Mat4Sus Archieven - Utilities

Vijftien nieuwe onderzoeksprojecten gaan van start met de bijdrage uit het NWO-programma Materials for Sustainability (Mat4Sus). Vijf hiervan zijn publiek-private consortia, waarin bedrijven bijdragen aan het onderzoek. Deze consortia onderzoeken zonnecellen waarmee je je auto kunt bedekken, krachtige batterijen die niet kunnen ontploffen, aangepaste moleculen om batterijen van te maken, warmteopslag in zout, en efficiënte manieren om waterstof samen te drukken en te zuiveren. De overige tien projecten zijn gericht op langlopend, fundamenteel onderzoek, waarbij in twee gevallen ook bedrijven betrokken zijn.

Voor een soepele overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame bronnen van energie hebben we nieuwe materialen nodig die efficiënt energie kunnen opslaan en weer kunnen vrijgeven, of die energie kunnen omzetten van bijvoorbeeld warmte of chemische energie naar elektriciteit. Bij het ontwikkelen van nieuwe materialen is het belangrijk dat we nadenken over de beschikbaarheid en herbruikbaarheid van grondstoffen en dat we proberen te kiezen voor materialen die zo min mogelijk energie verspillen. Met het programma Materials for Sustainability (Mat4Sus) geeft NWO een impuls aan het interdisciplinaire materiaalonderzoek in Nederland; de gehonoreerde onderzoeken zetten belangrijke stappen voorwaarts in de ontwikkeling van materialen die zuinig zijn, lang meegaan, en op een schone manier kunnen bijdragen aan onze energievoorziening.

NWO-materialenonderzoek

Het Materials for Sustainability-programma is de eerste stap in de ontwikkeling van een grootschaliger materialenprogramma voor Nederland. In haar bijdrage aan de topsectoren Energie, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie voor 2018-2019, heeft NWO een breed palet aan financieringsmogelijkheden voor materialenonderzoek onder de noemer ‘Materialen NL’. Hierin is zowel ruimte voor publiek-private samenwerking als voor fundamenteel onderzoek.

De vijf toegekende publiek-private onderzoeksprojecten zijn:

 • Zonnecel in plaats van autolak
 • Veilige, krachtige, goedkope batterijen
 • Moleculen met X-factor voor batterijen
 • Zout voor zomerse warmte in de winter
 • Slim waterstof samendrukken

De tien toegekende fundamentele onderzoeksprojecten zijn:

 • Dubbele hoeveelheid stroom uit zonnecel
 • Dunne films voor slimme ramen
 • Recordsbrekende zonnecel door nieuwe kristalstructuur
 • Brandstof uit een broeikasgas
 • Goedkopere en makkelijkere zonnecelmaterialen
 • Hoger rendement met hete ladingsdragers
 • Metazonnecellen met verbeterde functionaliteit
 • Beter begrip van grensvlakken tijdens fotoelektrochemie
 • CO2 vangen in formaat
 • Nieuwe materialen voor veilige batterijen die lang meegaan