Panasonic Archieven - Utilities

De meesten van u zullen al hebben opgemerkt dat er een stille revolutie aan de gang is. Om klimaatverandering een halt toe te roepen, moeten we anders met onze grondstoffen en energiebronnen omgaan. Het goede nieuws is dat de energie- en grondstoffentransitie elkaar kunnen versterken als de industrie en energiewereld samenwerken. Daarvoor zal de industrie wel meer moeten overstappen op elektrische processen. Integratie van de twee werelden is alleen mogelijk door intensieve dataverzameling en uitwisseling.

De vertaling van energiegerelateerde en economisch gedreven beslissingen heeft zijn weerslag op de industriële werkvloer. Die zal niet alleen continue moeten worden geïnformeerd, maar ook zijn procesaanpassingen moeten communiceren.

De redactie van Industrielinqs analyseerde hoe deze energie- en grondstoffen-intensieve omgevingen het beste uit beide werelden kunnen halen en identificeerde 6 trends. In opdracht van Panasonic is hierover een whitepaper over geschreven.

Deze whitepaper kan hier worden gedownload. Of gebruik de QR-code

We wensen u veel leesplezier.

De Vlaams-Nederlandse-Duitse onderzoekssamenwerking Solliance kondigt een rol-tot-rol machine aan die dunne film perovskiet zonnecellen kan drukken met een efficiency van 12,6 procent. Met deze industriële opschaling kan zonne-energie weer een stuk goedkoper worden.

Perovskiet zonnecellen zijn een belofte voor toekomstige zonnecellen. De materialen zijn licht, semi transparant en kunnen op flexibele en dunnen onderlagen worden geprint. Enige nadeel ten opzichte van mono en multi kristallijn silicium is de opbrengst van de cellen en over de levensduur van het materiaal is ook nog niet alles bekend. Daar tegenover staat weer de lage productiekosten en eenvoudigere integratie van de cellen in daken, gevels of zelfs ramen.

Nu worden op laboratoriumschaal regelmatig doorbraken gehaald wat betreft efficiency en nieuwe toepassingen van perovskiet, maar Solliance richtte zich juist op de industriële verwerking van het materiaal. Samen met VDL Enabling Technologies Group, Smit Thermal Solutions en Bosch-Rexroth ontwikkelde men een zogenaamd roll-to-roll proces waarbij perovskietkristallen op dertig centimeter brede rollen kunststof folie worden geprint, gedroogd en geconserveerd met een snelheid van vijf meter per minuut. Dit proces gebeurt bovendien op temperaturen beneden de 120 graden Celsius en atmosferische druk.

Met de snelle ontwikkelingen in de laboratoria van de technische universiteiten verwachten de onderzoekers van Solliance dat de rendementen van de commercieel geproduceerde dunne filmcellen in de toekomst kunnen oplopen tot vijftien procent. In het lab zijn inmiddels zelfs percentages van 22,1 procent gehaald, maar het opschalen van dit soort nieuwe productiemethodes is nog een uitdaging.

Solliance is een samenwerking tussen Nederlandse, Vlaamse en Duitse onderzoeksinstituten die zich concentreert op de productie van perovskiet gebaseerde pv-modules. Naast de onderzoeksinstituten zijn ook industriële partners bij het project betrokken zoals Solartek, Dyesol en Panasonic.