Innogy Archieven - Utilities

Statoil heeft een bod uitgebracht op de offshore wind tender Hollandse Kust Zuid gebied I & II, een project van maximaal 760 megawatt in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit is de eerste subsidieloze aanbesteding voor offshore windprojecten in de wereld.

Na Vattenfall en Innogy, meldde ook het Noorse energiebedrijf Statoil zich bij RVO voor de subsidieloze aanbesteding van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid, gebied I & II. De tender is nu gesloten en RVO zal zich de komende maanden buigen over de inzendingen. Uiteindelijk zal het park in 2022 zo’n één miljoen huishoudens van energie moeten voorzien.

Irene Rummelhoff, Executive Vice President voor New Energy Solutions bij Statoil: ‘Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld en we willen graag een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling met hernieuwbare en koolstofarme energieoplossingen. Statoil is al jarenlang een van de belangrijkste energieleveranciers van Nederland en we willen dit blijven doen.’

Statoil wil een sleutelrol spelen in de overgang naar een koolstofarme wereld en het bedrijf zal de komende jaren dan ook tien miljard euro investeren in hernieuwbare en koolstofarme projecten.

De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren, mede door de Nederlandse aanpak, spectaculair gedaald. In overleg met marktpartijen is daarom besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen.

Energiebedrijf Essent pleit voor modernisering van de energiebelasting om zo consumenten betrokken te houden bij de energietransitie. Juist fiscale prikkels kunnen bij uitstek een enorme impuls geven aan de transitie naar een koolstofarme economie. Deze aanbevelingen komen voort uit het onderzoek dat EY belastingadviseurs deed naar de betaalbaarheid van de energietransitie dat zij in opdracht van Essent/innogy uitvoerde.

Nederland zal de energietransitie in de komende jaren enorm moeten versnellen om haar klimaatdoelstellingen te halen. Het komend kabinet zal dan ook vanaf dag één werk moeten maken om de doelstellingen te behalen. Aanpassing van de energiebelasting is een van de opties die daarbij op tafel moet liggen.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige opzet van de energiebelasting de transitie remt in plaats van stimuleert. Doordat de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit nu net zo zwaar wordt belast als grijze elektriciteit worden verbruikers niet gestimuleerd om te kiezen voor een minder vervuilende optie. Tegelijkertijd dient de energiebelasting een aantal tegenstrijdige doelen en worden de kosten van de veroorzaakte milieuschade die het gebruik van energie met zich meebrengt nu onvoldoende ingeprijsd.

Daarnaast constateert EY dat huishoudens per kWh elektriciteit en kubieke aardgas veel meer energiebelasting betalen dan het bedrijfsleven, terwijl consumenten slechts verantwoordelijk zijn voor ongeveer vijftien procent van de CO2-uitstoot. Grootverbruikers nemen de overige 85 procent voor hun rekening. EY concludeert in haar onderzoek dan ook dat de vervuiler in principe niet betaalt.