NEVI Archieven - Utilities

De purchase managers index (PMI) van de Nederlandse Vereniging voor inkopers kwam in april uit op 57.8, gelijk aan het cijfer van maart. Hiermee komt de huidige periode van groei op bijna vier jaar.

De groei van de productie was iets kleiner dan in de vorige maand, maar bleef aanzienlijk in vergelijking met het gemiddelde op lange termijn. Het aantal orders steeg sterk, maar deze stijging was wel de kleinste in drie maanden. De groei van de werkgelegenheid was aanzienlijk en lag dicht bij de groei in februari, toen het hoogste niveau in zes jaar werd bereikt.

Er kwam deze maand een eind aan de periode van vijf maanden waarin de verkoopprijsinflatie toenam. De prijsstijgingen waren echter nog steeds aanzienlijk. De inkoopprijsinflatie bleef hoog, al was deze stijging de kleinste in vier maanden.

De levertijden verslechterden opnieuw en deze verlenging was de grootste in zes jaar. De inkoopactiviteiten namen aanzienlijk toe en de voorraad ingekochte materialen steeg behoorlijk.

Het optimisme van de Nederlandse producenten was iets minder groot dan de vorige maand, maar bleef aanzienlijk.

Drie deelindices uitgelicht

Productie index

De gegevens voor april laten een forse stijging zien van de productieomvang bij de Nederlands industriële bedrijven. Hiermee komt de huidige trend van groei op vier jaar. Historisch gezien lag de laatste toename duidelijk boven het onderzoeksgemiddelde op lange termijn, maar was deze iets kleiner dan in de vorige onderzoeksperiode.

Verkoopprijs index

De seizoensmatig aangepaste Verkoopprijs index daalde in april voor de eerste keer in zeven maanden, waarmee een eind kwam aan de recente tendens van hogere verkoopprijsinflatie. De inflatie was echter nog steeds fors en lag ruim boven het onderzoeksgemiddelde. Er waren aanwijzingen dat de bedrijven de stijgende grondstofkosten bleven doorberekenen aan hun klanten.

Inkoopprijs index

De inkoopprijsinflatie in de Nederlandse industrie in april was de kleinste tot nu toe in 2017. De toename van de gemiddelde kostendruk bleef aanzienlijk en lag boven het historische onderzoeksgemiddelde. Van de drie onderzochte subsectoren was er bij de producenten van halffabricaten sprake van de grootste inkoopprijsinflatie.

De NEVI purchase managers index (PMI) steeg in december van 57.0 naar 57.3. Dit is het hoogste cijfer sinds april 2011 en wijst op een aanzienlijke verbetering.

De productie nam verder toe, en wel in de grootste mate in drie jaar. Het aantal nieuwe orders nam aanzienlijk toe. De vraag uit het buitenland nam in de grootste mate toe sinds juli 2015. Voor de tweede achtereenvolgende maand daalde de voorraad gereed product. De werkgelegenheid nam verder toe, maar desondanks steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk voor de tweede maand op rij.

De inkoopactiviteiten namen aanzienlijk toe, wat leidde tot de grootste stijging van de voorraad ingekochte materialen sinds het begin van dit onderzoek in maart 2000. De inkoopkosten stegen in de grootste mate in vijfenhalf jaar en de verkoopprijzen namen het sterkst toe in achtenvijftig maanden. De levertijden waren voor de tweeënveertigste opeenvolgende maand langer dan de maand ervoor.

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index

De Nederlandse productiebedrijven vergrootten in december hun productieomvang. Hiermee komt de huidige periode van groei op vierenveertig maanden. Deze groei was bovendien voor de derde maand op rij groter dan de maand ervoor en de grootste in drie jaar. Er zijn aanwijzingen dat dit het gevolg was van een grotere klantvraag.

Inkoopprijs index

De inkoopkosten waarmee de Nederlandse producenten te maken hadden, stegen in december opnieuw. Deze inkoopprijsinflatie was bovendien de grootste sinds mei 2011. De panelleden die aangaven dat er sprake was van hogere prijzen, maakten melding van een combinatie van wisselkoersschommelingen en hogere grondstofkosten.

Voorraad ingekochte materialen index

De voorraad ingekochte materialen bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in december voor de vierde maand op rij. Dit blijkt uit de seizoensmatig aangepaste Voorraad ingekochte materialen index die uitkwam boven de geen-veranderingsgrens van 50.0. De stijging was bovendien groter dan de vorige maand en de grootste sinds het begin van dit onderzoek.