eigen beweging deze transitie inzetten. Met de bundeling van kennis en ervaring biedt BlueTerra Energy Experts een compleet pakket van diensten, variërend van strategische studies, projecten uitwerken en begeleiden en het implementeren van energiemanagementtrajecten.

De gebundelde organisatie kan bogen op dertig jaar projectervaring en loopt voorop als het gaat om thema’s als elektrificatie van de industrie, energiemarktmodellen, ISO 50001, hernieuwbare energie, smart grids en CO2-afvang en -benutting. Hiermee wil BlueTerra een leidende rol spelen bij het CO2-neutraal maken van het gehele Nederlandse bedrijfsleven.

De stoomvoorziening voor de agro en food en de chemische industrie is vooralsnog grotendeels gevoed door aardgas. Desondanks overwegen steeds meer bedrijven duurzame alternatieven voor gasgestookte stoomketels. Een aantal stoomexperts boog zich over de vraag welke alternatieven er bestonden voor stoomproductie met behulp van aardgas. De inzet van biomassa biedt de grootste kansen, maar dan blijft subsidie wel nodig.

Chris Velzeboer is energie coördinator bij de Europese oliezadendivisie van Cargill. Cargill heeft het doel gesteld om in 2020 zo’n achttien procent van zijn energieverbruik met renewables in te vullen. ‘Deels gebeurt dat al’, zegt Velzeboer. ‘Zo gebruiken ze in Brazilië vaak houtpellets of bagasse, de vezelfractie van suikerriet, voor de productie van stoom in een biomassacentrale. In de Oekraïne gebruikt men de schillen van zonnebloempitten. Nu is het verbranden van fiberfracties van sojabonen of cacao niet hetzelfde als het verbranden van hout. Hoewel een leverancier van dit soort systemen dit wel zou kunnen beweren, leren onze ervaringen dat je daarmee grote problemen kunt krijgen. Wijs geworden van deze ervaringen hebben we uiteindelijk zelf een pilotinstallatie in Amsterdam gebouwd die de lastige fiberfracties met een hoger rendement en minder vervuiling kunnen stoken.’

Synergie

Het wordt al snel duidelijk dat er inmiddels wel voorbeelden zijn van bedrijven die duurzame stoom opwekken, maar dat er nauwelijks standaardoplossingen zijn. Egbert Klop, directeur van Industrial Energy Experts: ‘Sommige partijen hebben het geluk dat ze een mooi rest- of bijproduct kunnen inzetten, andere bedrijven willen voorop lopen in de duurzame wedloop. Typerend voor de energietransitie is dat je heel lokaal moet kijken naar de beschikbare bronnen. Of dat nu biomassa is of bijvoorbeeld restwarmte van een buurbedrijf. BDV Ede maakt bijvoorbeeld stadswarmte van snoeihout uit de bossen. HSV Moulded Foam Group, dat eveneens in Ede is gevestigd, kwam bij ons met de vraag of het mogelijk was om zelf biostoom op te wekken. We stelden ze voor om een koppeling met de installatie van BDV te maken, wat niet alleen een investering scheelde, maar uiteindelijk ook duurzamer is.’

Infrastructuur

Is elektrificeren dan wellicht de oplossing? Een elektrische ketel kan immers ook de benodigde hoge temperaturen leveren. Kees de Greef van Energy Technology Services: ‘Technisch is het opereren van een elektrische ketel misschien nog wel eenvoudiger dan een gasketel. In een aantal landen waar veel stroomoverschotten zijn, gebruikt men al dit soort ketels. Het venijn zit hem in de infrastructuur. Je hebt namelijk wel een multi-megawatt aansluiting nodig om stoom te kunnen maken.’

Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit de meest recente editie van het vakblad Utilities. Kijk hier voor de mogelijkheden voor een abonnement op het vakblad voor de energiegrootverbruiker.