Mitsubishi Archieven - Utilities

De jaarlijkse netwerktour voor duurzaamheidsprofessionals Hansa Green Tour stelt een gratis ticket beschikbaar voor start-ups die kunnen bijdragen aan versnelling van de energietransitie. De winnaar van de prijsvraag kan zijn idee pitchen in Duitsland en Denemarken.

Van 5 – 9 juni 2018 vindt de 9e editie van de Hansa Green Tour plaats, de jaarlijkse internationale netwerktour voor duurzaamheidsprofessionals van Nederland naar Duitsland en Denemarken. Ook deze 9e editie rijden we weer met elektrische en/of alternatief aangedreven voertuigen (bijv. waterstof of groengas) langs diverse interessante duurzame initiatieven en netwerkbijeenkomsten in de ‘Hansa’ regio in Noordwest Europa.

De start is dit jaar op dinsdagavond in Amsterdam met een kickoff netwerkdiner. Woensdag 6 juni vertrekken we voor een route via Groningen, Bremen, Hamburg en Jardelund naar de eindbestemming het duurzame Deense eiland Æro. Onderweg bezoeken weonder andere het Blue Skies Festival in Groningen, de grootste batterij van Europa gebouwd door Eneco in samenwerking met Mitsubishi, rijden we met de nieuwste elektrische auto’s en krijgen we een rondleiding op de nieuwe elektrische veerboot van Æro.

Groene Zaken Deal

We zijn op zoek naar start-ups, jonge en innovatieve bedrijven met concrete producten of diensten die kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en die zaken willen doen in Duitsland en Denemarken.

Hansa Green Tour stelt in samenwerking met Groene Zaken 1 gratis ticket voor deelname aan de Hansa Green Tour beschikbaar voor het beste idee, product of dienst. De winnaar krijgt een gratis ticket voor deelname aan de Hansa Green Tour 2018 én de mogelijkheid om dit idee, product of dienst kort te presenteren op de netwerkwerkavond in Duitsland en Denemarken. Vorig jaar (2017) was IBIS Power de winnaar van de Hansa Green Tour Start-up Challenge, wie wordt het dit jaar?

Motiveer jouw deelname aan deze prijsvraag en geef aan waarom jij denkt dat jouw product of dienst kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en de samenwerking in de Hansa regio en wat je nodig hebt om jouw product of dienst succesvol aan te kunnen bieden in Duitsland en Denemarken. Je kunt jouw motivatie mailen naar info@hansagreentour.com

 

 

In het Energieakkoord is overeengekomen dat vanaf 2026 geen subsidies meer zullen worden verstrekt voor de aanleg van windparken. De trenddaling van de aanbesteding van Borssele 1 en 2 van respectievelijk DONG en Shell belooft een versnelling van die subsidiegrens. In Duitsland is inmiddels al een windpark aanbesteed met een invoedingstarief van 0 cent. Wellicht biedt deze ontwikkeling ook mogelijkheden voor de Nederlandse windparken.

Tekst: Sophie Dingenen, Margot Besseling en Sharon van de Kerkhof Bird&Bird LLP

Hoewel de geschiedenis met betrekking tot tenders voor windparken maar een korte tijdspanne omvat, hebben zich al opzienbarende ontwikkelingen voorgedaan. In 2015 is de eerste SDE-tender van het Borssele windpark, goed voor een opbrengst van zevenhonderd megawatt, toegewezen aan het Deense bedrijf DONG Energy. De bouw en exploitatie van de derde en vierde kavel van het Borssele windpark zijn toegewezen aan een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE.

Waar de winnaars van de eerste tenders de subsidietoekenning en windvergunning nog met een subsidieprijs van 72,70 euro per megawattuur in de wacht sleepten, is de laatste tender door het consortium gewonnen met een prijs van 54,50 euro per megawattuur. Een verdere verlaging van de prijs werd tot voor kort voor onmogelijk gehouden.

Duitse subsidie op 0 cent

In Duitsland is het ENBW echter gelukt een tender te winnen op basis van een invoedingstarief van 0 cent per kilowattuur. ENBW zal aldus een gedeelte van het He Dreiht windpark, dat in totaal 1.490 megawatt omvat, bouwen en exploiteren zonder subsidieondersteuning van de Duitse staat. Hierbij verdient wel opmerking dat de Duitse tenderprocedure op andere wijze is ingericht dan de Nederlandse procedure.

Vele deskundigen hebben zich gebogen over de vraag hoe het mogelijk is een windpark te bouwen zonder subsidie. Een belangrijk aspect is dat het windpark pas over acht jaar zal worden gebouwd, waardoor ENBW naar eigen zeggen rekening kon houden met toekomstige technologische ontwikkelingen en verdere kostprijsdalingen. Bovendien heeft ENBW reeds twee windparken in bezit welke dichtbij het nog te ontwikkelen windpark He Dreiht gelegen zijn, waardoor ENBW schaalvoordelen geniet ten opzichte van concurrerende marktpartijen. Een lage rente, de daling van staalprijzen en de grote omvang van het door ENBW te bouwen en te exploiteren windpark (900 MW) worden verder nog van belang geacht.

Toekomst

In het Energieakkoord is overeengekomen dat vanaf 2026 geen subsidies meer zullen worden verstrekt voor de aanleg van windparken. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Duitsland lijkt de periode van een subsidievrije aanleg van windparken echter eerder aan te breken. Hoewel het te vroeg is om te concluderen dat een invoedingstarief van 0 cent ook in Nederland spoedig zal worden bereikt, gezien het verschil in toepassing van de tenderprocedures, bieden de omvang van de nog te tenderen windparken in Borssele en Hollandse Kust Zuid Holland (allen zevenhonderd megawatt) en lage rentes een goede bodem om windparken goedkoper dan ooit te kunnen bouwen en exploiteren in Nederland.

Onder de naam EnspireME bouwen Eneco en Mitsubishi een batterij met een capaciteit van meer dan vijftig megawattuur in het Duitse Jardelund. De batterij wordt deze zomer naast een onderstation in een gebied met veel onshore windenergie. De opslagcapaciteit wordt ingezet om overtollige windstroom op te slaan en de vijftig hertz-frequentie op het net te garanderen.

De lithium-ion batterij krijgt een opslagvermogen van 48 megawatt en kan daarmee meer dan vijftig megawattuur leveren, wat gelijk staat aan de energieconsumptie van 5.300 Duitse huishoudens. Eneco en Mitsubishi starten tegelijkertijd een pilot project rondom de opslag van overtollige windenergie.

De batterijen kunnen volgens de initiatiefnemers een deel van de reservecapaciteit overnemen van kolen- en gascentrales. De keuze voor Jardelund in de deelstaat Schleswig-Holstein is strategisch gekozen omdat het gebied bekend staat om de ruime aanwezigheid van windturbines. De Duitse TSO’s kunnen de reservecapaciteit kopen om de primaire reservecapaciteit te waarborgen voor netbalancering op vijftig hertz.

In connection with the ‘Energiewende’, Germany is a frontrunner in increasing the sustainability of its energy supply. As a result, an increasing number of wind turbines and solar panels are taking over the production of electricity from existing fossil fuel power plants. However, these plants continue to play a role in the form of supplying reserve capacity that is needed to balance the power grid. The battery system will be able to take over the role of primary reserve provider and, thus, forms a sustainable alternative for the backup supplied by coal and gas fired power plants.

De partners denken dat de opslagcapaciteit ook bijdraagt aan de businesscase voor de omliggende windparken. Die kunnen de opgewekte elektriciteit opslaan bij lage prijzen en de stroom verkopen zodra de vraag toeneemt.