PV Archieven - Utilities

Een rendabele businesscase voor zonnepanelen, is dat mogelijk? Hoewel zonnepanelen steeds meer concurreren met fossiele brandstoffen, blijft subsidie cruciaal voor het behalen van een rendabele businesscase.

De belangrijkste subsidieregeling voor het stimuleren van zonnepanelen is de Stimulering Duurzame Energieproductie, oftewel SDE+ regeling. De regeling vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie. Afhankelijk van het type project vergoedt de overheid dit verschil in kostprijzen voor een periode van acht, twaalf tot vijftien jaar. Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen een beroep doen op de regeling.

Voorjaarsopenstelling | € 6 miljard beschikbaar

Op 13 maart gaat de voorjaarsopenstelling van de SDE+ van start met als deadline 5 april 2018. Er is in totaal € 6 miljard beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid. Hoewel u ruim drie weken de tijd heeft om een aanvraag in te dienen, is het moment van indienen mede bepalend voor de hoogte van het voordeel. De regeling kenmerkt zich namelijk door een gefaseerde openstelling, waarbij het subsidiebedrag per fase oploopt. Naarmate u langer wacht wordt het voordeel hoger, maar ook het risico dat het budget op is en u helemaal geen subsidie toegekend krijgt. Aan de hand van een aantal factoren, die afhankelijk zijn van het specifieke project, kan een indienstrategie worden bepaald die uw kans op slagen vergroot.

Houd er daarnaast rekening mee dat uw project aan een aantal eisen moet voldoen om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie. Zo moet u beschikken over een grootverbruikersaansluiting en in sommige situaties is een omgevingsvergunning en haalbaarheidsstudie noodzakelijk.

Subsidieadviesbureau Hezelburcht helpt u graag bij het realiseren van uw zon-pv project door een goede indienstrategie. Daarnaast ondersteunen wij u ook bij de voorbereidings- en realisatiefase. Neem contact op voor meer informatie.