LNG Archieven - Utilities

De pas geopende fabriek van Nordsol in Amsterdam heeft inmiddels ook de eerste commerciële lossing van bio-LNG achter de rug. Uit de analyse voorafgaand aan de verlading bleek dat de kwaliteit van het bio-LNG uitstekend is. Naar verwachting gaat de nieuwe installatie zo’n 3.400 ton bio-LNG per jaar produceren.

De bio-LNG-installatie van Nordsol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Renewi, Shell en Nordsol. De drie initiatiefnemers hebben elk hun eigen aandeel in de productie van biobrandstof. Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in, zoals verlopen producten uit supermarkten. De recycler verwerkt het afval en zet het om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas vervolgens op tot bio-LNG. Dit scheidingsproces vereist geen warmte of chemicaliën, is energie-efficiënt en maakt compacte installaties mogelijk. Tot slot stelt Shell de bio-LNG beschikbaar aan haar klanten bij LNG-tankstations in Nederland.

Zelfbedieningsproces

De installatie is ontworpen voor 24/7 onbemand bedrijf en bewaking op afstand. Het lossen is dan ook een zelfbedieningsproces dat wordt uitgevoerd door de chauffeur van de brandstoftruck, niet door gespecialiseerde operators. Dit is een van de zeer innovatieve aspecten van de bio-LNG-installatie.

DBG Bio Energy heeft een locatie gevonden voor haar eerste fabriek die industrieel afval gaat omzetten in bioLNG, groene kunstmest en vloeibare CO2. De installatie komt in Delfzijl te staan en krijgt een capaciteit van 15.000 ton bioLNG per jaar. Eind 2022 moet deze operationeel zijn.

De installatie van DBG gaat met een gepatenteerde enzymtechnologie cellulosehoudend industrieel afval verwerken. Dit wordt momenteel nog verbrand of gestort. Het bedrijf maakt er biogas van en verwerkt dit verder tot bioLNG en CO2 van hoge zuiverheid. DBG verwacht dat bioLNG in de komende jaren een essentiële rol gaat spelen bij het koolstofvrij maken van het zware weg- en zeevervoer. Het kan namelijk worden opgeslagen en gedistribueerd via bestaande LNG-infrastructuur. Daarnaast levert het proces ook groene kunstmest op, zo’n 140.000 ton per jaar.

De fabriek wordt de eerste full scale commerciële unit van DBG BioEnergy, en het is de bedoeling dat er nog vele volgen. Het bedrijf wil in de komende vijf jaar vijf installaties bouwen. Naast Delfzijl ook in andere havens van Nederland en in buurlanden.

Lees ook ons eerdere artikel over DBG BioEnergy

Gate breidt de capaciteit van haar LNG-terminal op de Maasvlakte uit met 1,0 bcm per jaar. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf ook al een uitbreiding met 0,5 bcm aan. Daarmee komt de totale capaciteit van de terminal straks op 13,5 bcm per jaar.

De nu aangekondigde extra capaciteit is nodig voor de groeiende LNG-activiteiten van Uniper en moet vanaf oktober 2024 beschikbaar zijn. Op dat moment wordt Uniper de grootste capaciteitshouder bij Gate terminal met een capaciteit van 4 bcm onder een langetermijncontract. Andreas Gemballa, director LNG bij Uniper: ‘De LNG Trading-activiteiten zijn aanzienlijk gegroeid van minder dan dertig ladingen in 2016 tot meer dan driehonderd tot nu toe dit jaar.’

Record hervergassing

Gate terminal is een joint venture van Gasunie en Vopak. De terminal kende de laatste jaren periodes met een zeer hoge bezettingsgraad. In mei behaalde de terminal een record hervergassing van ongeveer 1,1 bcm. Omdat er voldoende bindende marktinteresse was, besloot Gate daarom in juli al de capaciteit met 0,5 bcm per jaar te verhogen. Ook deze capaciteit komt in oktober 2024 beschikbaar.

Gate is de eerste Nederlandse LNG-importterminal en operationeel sinds 2011. De capaciteit van de LNG-terminal dekt ongeveer eenderde van het nationale gasverbruik. De terminal heeft drie opslagtanks, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor tankwagens en een omgeving waar LNG wordt omgezet in aardgas.

Nordsol bouwt een bio-LNG-fabriek op het terrein van recyclingbedrijf Renewi in Amsterdam. Bio-LNG is een vrijwel CO2-neutrale brandstof die wordt gemaakt van organisch afval. Het bedrijf verwacht dat de eerste bio-LNG halverwege dit jaar kan worden geleverd. Het gaat om 3.400 ton bio-LNG per jaar.

Renewi produceert biogas van organisch afval, zoals producten van supermarkten die over datum zijn. Dit biogas bestaat uit ongeveer zestig procent methaan en veertig procent koolstofdioxide. De installatie van Nordsol scheidt het methaan efficiënt en zuiver van het biogas en maakt er bio-LNG van. Het geproduceerde bio-LNG kan vervolgens worden getankt bij speciale LNG-tankstations van Shell. Het CO2-bijproduct wordt afgevangen en kan worden hergebruikt in de glastuinbouw of voedingsmiddelenindustrie.

Eerste van een serie

Omdat bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, stoot deze brandstof bij gebruik veel minder CO2 uit dan conventionele diesel. Renewi, Nordsol en Shell verwachten daarom dat bio-LNG in de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport. Voor Nordsol is de installatie in Amsterdam de eerste van een serie bio-LNG-installaties in Europa. Het doel van de producent is om in 2025 meerdere installaties met een totale capaciteit van 25.000 ton bio-LNG operationeel te hebben.

Eind 2019 begon de bouw van de eerste bio-LNG-installatie al. De gestandaardiseerde modules zijn elders gebouwd om op het terrein van Renewi op elkaar te worden aangesloten. Het plan is dat Renewi 44.000 ton organisch afval omzet in 8 miljoen kubieke meter biogas, waarna Nordsol dit vanaf juni 2021 omzet in 3.400 ton bio-LNG.

Fluxys LNG gaat op de LNG-terminal in Zeebrugge zes miljoen ton extra hervergassingscapaciteit per jaar aanbieden, en daarvoor is bijkomende infrastructuur nodig. De extra capaciteit wordt in twee stappen aangeboden. Vanaf begin 2024 gaat het om in totaal 4,7 miljoen ton per jaar, en vanaf begin 2026 moet de volledige 6 miljoen ton per jaar beschikbaar zijn.

Vijfde LNG-opslagtank

Eerder breidde de terminal al uit met een vijfde LNG-opslagtank met een capaciteit van 180.000 kubieke meter LNG, en bijbehorende procesinstallaties. Deze uitbreiding volgde op een langetermijncontract met Yamal Trade. IJsbreker/LNG-schepen van Yamal uit Rusland kunnen dankzij de extra opslagtank LNG overslaan naar conventionele LNG-schepen zonder dat die twee tegelijkertijd aangemeerd hoeven te liggen.

De uitbreiding begon midden 2015 en eind 2019 konden de installaties worden getest. Ze leveren inmiddels een laaddebiet van meer dan 12.500 kubieke meter LNG per uur. Een consortium van DF Oil & Gas en Felguera IHI was verantwoordelijk voor de bouw ervan en het ging om een investering van meer dan 200 miljoen euro. De totale opslagcapaciteit van Fluxys in Zeebrugge is nu 560.000 kubieke meter LNG

Nordsol is begonnen met de bouw van haar bio-LNG-installatie. Deze komt op het terrein van Renewi in Amsterdam te staan. Shell gaat het bio-LNG aan haar klanten verkopen.

Met de ontwikkeling van deze productielocatie in Amsterdam Westpoort wordt de weg vrijgemaakt voor de eerste Nederlandse bio-LNG. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens bewerkt Renewi het afval en zet het in vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie, eigendom van Nordsol, verwerkt het biogas tot bio-LNG. Shell verkoopt deze bio-LNG bij haar LNG-tankstations.

CO2-reductie

Omdat bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, stoot deze brandstof bij gebruik veel minder CO2 uit dan conventionele diesel. Renewi, Nordsol en Shell verwachten daarom dat bio-LNG in de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van het zware weg- en watertransport.

Ook het productieproces zorgt voor CO2-reductie. Biogas bestaat uit ongeveer 60 procent methaan en 40 procent koolstofdioxide (CO2). Technologie van Nordsol maakt het mogelijk om zuiver methaan efficiënt van biogas te scheiden en te vervloeien tot bio-LNG. Het CO2-bijproduct wordt hergebruikt in de industrie. Dit proces leidt tot een volledig CO2-neutrale brandstof.

2021

De installatie kan al over een jaar operationeel zijn, doordat gestandaardiseerde modules elders worden gebouwd en op het terrein van Renewi op elkaar worden aangesloten. Per jaar kan de installatie straks 3.4 kiloton bio-LNG produceren. Dat staat gelijk aan zo’n 13 miljoen CO2- neutrale kilometers van een gemiddelde vrachtwagen.

Vloeibaar aardgas (LNG) blijft centraal staan om de continuïteit van de wereldwijde aardgasvoorziening te waarborgen. Dat zegt de International Energy Agency (IEA) na het uitbrengen van een nieuw LNG-rapport. Het vloeibare gas speelde een belangrijke rol in de aanpassing van de sector aan de daling van de wereldwijde vraag naar gas in de eerste helft van 2020.

Het internationale energieagentschap verwacht een daling van de wereldwijde vraag naar gas van drie procent. Ofwel 120 miljard kubieke meter (bcm). De grootste jaarlijkse daling die ooit is geregistreerd, sinds de publicatie van het Global Gas Security Review. Het rapport benadrukt dat de LNG-handel sterk afneemt ten opzichte van het hoge niveau van 2018. Covid-19 heeft wel invloed op de historische vraagdaling, Maar de sterke daling is grotendeels het resultaat van overschotten in de markt. Tegelijkertijd zijn investeringen tot stilstand gekomen. Zo zijn er dit jaar nog geen nieuwe liquefactieprojecten aangekondigd, terwijl 2019 een record aan projecten kende.

Flexibiliteit

In de vertraagde gasmarkt blijft LNG een centrale rol spelen bij het in evenwicht brengen van de mondiale markten. Het vloeibare gas creëert voldoende flexibiliteit om mee te veren met fluctuaties in de gasvraag. De gasproducenten en exporteurs werden in de eerste helft van het jaar geconfronteerd met een ongekende daling van de wereldwijde vraag naar gas. Als antwoord daarop daalde de maandelijkse wereldwijde export tussen januari en juli 2020 met zeventien procent.

Het IEA is in de eerste editie van de Global Gas Security Review vijf jaar geleden begonnen met het bijhouden van de flexibiliteit in de LNG-markten. Sindsdien zag het agentschap een opmerkelijke verbetering in een reeks flexibiliteitsmaatstaven voor deze markt. ‘Dankzij de toegenomen leveringszekerheid kon de markt zich aanpassen aan de historische vraagschok die zich in de eerste helft van 2020 voordeed’, aldus IES-directeur Fatih Birol.

Gasverbruik daalt

De wereldwijde vraag naar gas is in de eerste helft van 2020 naar schatting met vier procent gedaald. Die daling kwam door de combinatie van de Covid-19-crisis en een uitzonderlijk milde winter op het noordelijk halfrond. De meeste dalingen in het gasverbruik waren te zien in volwassen markten in Europa, Noord-Amerika en Azië. Samen zijn deze markten goed voor meer dan tachtig procent van de verwachte daling van de wereldwijde vraag naar aardgas in 2020.

In het tweede kwartaal van 2020, toen de lockdowns wereldwijd op hun hoogtepunt waren, daalden de spotprijzen voor aardgas in alle grote gasverbruikende regio’s tot hun laagste niveau in tien jaar. In het derde kwartaal lieten de prijzen daarentegen een sterke stijging zien, ondersteund door aanpassingen aan het aanbod en vraagherstel.

Covid-crisis

De vraag naar aardgas zal naar verwachting in 2021 met drie procent, of ongeveer 130 bcm, toenemen. De recente heropleving van Covid-19 en het vooruitzicht van een langdurige pandemie verhogen echter de onzekerheid over het tempo van het herstel in 2021. Het herstel van de wereldwijde vraag naar gas in 2021 zal waarschijnlijk worden ondersteund door snelgroeiende markten in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De meer volwassen markten zouden zich geleidelijk moeten herstellen en sommige zullen wellicht pas in 2022 of later terugkeren naar hun niveau van 2019.

De gasprijs staat momenteel op een extreem laag niveau. Energy en technologiebedrijf Powerhouse ziet hier een vijftal verklaringen voor. Lage prijzen voor olie en kolen in combinatie met grote voorraden in de gasopslagen drukken de gasprijs naar bedragen onder de tien euro per megawattuur. Met name de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten drukt ook de LNG-prijzen.

In een analyse zet Powerhouse uiteen welke factoren momenteel de gasprijs drukken. Op de hele korte termijn ziet de energiemarktspecialist zelfs prijzen onder tien euro per megawattuur. Maar ook op de lange termijn (2023) is de gasprijs op dit moment bijzonder laag (17,50 euro per megawattuur).

Olieprijs

Nog steeds is olie richting gevend voor de gasmarkt. Als China en de VS tot een oplossing kunnen komen zou dat een boost voor de afkoelende economie betekenen de prijzen stuwen. Of OPEC zou de olieproductie kunnen beperken. Momenteel zorgt de enorme aanvoer van schalieolie uit de VS ervoor dat de olieprijs nog laag blijft. Als de prijs zo laag wordt dat de Amerikanen stoppen met produceren, kan dat de prijs herstellen.

Ook kolen worden gezien als (vervuilender) alternatief voor aardgas. Ook de kolenprijs is laag en drukt de gasprijs. En dan zien de experts van Powerhouse ook nog dat de gasopslagen ramvol zitten. Pas als het koud wordt, worden deze aangesproken. Daar lijkt voorlopig geen sprake van.

LNG

Het handelsconflict tussen China en de VS stagneert de productie in Azië, wat de LNG-consumptie negatief beïnvloedt. Het LNG dat normaal gesproken richting China gaat, wordt nu goedkoop aangeboden in Europa.

CO2-prijs

De handelsexperts van Powerhouse zien de gasprijs wel stijgen als er daadwerkelijk een hoge CO2-prijs wordt afgedwongen. In dat geval is aardgas het schonere alternatief voor steenkool. Toch hebben de prijsdrukkende ontwikkelingen nog de overhand. Uiteraard doen ze geen uitspraken over toekomstige ontwikkelingen. Maar voorlopig kan de industrie nog profiteren van een lage gasprijs.

 

 

Fluxys en Titan LNG bouwen samen een bunkeringponton om vloeibaar aardgas (LNG) als scheepsbrandstof ruimer beschikbaar te maken in de Antwerpse haven en regio. Het ponton wordt midden 2020 in gebruik genomen en ondersteunt de scheepvaart in de omschakeling naar een schoner emissieprofiel.

Het bunkeringponton FlexFueler 002 krijgt als standplaats de haven van Antwerpen. Het ponton biedt bunkeringdiensten aan binnenschepen en kleine kustschepen in de Antwerpse haven en regio. FlexFueler 002 is het tweede LNG-bunkeringponton naar Titanontwerp. Het is identiek aan het FlexFueler 001 ponton dat binnen ongeveer drie maanden in Amsterdam in gebruik wordt genomen.

De vraag naar LNG en bunkeringinfrastructuur in de scheepvaart neemt toe. Dit komt doordat de normen voor zwavelgehalte van scheepsbrandstof strenger zijn geworden en in 2020 nog verder verscherpen. Overschakelen op deze brandstof vermindert de uitstoot van zwavel en fijn stof en tegelijk gaat de uitstoot van stikstofoxide en CO2 drastisch omlaag.

Waar Nederland afscheid denkt te nemen van aardgas, groeit het gasverbruik in de rest van de wereld. De gasanalisten van de IEA zien een sterke groei van de gasvraag in China en een grotere vraag vanuit de industrie. Stijgende leveringen van schaliegas vanuit de Verenigde Staten zullen bovendien de gasmarkt de komende jaren domineren.

De wereldwijde vraag naar gas zal volgens de International Energy Agency (IEA) groeien met een gemiddelde snelheid van 1,6 procent per jaar, en bereikt iets meer dan 4.100 miljard kubieke meter (bcm) in 2023, tegen 3.740 bcm in 2017, volgens het laatste jaarlijkse gasmarktrapport van het IEA, Gas 2018.

‘In de komende vijf jaar worden de mondiale gasmarkten hervormd door drie grote structurele verschuivingen’, zegt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. ‘China zal binnen twee tot drie jaar ’s werelds grootste gasimporteur worden, de Amerikaanse productie en export zullen drastisch stijgen en de industrie vervangt energieopwekking als de leidende groeisector. Terwijl gas een mooie toekomst heeft, staat de industrie voor zware uitdagingen. De industrie is er met name bij gebaat dat gasprijzen betaalbaar blijven in vergelijking met andere brandstoffen in opkomende markten.

Gasverbruik China

De Chinese vraag naar gas zal naar verwachting met zestig procent groeien tussen 2017-2023, ondersteund door beleid gericht op het verminderen van lokale luchtverontreiniging door over te schakelen van steenkool naar gas. Alleen al China is goed voor 37 procent van de groei van de wereldwijde vraag in de komende vijf jaar en wordt de grootste importeur van aardgas in 2019, waarmee het Japan inhaalt. Het IEA voorspelt ook een sterke groei van het gasverbruik in andere delen van Azië, waaronder in Zuid- en Zuidoost-Azië, aangedreven door een sterke economische groei en inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Industrieel gebruik

Voor eindgebruikerssectoren zal de industrie de grootste bijdrage leveren aan de toename van de wereldwijde vraag naar gas naar 2023, waarbij ze het stokje overneemt van de energiesector. De verandering is vooral voorspeld in Azië en andere opkomende markten dankzij een hoger gasverbruik in industriële processen en als grondstof voor chemicaliën en meststoffen. Al met al is de industrie goed voor meer dan veertig procent van de groei van de wereldwijde gasvraag tot 2023, volgens het IEA, gevolgd door 26 procent voor elektriciteitsopwekking.

Schaliegas

Grote veranderingen zijn ook zichtbaar aan de aanbodzijde, met de groei van de gasproductie wereldwijd tot 2023, dankzij de aanhoudende Amerikaanse schalierevolutie. De meeste nieuwe leveringen in de VS zijn gericht op exportmarkten als LNG of via pijpleidingen.

LNG

LNG neemt geleidelijk een groter aandeel in de wereldwijde gashandel, vooral in Azië. De LNG-handel als aandeel van de totale gashandel zal naar verwachting stijgen van een derde in 2017 naar bijna veertig procent in 2023. Opkomende Aziatische markten zullen goed zijn voor ongeveer de helft van de wereldwijde LNG-import in 2023. Deze aanhoudende stijging van de LNG-markt zal aanzienlijke effecten hebben op handelsstromen, prijsstructuren en wereldwijde gasveiligheid.

De huidige golf van LNG-exportprojecten zal de liquefactiecapaciteit met twintig procent verhogen tegen 2023. Dit zal worden geleid door een toename van de productie van de Verenigde Staten, die goed is voor bijna driekwart van de groei van de totale wereldwijde LNG-uitvoer in de periode, gevolgd door Australië en Rusland. Een tekort aan nieuwe LNG-projecten na 2020 zou echter kunnen leiden tot een aanscherping van de LNG-markten. Gezien de lange doorlooptijd van dergelijke projecten, zullen in de komende jaren investeringsbeslissingen moeten worden genomen om te zorgen voor voldoende LNG-voorziening na 2023.

Hervormingen

Prijsconcurrentievermogen zal cruciaal zijn voor gas om een ​​stevige voet aan de grond te krijgen in opkomende markten. Dit vereist marktevoluties en hervormingen, zoals de ontwikkeling van handelsknooppunten, openstelling van downstreamcapaciteit voor concurrentie en eerlijke toegang tot infrastructuur.

Luchtkwaliteit

Verbetering van de luchtvervuiling zal een belangrijke motor zijn voor de vraag naar gas, met name in opkomende markten, en het vermogen van de industrie om zijn ecologische voetafdruk te verbeteren. Dit kan onder meer door de uitstoot van methaan te verminderen en de toepassing van koolstof-, afvang-, gebruik- en opslagtechnologie uit te breiden.