overname Archieven - Utilities

Rabobank en de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR Infra vormen gezamenlijk een consortium in het verkoopproces van energieproducent Eneco. Hiermee zijn er vier gegadigden voor de overname van het laatste Nederlandse energiebedrijf. Naast Rabobank zijn dat: Shell/PGGM, Mitsubishi en Macquarie Infrastructure.

Rabobank werpt zich op als huisbankier van de energietransitie en de overname van Eneco past hier bij. Volgens Rabobank zou deze transactie zelfs de energietransitie in Nederland moeten versnellen.

Nieuwe producten

De bank ziet dit consortium als een natuurlijke partner voor Eneco, gezien haar lokale aanwezigheid, netwerken en direct contact met zakelijke en particuliere klanten. Dat biedt volgens het consortium zelf een stevige basis om samen met Eneco bestaande èn nieuwe producten en diensten aan te bieden aan gezamenlijke en nieuwe klanten.

Daarmee kunnen beide partijen klanten nog beter helpen bij hun eigen verduurzaming, bijvoorbeeld bij het energievriendelijker maken van hun woning.

Lange termijn

Het consortium wil investeren in een partnership met Eneco voor lange termijn. en Eneco ondersteunen in de verdere ontwikkeling als een onafhankelijke Nederlandse onderneming die een leidende rol speelt in de energietransitie en de verduurzaming in Nederland en Europa. Deze argumentatie zal het goed doen bij de gemeentes die Eneco willen verkopen, maar ook willen dat Eneco zijn duurzame koers blijft volgen.

Bod in oktober

Het bestuur van Eneco had al aangegeven geen haast te hebben met de selectie van overnamekandidaten. Intussen trokken Total en Enel/APG zich al terug uit de bieding. Nu zijn naast Rabobank ook Shell/PGGM, Mitsubishi en Macquarie in de race. In oktober moeten de bieders hun bindende bod inleveren. De combinatie PGGM/Shell wordt door adviseurs in de markt nog altijd de grootste kans toegedicht.

Siemens kondigde aan volgend jaar zijn energiedivisie af te splitsen. Het bedrijf verkoopt het meerderheidsaandeel van zowel de energieopwekkingsactiviteiten als de transmissie van elektriciteit. De stap is onderdeel van de 2020+ visie die de directie van het bedrijf onlangs presenteerde.

De waarde van de energietak van Siemens wordt geschat op meer dan dertig miljard dollar. Ook het belang van 59 procent in Siemens Gamesa, de windenergietak, zit bij het nieuwe bedrijf. Siemens wil zich meer richten op groeimarkten  en efficiencyverbetering.

De directie verwacht de afsplitsing medio september 2020 rond te hebben. Men verwacht nog wel iets minder dan de helft van de aandelen van het nieuwe bedrijf in handen te houden. In de loop van de tijd is het de bedoeling het aandeel af te bouwen tot een niveau waarop Siemens AG nog invloed kan uitoefenen als blokkerende minderheid.

Siemens CEO Joe Kaeser noemde het nieuwe bedrijf een strategische specialist in alle facetten van de energiemarkt. De combinatie van windenergie voor duurzame energieproductie en gascentrales voor de nodige backupcapaciteit zal voorlopig nog wel nodig zijn. De combinatie met infrastructuur maakt het voor klanten interessant omdat ze bij een leverancier terecht kunnen voor alle facetten van het energiesysteem.

Het bedrijf focust zich na 2020 met name op digital industries, wat zich bezighoudt met industriële automatisering en digitalisatie, en smart infrastructure.

 

EnergieSoftwareontwikkelaar Senfal is overgenomen door Vattenfall. Het bedrijf werkte al lange tijd samen met Vattenfall voor het ontwikkelen van diensten voor de klanten van Vattenfall. Dit is nu uitgemond in deze nieuwe deal, met het doel om de diensten versneld op te schalen.

Senfal zal onafhankelijk haar diensten blijven aanbieden aan bestaande en nieuwe klanten. Hiernaast biedt dit partnerschap met Vattenfall veel interessante mogelijkheden. Met de aankoop van Senfal voegt Vattenfall nieuwe diensten toe op het gebied van flexibiliteit voor de industrie en optimalisatie van duurzame energieproductie.

‘Senfal heeft een schat aan ervaring opgedaan en kijkt op een vernieuwende manier naar geautomatiseerde vraagrespons en gerobotiseerde energiehandel’, zegt Erik Suichies, Director Markets bij Vattenfall en verantwoordelijk voor Vattenfalls Europese groothandelsactiviteiten. ‘Door hun competentie en oplossingen aan ons bedrijf toe te voegen, versterken we Vattenfalls positie van voorkeursleverancier voor industriële klanten en exploitanten van duurzame energie in Noordwest-Europa.’

Senfal is erg enthousiast over de samenwerking. Het geeft de softwareontwikkelaars de nodige financiële ondersteuning en slagkracht. Het zal de ontwikkeling van de technologie versnellen en de positie in de markt verbeteren, vooral in het buitenland.

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor uitwisseling van hernieuwbare en nucleaire assets van de Duitse energiebedrijven RWE en E.ON. De ingrijpende transactie met E.ON brengt met zich mee dat RWE de activiteiten voor duurzame energie van E.ON en innogy overneemt.

Vandaag keurde de Europese Commissie de overname goed van de hernieuwbare energie-activiteiten van E.ON en innogy door RWE. Het bedrijf had medio januari de transactie bij de Commissie ter beoordeling ingediend. Ook keurde het Duitse federale kartelbureau de overname door RWE goed van een belang van 16,7 procent in E.ON. Dit werd voorafgegaan door uitgebreide beoordelingen door de Commissie en het Duitse federale kartelbureau om een ​​precies beeld te krijgen van de effecten van de transactie met E.ON op de mededinging.

‘Dit is erg goed nieuws. Dankzij deze beslissing hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt om RWE om te vormen tot een leidende speler op het gebied van hernieuwbare energie’, verklaarde Markus Krebber, CFO van RWE AG.

Overname assets

De ingrijpende transactie met E.ON brengt met zich mee dat RWE de activiteiten voor duurzame energie van E.ON en innogy overneemt. Hieraan toegevoegd zijn E.ON’s minderheidsbelangen in de kerncentrales Emsland en Gundremmingen van RWE, de gasopslagactiviteiten van innogy en haar belang in het Oostenrijkse elektriciteitsbedrijf Kelag. RWE verwerft daarnaast een aandelenbelang van 16,7 procent in E.ON. RWE diende eergisteren dit deel van de transactie in bij de UK Competition & Markets Authority. Bovendien zal de overname van Amerikaanse activa in de nabije toekomst bij de Amerikaanse mededingingsautoriteiten worden ingediend.

Top drie

Bij de uitvoering van de transactie, die RWE voornemens is in de tweede helft van 2019 af te ronden, wordt RWE in één klap Europees de op twee na grootste producent van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en ’s werelds nummer twee in offshore wind. Zestig procent van de productieportfolio van de RWE Group produceert elektriciteit met een lage of geen koolstofemissie. Het doel is om het bedrijf wereldwijd uit te breiden met duurzame producten en hiervoor elk jaar maximaal 1,5 miljard euro uit te geven.

PGGM en Shell hebben hun krachten gebundeld om de mogelijkheid te verkennen om deel te nemen aan de gecontroleerde veiling voor de duurzame energieleverancier Eneco. In december 2018 kondigden Eneco en haar aandeelhouderscommissie de start van het privatiseringsproces aan.

Het consortium is onder de indruk van de prestaties van Eneco bij de transformatie van het Nederlandse energiesysteem door investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie. PGGM en Shell combineren de kennis, ambities en financiële toewijding om voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco en zijn vastbesloten om de producten en diensten voor hernieuwbare energie concurrerend te laten groeien voor miljoenen klanten in Noordwest-Europa.

Met hun wortels in de Nederlandse samenleving begrijpen zowel PGGM als Shell de unieke positie van Eneco in het aangaan van de uitdagingen en kansen van de energietransitie. Het consortium voorziet dat Eneco een platform voor groei zal zijn, opererend vanuit Rotterdam, met potentiële investeringen binnen en buiten Nederland. Eneco kon dit als een afzonderlijke entiteit realiseren, gebruikmakend van een sterke identiteit, duurzame klantenrelaties en een betrokken en ervaren personeelsbestand binnen het bedrijf.

‘De energietransitie biedt goede kansen voor langetermijninvesteringen in een meer duurzame economie en we denken dat Eneco een centrale rol kan spelen in het realiseren van de gedeelde ambities van het consortium. PGGM en Shell bieden aanvullende ervaring en expertise over de activiteiten van Eneco, die de levering van betaalbare duurzame energie aan een groeiend aantal klanten in Noordwest-Europa zullen ondersteunen’, zegt Frank Roeters van Lennep, Chief Investment Officer Private Markets PGGM.

Door middel van haar bestaande activiteiten en activiteiten biedt Shell toegang tot onderzoek en ontwikkeling op het gebied van schone technologie, verbonden mobiliteit en digitale start-ups, evenals een aanzienlijk aantal partners en klanten. ‘Dit biedt kansen langs de gehele waardeketen van energie, van opwekking van hernieuwbare energie tot handel en levering thuis, onderweg en op het werk’, zegt Shell’s geïntegreerde gas- en nieuwe energiesector, Maarten Wetselaar. ‘De business van Eneco sluit naadloos aan bij Shell’s New Energies-activiteiten en -ambities om voortdurend nieuwe manieren te vinden om de CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren. Het consortium zet zich in voor het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.’

Met de overname van Biogas Plus, dat zich bezig houdt met biovergisting en groengas, wil Engie een stap voorwaarts zetten op het gebied van groengas ontwikkeling in Nederland. Volgens Engie is dit een ontwikkeling die de komende jaren een versnelling gaat doormaken.

De overname past bij de ambitie van Engie in het kader van de energietransitie. Het bedrijf is er van overtuigd dat groengas hierin een essentiële rol gaat spelen. De vraag naar groengas in Nederland neemt sterk toe terwijl de beschikbaarheid daarvan nog beperkt is. Engie wil met deze overname de ontwikkeling van groengas versnellen. Groengas draagt direct bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het kan aardgas vervangen daar waar duurzame elektriciteit niet overal een oplossing is. Daarnaast draagt het direct bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energieopwekking.

De specialistische kennis die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van dergelijke installaties is nog schaars in Nederland. Biogas Plus beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologische proces en de bijbehorende technologie voor zowel co-vergisting, afvalvergisting als mestvergisting. Het bedrijf is actief door de hele keten van advies en ontwerp tot bouw en onderhoud van installaties. Biogas Plus is betrokken bij vele tientallen projecten van ombouw tot volledige nieuwbouw en van klein tot grootschalig. Door de overname kan Biogas Plus gebruik maken van het internationale netwerk van Engie en vormgeven aan de groeiambities in Europa. Zo wordt naast diverse projecten in Nederland al gewerkt aan projecten in Frankrijk.

Eneco Groep neemt de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van Uniper Benelux over. Daartoe hebben beide energiebedrijven een overeenkomst ondertekend. Uniper is op de Nederlandse energiemarkt actief onder de merknaam E.ON. Dankzij de overeenkomst verwelkomt Eneco ongeveer 200.000 particuliere en zakelijke energieklanten van E.ON in Nederland. De overname geeft Eneco mogelijkheden om te groeien op het gebied van duurzame energie en innovatieve energiediensten.

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco Groep: ‘Deze overname past in onze strategie om te groeien op het gebied van klanten, innovatieve energiediensten en duurzame energie. Onze klanten verwachten naast groene stroom ook de middelen om zelf de regie te nemen over hun energie, zoals ze dat nu al kunnen doen met Toon, de slim-laden app van Jedlix of een thuisbatterij met zonnepanelen. Dankzij deze stap kunnen we straks nog meer mensen helpen met besparen en verduurzamen.’

Hans Schoenmakers, Managing Director van Uniper Benelux: ‘De verkoop van de leveringsactiviteiten past in de strategie van Uniper voor Nederland om zich steeds meer toe te leggen op haar core business: de productie van energie en borging van de leveringszekerheid en innovatie. Wij zien de verkoop van de leveringsactiviteiten aan Eneco als een goede kans om onze bestaande klanten in Nederland ook in de toekomst op de best mogelijke manier regie te geven over hun duurzame energie.’

Klanten

Voor de klanten van E.ON verandert er voorlopig niets: de contractvoorwaarden en tarieven blijven ongewijzigd. Wel worden zij op termijn klant van Eneco. Daardoor kunnen zij straks verder verduurzamen of besparen via energiediensten- en producten van Eneco zoals Hollandse Wind, de slimme thermostaat Toon of een thuisbatterij.

Medewerkers

Ook voor de ongeveer 200 medewerkers van Uniper, grotendeels werkzaam in Eindhoven, verandert er op korte termijn niets. De komende periode bekijken beide bedrijven hoe de activiteiten kunnen worden samengevoegd.

De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Eneco Groep en Uniper Benelux maken geen financiële details bekend over deze transactie.

De aangekondigde overname van GE Water & Process Technologies door Suez is officieel afgerond. Met deze samenvoeging bekleedt Suez een derde plaats in het wereldwijde speelveld van industriewater specialisten. Met de overname is een bedrag van 3,2 miljard dollar gemoeid.

Suez voegt de activiteiten van GE bij zijn eigen waterbusiness in een niewe businessunit: Water Technologies & Solutions. De samenvoeging van de nummer vier (GE) en de nummer tien (Suez) in de industriewatermarkt levert beide bedrijven een derde plek op wat betreft omzet. GE is veel dominanter aanwezig op de wereldmarkt en levert zijn producten en diensten aan een groot deel van de (semi)procesindustrie. De samenvoeging van de portfolio’s van beide bedrijven zorgt er bovendien voor dat het nieuwe bedrijf de gehele waardeketen van industriewater kan bedienen; van ontwerp en bouw tot beheer en onderhoud zat al in het gezamenlijke portfolio en zal nu gezamenlijk worden aangeboden.

GE Water & Process Technology heeft 7500 werknemers op de loonlijst staan en draaide in 2016 een omzet van twee miljard dollar. De overname geeft Suez ook toegang tot een groot aantal technologieën en patenten van GE. Zo biedt het bedrijf via zijn Insight platform een scala aan digitale oplossingen voor de optimalisatie van bronnen, monitoring en onderhoud van instrumentatie en machines en data-analyse.

De moedermaatschappij van Engie, Suez, neemt de wateractiviteiten van GE over. Met deze samenvoeging zullen de bedrijven een derde plaats bekleden in het wereldwijde speelveld van industriewater specialisten. Met de overname is een bedrag van 3,2 miljard dollar gemoeid.

De samenvoeging van de nummer vier (GE) en de nummer tien (Suez) in de industriewatermarkt levert beide bedrijven een derde plek op wat betreft omzet. GE is veel dominanter aanwezig op de wereldmarkt en levert zijn producten en diensten aan een groot deel van de (semi)procesindustrie. De samenvoeging van de portfolio’s van beide bedrijven zorgt er bovendien voor dat het nieuwe bedrijf de gehele waardeketen van industriewater kan bedienen; van ontwerp en bouw tot beheer en onderhoud zat al in het gezamenlijke portfolio en zal nu gezamenlijk worden aangeboden.

Het nieuwe mega-industriewater concern kan met 350 wetenschappers en ingenieurs de uitdagingen aan voor de komende jaren op het gebied van industriewater. Trends die de bedrijven zien zijn onder andere zero liquid discharge, green cooling chemistry en de ontwikkeling van nieuwe procesmembranen. Ook op het gebied van analyse en asset optimization vullen de platformen van beide bedrijven elkaar aan.

De bedrijven moeten nog toestemming krijgen van de diverse toezichthouders, waaronder die in Europa, en verwachten halverwege 2017 de overname rond te hebben.