productie Archieven - Utilities

Producenten zetten in het vierde kwartaal van 2018 1,8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat percentage was kleiner dan in de voorgaande zeven kwartalen. De maandomzet was in december voor het eerst sinds oktober 2016 lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

Binnen Nederland zetten producenten in het vierde kwartaal 7,5 procent meer om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet was daarentegen 1,4 procent lager. In oktober was de buitenlandse omzet nog hoger dan in oktober van 2017, maar in de loop van het vierde kwartaal nam die af.

De totale industriële omzet kwam in december lager uit dan een jaar eerder: -2,6 procent. Het was voor het eerst na oktober 2016 dat de maandomzet lager was dan een jaar eerder. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het negende kwartaal op rij; ditmaal met 2,9 procent.

Omzet papier- en grafische industrie 13,5 procent hoger

In de meeste hoofdbranches was de omzet in het vierde kwartaal hoger dan een jaar eerder. In de hoofdbranche papier- en grafische industrie was het verschil het grootst (+13,5 procent). De papierproducenten zetten jaar op jaar zelfs 19,2 procent meer om.

Ook de transportmiddelenindustrie zette fors meer om dan een jaar eerder, 12,9 procent. Binnen deze hoofdbranche was de omzet van de producenten van overige transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen 28,1 procent hoger dan een jaar eerder. De producenten in deze deelbranche behaalden gezamenlijk binnen de gehele industrie het grootste positieve verschil ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Bij de hoofdbranches behaalde alleen de textiel-, kleding- en lederindustrie een lagere omzet dan een jaar eerder: -5,1 procent. De textielindustrie, die het grootste aandeel heeft in deze branche, zette 3,9 procent minder om.

Verwachtingen industriële producenten positief

Hoewel de omzet in december van 2018 daalde, zijn producenten in de industrie wel positief gestemd over de omzetontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2019. Per saldo 8 procent van hen geeft aan dat ze voor het eerste kwartaal van 2019 een omzetstijging verwachten. De verwachtingen voor de eerste drie maanden van 2019 met betrekking tot de personeelssterkte zijn opnieuw positief. Per saldo voorziet, net als vorig jaar, 13 procent van de producenten een toename van de personeelssterkte.

De naderende brexit zal naar de verwachting van industriële producenten invloed hebben op de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2019. Bij 2,5 procent van hen leeft de verwachting dat de brexit een positief effect zal hebben op de omzet. Daarentegen verwacht 13,6 procent een negatief effect op de omzet. Voor de industrie geldt dat er meer bedrijven zijn die een negatief effect op de omzet verwachten dan bedrijven die een omzetgroei voorzien.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,4 procent hoger dan in oktober 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is iets groter dan in september. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

De transportmiddelenindustrie produceerde in oktober bijna tien procent meer dan in oktober 2017. Ook de productie van de metaalproducten- en machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Hoogste niveau ooit

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober 2018 steeg de productie met 0,4 procent. De industriële productie lag niet eerder zo hoog.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen industrie steeg in november 2018. Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in november. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over zowel de huidige economische situatie als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in oktober ruim één procent hoger dan een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is iets groter dan in mei. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

De elektrische-apparatenindustrie produceerde in juni bijna veertien procent meer dan in juni 2017. Ook de productie van de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van mei op juni 2018 daalde de productie met 0,1 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Producenten opnieuw minder positief

Producenten in de industrie waren in juli 2018 voor de tweede maand op rij minder positief dan een maand eerder. Ze waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in juli voor de zesde achtereenvolgende maand minder positief dan een maand eerder. De indicator blijft echter, net als het Nederlandse producentenvertrouwen, ruim boven het langjarig gemiddelde liggen. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni ruim drie procent hoger dan een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 7,1 procent hoger dan in januari 2017, maakt het CBS bekend. Dit is de grootste stijging na februari 2011. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide in januari 2018 opnieuw het sterkst.

De machine-industrie produceerde in januari bijna 13 procent meer dan in januari 2017. Ook de productie van de chemische en de rubber- en kunststofindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de industrie.

Productie op hoog niveau

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2017 op januari 2018 daalde de productie met 0,4 procent. Desondanks ligt de productie de laatste maanden rond het hoogste niveau ooit.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Opnieuw record producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen ging van 10,3 in januari naar 10,9 in februari 2018. Nooit eerder waren industriële ondernemers zo optimistisch. In januari werd het eerdere record al gebroken.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten daalde in februari. In januari werd het hoogste niveau ooit van november 2017 geëvenaard. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in januari ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Producenten in de industrie zagen de omzet in het tweede kwartaal van 2017 voor de derde keer op rij groeien, deze keer met 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzetten groeiden in alle onderliggende branches. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In tegenstelling tot het vorige kwartaal nam de buitenlandse omzet steviger toe dan de Nederlandse. De industriële omzet in het buitenland steeg met 9,1 procent, de omzet in Nederland nam met 4,0 procent toe.

Omzetgroei in alle branches

In het tweede kwartaal van 2017 groeide de omzet in alle branches van de industrie. De elektrotechnische en machine-industrie noteerde de hoogste groei, 15,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Evenals in het eerste kwartaal noteerden ook de producenten van transportmiddelen in het tweede kwartaal één van de hoogste groeicijfers, met 13,2 procent. Binnen deze hoofdbranche groeide de omzet van de autoproducenten het sterkst, met 24 procent.

De producenten in de aardolie-industrie hadden niet zulke goede resultaten als in het eerste kwartaal. De omzetgroei in het tweede kwartaal stopte bij 6,7 procent en was lager dan de omzetgroei van 19,6 procent in het eerste kwartaal.

Opnieuw stijgende prijzen

De afzetprijzen van de industrie zijn in het tweede kwartaal met 5,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijzen ontwikkelden zich binnen en buiten Nederland ongeveer hetzelfde.

Opnieuw stegen de prijzen het meest in de chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproducten- en aardolie-industrie. Deze groep producenten had te maken met een prijsstijging van 10,1 procent. In het vorige kwartaal was de groei met 23,7 procent nog sterker. De prijsontwikkelingen in deze deelbranches lopen samen met die van ruwe aardolie.

Ook afzetprijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie stegen meer dan gemiddeld. In de elektrotechnische en machine-industrie vond de grootste daling plaats, 3,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2016.