Industrielinqs LIVE Archieven - Utilities

Woensdag 3 maart spraken we in Industrielinqs LIVE over Waterstof: truth or dare? Kijk de aflevering nu terug.

In de energietransitie lijken zakelijk gewin en verduurzaming niet altijd hand in hand te gaan. Maar is er sprake van een tegenstelling of kunnen ze elkaar juist ook versterken. We willen dit thema belichten vanuit de ontwikkelingen rond waterstof. Er zijn veel plannen, maar wat is er nodig om bijvoorbeeld bedrijven echt over de streep te trekken?

In deze aflevering Industrielinqs LIVE spraken we met Floris van Foreest van Port of Amsterdam, René Schutte van Gasunie, Hyung-Ja de Zeeuw van de Rabobank en Sjoerd Delnooz van Kiwa. We zonden uit vanuit gebouw van Kiwa in Apeldoorn.

In de energietransitie lijken zakelijk gewin en verduurzaming niet altijd hand in hand te gaan. Maar is er sprake van een tegenstelling of kunnen ze elkaar juist ook versterken. We willen dit thema belichten vanuit de ontwikkelingen rond waterstof. Er zijn veel plannen, maar wat is er nodig om bijvoorbeeld bedrijven echt over de streep te trekken?

In deze aflevering van Industrielinqs LIVE spreken we met Floris van Foreest van Port of Amsterdam, René Schutte van Gasunie, Hyung-Ja de Zeeuw van de Rabobank en Sjoerd Delnooz van Kiwa.
We zenden uit op locatie bij Kiwa in Apeldoorn.

U kunt zich hier aanmelden.

 

Deze Industrielinqs LIVE  wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

Industrielinqs LIVE is een initiatief van:

 

 

Een silver bullet is er gewoonweg niet. Bij de energie- en grondstoffen lijkt een systeembenadering daarom effectiever. Geen oplossingen van te voren uitsluiten, maar vooral flexibel kijken naar wat er op welk moment nodig is om vervolgstappen te zetten. En hoe kunnen verschillende oplossingen elkaar juist versterken?

In de talkshow Industrielinqs LIVE spraken we met Marinus Tabak (RWE), Jeroen van Woerden (Fieldlab Industriële Elektrificatie) en René Peters (TNO) over systeembenadering in de energie- en grondstoffentransitie. Bijzonder van deze talkshow was dat net bekend is geworden dat Marinus Tabak op de kieslijst staat van de VVD. De andere gasten schroomden niet om hem alvast een paar aandachtspunten mee te geven aan het potentiële kamerlid. De drie tafelgasten hebben ook een rol tijdens de European Industry & Energy Summit 2020 volgende week.

Kijk de uitzending nu terug. De uitzending kwam tot stand in samenwerking met TNO.

Transitie vraagt om systeembenadering

 

Een Thoriumcentrale? Zesduizend nieuwe windmolens op zee? De waterstof-economie? Biobased? Mooie plannen, maar een silver bullet is er gewoonweg niet. En helemaal uitkijken met losse flodders.

Bij de energie- en grondstoffen lijkt een systeembenadering daarom effectiever. Geen oplossingen van te voren uitsluiten, maar vooral flexibel kijken naar wat er op welk moment nodig is om vervolgstappen te zetten. En hoe kunnen verschillende oplossingen elkaar juist versterken?

In de online talkshow Industrielinqs LIVE BreakOuts op 3 december (9.00 – 10.30 uur) spreken we met onder anderen Marinus Tabak (RWE), Jeroen van Woerden (Fieldlab Industriële Elektrificatie) en René Peters (TNO) over systeembenadering in de energie- en grondstoffentransitie.

Deze Industrielinqs LIVE  BreakOuts wordt mede mogelijk gemaakt door:

Initiatiefnemer:

 

In Industrielinqs LIVE spraken we over circulariteit in de watersector. Waterschappen halen steeds meer energie en grondstoffen uit hun afvalwater die ze inzetten in de industrie of landbouw. Om dit tot een succes te brengen, zullen de schakels in de duurzame keten beter moeten samenwerken. Hoe ziet een gezamenlijke circulariteit eruit? En wat betekent een meer circulaire economie voor de natuur: wat heeft die nodig?

Kijk de uitzending hier terug:

 

Woensdagochtend spraken we in Industrielinqs LIVE met tafelgasten over mogelijkheden voor de industrie om het stroom net te balanceren. Aan bod kwamen de elektrische boiler, de virtuele energiecentrale en een smart grid voor de industrie. Genoeg onderwerpen om nog eens verder over door te praten. Kijk nu terug!

 

Op zonnige, winderige dagen maken zonnepanelen en windmolens veel stroom. Hoe kunnen we grote overschotten elektriciteit opslaan, of in ieder geval benutten? De industrie kan daar een belangrijke rol in spelen. Nu al kunnen enkele elektrochemische fabrieken op volle toeren draaien als er stroomoverschotten zijn. Denk aan de productie van chloor, siliciumcarbide en aluminium. In windluwe nachten – in het Duits al Dunkelflaute genoemd – kan de productie worden teruggedraaid of zelfs worden gestopt. De afgelopen jaren zijn op dat vlak al wat stappen gezet.

Maar waar liggen nog meer kansen voor de industrie bij het balanceren van de stroomvraag? En welke rol kan elektrificatie van fabrieken daar in spelen? Tijdens de online talkshow Industrielinqs Live op 30 september spreken we hierover met Marco Waas (Nouryon), Michiel Smets (Cargill), prof Earl Goetheer (TNO en TU Delft) en Wim Vaasen (Centrica Business Solutions).

Deze Industrielinqs LIVE  wordt mede mogelijk gemaakt door:

Initiatiefnemer:

Voor het eerst gaan we op locatie een online talkshow organiseren. Op 23 september zenden wij uit vanuit de Eemshaven. In Noord-Nederland zijn veel mooie plannen om een prominente rol te spelen in de energietransitie. Waterstof, windenergie, elektrificatie, biogebaseerde ketens zijn veelbesproken onderwerpen.

Maar wat is er praktisch nodig om de mooie plannen tot wasdom te laten komen? Hoe regel je het onderhoud aan offshore windmolens en elektrolyzers? De aanvoer van enorme windturbines? Welke infrastructurele investeringen zijn nodig? En welke stappen zijn nu al te zetten? We praten hierover met Cas König (CEO Groningen Seaports), Marinus Tabak (plantmanager RWE) en Aaldrik Haijer (founder Water & Energy Solutions).

Voor het eerst is het mogelijk voor een beperkt aantal gasten om bij de talkshow aanwezig te zijn. De uitzending start om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur.

U kunt zich hier aanmelden om de uitzending via livestream of fysiek te volgen.

Feminien leiderschap, digitalisering, energietransitie en het enthousiasmeren van mensen die de toekomst vorm moeten geven. Dat en meer kwamen voorbij in een boeiende online talkshow met de kandidaten voor de verkiezing van de Plant Manager of the Year 2020. Ook de zittende, Marinus Tabak, zat aan de virtuele tafel. Ook hij moest aan de bak met een actuele vraag over de inzet van biomassa als energiedrager. Kijk de uitzending nu terug.

‘De coronacrisis is voor veel mensen een wake up call voor onze manier van leven’, stelt Hyung-Ja de Zeeuw in online talkshow Industrielinqs LIVE. ‘Als een stel sprinkhanen vreten we de aarde kaal. Dat kan niet zo verder.’ Volgens de financieel expert van de Rabobank kan dat leiden tot meer aandacht voor verduurzaming. 

Voor haar kan de huidige crisis dus één zijn om niet te verspillen. De andere tafelgasten waren dat wel met haar eens, hoewel ze ook vrezen voor een vertraging van een aantal duurzame ontwikkelingen die al zijn in gezet. Naast Hyung zaten Ulco Vermeulen (Gasunie), Taco Douma (RWE) en Earl Goetheer(TU Delft/TNO) aan tafel.

De uitzending is nu terug te kijken.