NVDE Archieven - Utilities

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Platform Bio-Energie hebben het initiatief genomen om als kennismakelaar obstakels te overwinnen die energiegebruikers op hun pad vinden wanneer ze hun warmtebehoefte willen vergroenen, bijvoorbeeld door toepassing van biomassa en geothermie.

Ook de industrie zal moeten bijdragen aan een reductie van de broeikasgasemissies van de energievoorziening. Dat vergt investeringen, brengt extra operationele kosten met zich mee, én biedt kansen. Kansen voor een nieuwe waardeontwikkeling, gebruik makend van concurrerend geprijsde hernieuwbare elektriciteit, warmte en grondstoffen waaronder biomassa. Wie nu verduurzaamt heeft straks een competitief voordeel. Maar helaas: de praktijk blijkt vele valkuilen te kennen. Bijvoorbeeld om realistische en onafhankelijke informatie te krijgen, onzekerheid ten aanzien van kosten(ontwikkelingen), de (on)mogelijkheden in de uitvoering en de toekenning van subsidie en vergunning. Dit doet de uitvoering van projecten gericht op verduurzaming van de energievoorziening nogal eens stagneren of zelfs tegenhouden.

Kennismakelaar

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Platform Bio-energie hebben het initiatief genomen om als kennismakelaar de vastgestelde obstakels te overwinnen en de realisatie van hernieuwbare warmte en het gebruik van biomassa en geothermie daarbij te versnellen. Voor bedrijven die bereid zijn hun verduurzamingsplannen en de obstakels daarin om te komen tot realisatie, te delen met de NVDE, het Platform Bio-energie en andere bedrijven, hebben de initiatiefnemers een heel arsenaal aan kennis, tips, voorbeelden en verbetersuggesties beschikbaar. De initiatiefnemers willen met hun kosteloze dienstverlening komen tot het opstellen van een realistische business case, met een goede kans van slagen. De NVDE en het Platform Bio-energie zijn erop uit dat de energietransitie gerealiseerd wordt. Het belang van de energieverbruiker is de verduurzaming van zijn energiegebruik. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met VEMW.

Lees hier het bericht op de site van VEMW