Plant Manager of the Year Archieven - Utilities

In het derde en laatste deel van Deltavisie 2020 hadden we een inspirerend gesprek over de industrie en het klimaat. Zijn chemische bouwstenen en energie gewoonweg niet te goedkoop om een goede transitie te maken? En de aandelenbeurzen te grillig? Misschien wel de meeste aandacht ging uit naar de bekendmaking van de Plantmanager of the Year. En de oproep om een dreamteam te vormen om de industrie meer te laten zien.

Tot het laatste moment was het spannend afgelopen donderdag. Wie zou de Plantmanager of the Year 2020 worden. In de pitches lieten Ann Geens, Mirjam Verhoeff, Harry Talen en Lennard Luijt nog één keer het achterste van hun tong zien. Over het belang van feminien leiderschap, digitalisering, openheid van de industrie en het bereiken van jonge generaties. Immers de industrie heeft  nieuwe aanwas nodig voor de toekomstige uitdagingen. Kijk dit programma-onderdeel van Deltavisie 2020 nu terug. 

Drie september weten we het. Wie wordt Plant Manager of the Year 2020? Inmiddels zijn de nominatiefilms klaar. Ook die van finalist Harry Talen van de gasgestookte centrales van Engie in Nederland: ‘We hebben veel jonge mensen nodig voor de transitie. Dat moeten we als sector aanpakken en niet als afzonderlijke bedrijven.’ Eist hij de titel op tijdens Deltavisie 2020?

Ooit in een openliggende turbine gestaan? Tijdens de productie van de nominatiefilm was het team van Harry Talen nog volop bezig om oude productielijnen van de centrale in de Eemshaven uit de mottenballen te halen. Want het gaat weer beter met de gasgestookte stroomopwek. Bekijk het resultaat.

Feminien leiderschap, digitalisering, energietransitie en het enthousiasmeren van mensen die de toekomst vorm moeten geven. Dat en meer kwamen voorbij in een boeiende online talkshow met de kandidaten voor de verkiezing van de Plant Manager of the Year 2020. Ook de zittende, Marinus Tabak, zat aan de virtuele tafel. Ook hij moest aan de bak met een actuele vraag over de inzet van biomassa als energiedrager. Kijk de uitzending nu terug.

Diverse media besteden vandaag aandacht aan het onderzoek van het Ministerie van EZK naar mogelijkheden om in Nederland versneld meer CO2 te besparen om te voldoen aan de zogenoemde Urgenda uitspraak. Daarin spreekt men ook over het op korte termijn sluiten van de Eemshavencentrale. Daarvan is echter geen sprake.

Het nieuws werd vanochtend gebracht door NRC Next en is overgenomen door DvhN. Daarin wordt de suggestie gewekt dat wordt gesproken over de sluiting van de Eemshavencentrale.

‘Zoals alle grote bedrijven is ook RWE in regelmatig overleg met de overheid over bijdragen aan het behalen van klimaat- en energietransitie doelen’, aldus Taco Douma. ‘Versnelde sluiting van RWE centrales maakt hier geen onderdeel van uit.’

Marinus Tabak, plantmanager van de Eemshaven: ‘We laten met biomassaprojecten op de Amer en de Eemshaven juist zien hoeveel wij kunnen bijdragen aan het Urgenda vonnis. Deze projecten leveren veruit de grootste bijdrage aan CO2 reductie in Nederland. Daar moeten we op vertrouwen. En in deze tijden van crisis is het eens te meer duidelijk wat voor vitale rol wij spelen.’

CO2-afvang en opslag

Marinus Tabak werd vorig jaar nog verkozen tot Plantmanager of the Year. In een interview met het vakblad Petrochem vertelde hij dat de kolencentrale in de Eemshaven, waarover hij de scepter zwaait, voor een ombouw staat naar biomassa als brandstof. ‘Afval dat bijna nergens anders meer voor kan worden gebruikt’, voegt hij er direct aan toe. Vooral om niet meteen in een andere felle discussie over het verbranden van biomassa terecht te komen.

En daarmee is de kous nog niet af. Er zijn inmiddels plannen om straks de CO2 van de centrale af te vangen. Tabak: ‘We zijn straks niet CO2-neutraal, maar zelfs CO2-negatief. We willen een technologie toepassen waarmee we negentig procent van de kooldioxide kunnen afvangen. Twintig procent gaat dan naar BioMCN een eindje verderop op Chemiepark Delfzijl dat er methanol van kan maken door het aan waterstof te binden. En we zoeken ook een oplossing voor de overige zeventig procent. Mogelijk gaan we die ondergronds opslaan.’

Om alle voorbereidingen goed te kunnen treffen, heeft Industrielinqs in samenspraak met mede-initiatiefnemer VNCI besloten om de 24ste editie van het jaarevenement Deltavisie te verplaatsen van 11 juni naar 3 september. En daarmee verplaatst dus ook de verkiezing van de Plant Manager of the Year. Hoewel we de verbinding tussen samenleving en industrie heel belangrijk vinden, zijn er nu echt belangrijkere zaken.

Open de Poort

Industrie en samenleving worden vaak gezien als twee aparte werelden met daartussen een hek. Dat terwijl ze juist niet zonder elkaar kunnen om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, veiligheid en economische ontwikkeling aan te pakken. Zo heeft de industrie betrokken en goed opgeleide mensen nodig om te werken aan de energie- en grondstoffentransitie. De industrie wil iedere dag samen met andere partners innovatieve oplossingen ontwikkelen, zoals nieuwe medicijnen, lichtere auto’s en betere isolatie. Daarom is het van groot belang om in contact met elkaar te blijven, met elkaar te discussiëren, elkaar te inspireren en ook samen nieuwe richtingen uit te zetten. Deltavisie 2020 zet daarom op donderdag 3 september bij InnovatieKracht in Spijkenisse de poort tussen samenleving en industrie wagenwijd open.

Denk en debatteer je met ons mee? We zien u graag daar!

Dit jaar gaat Engie bij haar centrale in de Eemshaven twee productielijnen met een totale capaciteit van 700 megawatt uit de mottenballen halen. Het gaat dus weer een stuk beter met de aardgascentrales in Nederland dan een paar geleden. ‘Goed is nog niet het juiste woord om de huidige situatie te beschrijven, maar het gaat zeker minder slecht’, stelt plantmanager Harry Talen van Engie in de Petrochem die binnenkort verschijnt.

Het stond er niet goed voor toen Harry Talen in 2015 verantwoordelijk werd voor de vier gasgestookte elektriciteitscentrales van Engie in Nederland – in Lelystad, de Eemshaven, Bergum en Harculo. De gasprijs was te hoog om te concurreren met bijvoorbeeld het goedkope kolenstroom. Bovendien was de vraag afgenomen als gevolg van de crisis.  ‘We kwamen in de overlevingsmodus terecht. We moesten veertig procent van de mensen ontslaan. In 2016 wilde het hoofdkantoor de centrale in de Eemshaven zelfs sluiten. Het enige dat ik nog kon bereiken was dat het besluit met een half jaar werd uitgesteld.’

Waterstofproductie

Niet lang daarna keerde het tij. ‘De markt veranderde. Zo nam de stroomvraag vanuit de landen om ons heen toe, onder andere door de onzekerheden op het gebied van nucleaire stroomproductie. Bovendien daalde de gasprijs en steeg de CO2-prijs. Daardoor verbeterde de positie van gascentrales ten opzichte van kolen. Inmiddels is helemaal geen sprake meer van sluiting. Integendeel, Talen mag met zijn team twee productielijnen met een totale capaciteit van 700 megawatt in de Eemshaven nog dit jaar opnieuw in gebruik nemen. En ook zijn er bijvoorbeeld plannen op het gebied van waterstofproductie.

Survival

Het kan dus verkeren. ‘Er komt in ieder geval meer geld binnen dan er uit gaat. Alleen niet genoeg om onze investeringen terug te verdienen. Niemand gaat nu een nieuwe centrale bouwen in Nederland. Dat kan echt niet uit. Gelukkig kan er wel veel meer dan een paar jaar geleden. De vraag is nu: wat moeten we doen om er in 2030 nog te zijn. We gaan van survival naar tien tot vijftien jaar vooruit kijken.’

Lees het hele interview met Harry Talen in het maartnummer van Petrochem.

Wie neemt morgen de trofee voor de Plant Manager of the Year 2019 mee naar huis? Wordt dat Sander Schiereck (Brenntag), Marinus Tabak (RWE Eemshaven) of Hanno Schouten (Neste Netherlands)? U kunt meebepalen wie het boegbeeld van de Nederlandse industrie wordt. Stem op uw favoriet!

Stemmen kan nog tot 16 uur op 20 juni (morgen). De winnaar van de verkiezing maken we morgenavond bekend tijdens het congres Deltavisie.

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van het Petrochem Platform in samenwerking met de VNCI, Votob, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam en het kennisplatform Het Nieuwe Produceren. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse industrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit en duurzaamheid.

Sander Schiereck

Sander Schiereck (41 jaar) is plant manager bij Brenntag Benelux in Rotterdam. Het bedrijf richt zich op de distributie van chemicaliën. Hij is trots op de open cultuur die bij Brenntag heerst. Als hij de verkiezing wint, wil Schiereck zich inzetten voor de jeugd. ‘Ik wil mij hard maken om meer verbinding te creëren tussen bedrijven, opleidingsinstituten en scholen.’

Marinus Tabak

Marinus Tabak (35 jaar) is plant manager van de Eemshavencentrale van RWE. Deze energiecentrale is bezig met een project om van kolen over te schakelen op biomassa. Als Tabak de Plant Manager of the Year verkiezing wint, dan vindt hij het belangrijk om het beeld van de industrie te veranderen. ‘Ik wil dat mensen met een positieve blik naar de industrie-
en energiesector kijken.’

Hanno Schouten

Hanno Schouten (45 jaar) is site director bij Neste Netherlands in Rotterdam en Sluiskil. Hij is ontzettend trots op wat het bedrijf heeft weten te bereiken, op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, de productieresultaten en bovenal de cultuur. Als hij de verkiezing wint, wil Schouten zich sterk maken voor de verduurzaming waar Neste ook voor staat. ‘Ik wil die verduurzaming in Nederland verder op de kaart zetten.’

Jury

Een vakkundige jury beoordeelt de kandidaten onder andere op maatschappelijke betrokkenheid, leiderschap en communicatieve vaardigheden. De jury deelt 60 procent van de punten uit. De internetstemmen tellen voor 20 procent mee, net als de stemmen die de bezoekers van het congres Deltavisie uitbrengen. Tijdens dit congres op 20 juni presenteren de finalisten van de Plant Manager of the Year 2019 zich aan het publiek. In de avond wordt de winnaar bekend gemaakt. In 2018 verkoos de jury Niels Smits van Dow Terneuzen tot Plant Manager of the Year.

Uitreiking bijwonen?

U bent van harte welkom op dit congres! Bekijk het volledige programma op www.deltavisie2019.nl

Alweer voor de twaalfde keer wordt de Plant Manager of the Year gekozen. Ook dit jaar hebben we weer drie uitstekende finalisten: Marinus Tabak (RWE Eemshaven), Hanno Schouten (Neste Netherlands) en Sander Schiereck (Brenntag). Op 20 juni tijdens het congres Deltavisie maken wij bekend wie het boegbeeld van de Nederlandse industrie wordt. Hou de website in de gaten voor uitgebreide interviews met de finalisten.

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van het Petrochem Platform in samenwerking met de VNCI, Votob, Deltalinqs, Nogepa, het Havenbedrijf Rotterdam en het kennisplatform Het Nieuwe Produceren. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse procesindustrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit en duurzaamheid.

Marinus Tabak

Marinus Tabak (35 jaar) is plant manager van de Eemshavencentrale van RWE. Deze energiecentrale is bezig met een project om van kolen over te schakelen op biomassa. ‘Als je echt wat wil doen aan klimaatsverandering en de CO2-uitstoot moet je juist hier gaan werken’, zegt Tabak.

Marinus Tabak

Hanno Schouten

Hanno Schouten (45 jaar) is site director bij Neste Netherlands in Rotterdam en Sluiskil. Hij is ontzettend trots op wat het bedrijf heeft weten te bereiken, op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, de productieresultaten en bovenal de cultuur. Dat is gelukt doordat medewerkers zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Hij stimuleert ze en helpt hen om te groeien en verbeteren.

Hanno Schouten

Sander Schiereck

Sander Schiereck (41 jaar) is plant manager bij Brenntag Benelux in Rotterdam. Het bedrijf richt zich op de distributie van chemicaliën. Hij is trots op de open cultuur die bij Brenntag heerst. ‘Ik wil een bijdrage leveren aan het werkplezier van anderen.’ Daarnaast is hij bezig om het bedrijf technisch en organisatorisch klaar te maken voor toekomstige groei.

Sander Schiereck

Winnaar

Een vakkundige jury beoordeelt de kandidaten onder andere op maatschappelijke betrokkenheid, leiderschap en communicatieve vaardigheden. Ook kan er in juni via internet worden gestemd en mag mogen de bezoekers van het congres Deltavisie 2019 hun stem uitbrengen. Tijdens dit congres op 20 juni presenteren de finalisten zich aan het publiek. In de avond wordt de winnaar bekend gemaakt. In 2018 verkoos de jury Niels Smits van Dow Terneuzen tot Plant Manager of the Year.

Emre Kaya (36 jaar) is donderdagavond tijdens Deltavisie uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2017. De site director van chemiebedrijf Organik Kimya heeft de afgelopen jaren met zijn team flinke stappen gezet op het gebied van veiligheid, productiviteit, klanttevredenheid en medewerkertevredenheid.

De jury over Emre Kaya: ‘Vanuit een moeilijke startperiode heeft men hier het tij weten te keren door een rigoureuze aanpak van cultuuroverbrugging en -verandering, een transparante communicatie, een structurele veiligheidsaanpak, opleiding van het personeel en aandacht voor de mens in de organisatie. Dit alles resulteerde in verbetering van de veiligheidscijfers, de productiecijfers, tevredenheid van het personeel en het vertrouwen in de organisatie. Nieuwe investeringen kwamen eraan, zijn opgestart en continue aandacht voor het productieproces resulteert in continue verbetering. Emre is gestart met het invoeren van lean en heeft mooie voorbeelden getoond van verbeterideeën van medewerkers die zijn uitgevoerd. Het is Emre Kaya gelukt om met de juiste passie en dialoog de mensen in de organisatie te bereiken. Hij was dusdanig succesvol dat het Turkse moederbedrijf gedeeltes van zijn ‘Nederlandse’ aanpak overnam.’

Duurzame groei

Met de titel van Plant Manager of the Year op zak wil Kaya zich sterk maken voor duurzame groei. ‘Bij groei moet je rekening houden met alle aspecten in het bedrijf. Je kan niet alleen maar zeggen dat je vijftig procent meer wilt produceren. Je moet nadenken over investeringen, veiligheid, het milieu, de leveringsketen, tevredenheid van het personeel en investeren in human capital. Voor groei heb je iedereen uit je bedrijf nodig.’

Kaya nam het in de finale op tegen Roelof van Wijk van Avebe en Henk Veldink van Hexion.

Over de verkiezing

De verkiezing van de Plant Manager of the Year wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van het Petrochem platform, de VNCI en Votob in samenwerking met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. De verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse procesindustrie door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. Een jury, internetstemmers en de bezoekers van het congres Deltavisie bepalen de winnaar.

De jury bestond uit Jos Benders (voormalig topman Lyondell), Cor Kloet (voormalig directeur SPIE Nederland, Sandra de Bont (directeur Votob), Colette Alma (directeur VNCI), Ronald Hoenen (site manager DSM Dyneema) en Jeroen van Woerden (managing director Kemira en Plant Manager of the Year 2016).