Siemens Archieven - Utilities

De transformatoren van de COBRAcable zijn vanuit de Siemens-fabriek in het Duitse Neurenberg met een speciale oplegger en daarna per schip naar de haven van Eemshaven vervoerd. Hier werden gisteren de transformatoren van het schip gehesen, op een oplegger geplaatst, en vervolgens naar het bouwterrein van COBRAcable in de Eemshaven gereden.

COBRAcable is een kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW. De kabel wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense transportnet. De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

Converterstation

In de converterstations zal de elektriciteit (afhankelijk van de transportrichting) worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator zorgt er vervolgens voor dat de wisselspanning van de converter aangepast wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV), zodat de 700 megawatt die over de COBRA-kabel kan worden getransporteerd probleemloos kan worden omgezet en worden aangesloten op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV).

Groene kabel

De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzame, internationale elektriciteitsmarkt. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel groene stroom uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten.

Rol Siemens

Siemens is als leverancier van de elektrische installatie tevens verantwoordelijk voor de plaatsing daarvan in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening.

Jules Dock en ECE Offshore zijn de winnaars van de juryprijs resp. de publieksprijs van de Offshore Wind Innovators Award 2017. Deze award is op 6 december voor het eerst uitgereikt tijdens de Netherlands Offshore Wind Q-meeting die Siemens en Van Oord elk kwartaal organiseren.

De prijs is in het leven geroepen door Offshore Wind Innovators, een community die beoogt de zichtbaarheid van innovatieve ondernemers te vergroten. De Offshore Wind Innovation Award betekent een erkenning van de Nederlandse innovatiekracht binnen deze jonge en dynamische sector.

Een jury van deskundigen heeft de inzendingen beoordeeld op de mate van innovatie, de sociale en economische impact en ondernemerschap. De jury bestond uit Bert Stuij ( RVO Duurzaam & Klimaat subsidieprogramma’s), Ernst van Zuijlen (GROW) en Bart Blokhuis (PDENH).

De winnaar van de juryprijs is Jules Dock met de lichtgewicht Composite Tower. Naar de mening van de jury raakt het innovatieve concept een essentiële snaar in het streven naar kostenverlaging. Wat de jury vooral aanspreekt is dat dit een out-of-the-box innovatie betreft die in potentie een positieve invloed heeft op alle fases – van bouw tot installatie –  van offshore windparken. Dat er reeds schaaltesten zijn uitgevoerd met goede kennispartners, verhoogt de (technische) geloofwaardigheid.

Na de pitch van de drie finalisten, heeft de zaal met zo’n 130 vertegenwoordigers uit de offshore windindustrie gestemd voor de publieksprijs. De winnaar van de publieksprijs is ECE Offshore. Volgens de jury laat ECE Offshore zien dat het OASYS systeem werkelijk marktpotentieel heeft aangezien het reeds operationeel is. De innovatie toont maatschappelijk relevantie aan doordat het systeem directe bijdraagt aan de kostenbesparing.

De winnaars krijgen een mentorschap van een industriële partij en een resultaatgerichte workshop ‘The next business challenge’ aangeboden. Ook zullen de genomineerden als spreker optreden tijdens het Offshore Seminar op 15 februari 2018.

De drie finalisten waren:

ECE Offshore: OASYS – akoestisch offshore systeem

OASYS Cable is een kabel monitoring systeem dat op het kabellegschip bevestigd wordt. Het detecteert real-time de kabelgeometrie en kabelintegriteit. Bovendien kan de landingsplek van de kabel worden vergeleken met de geplande positie.

Next Ocean: Wave Predictor

De Wave Predictor voorspelt wanneer en waar hoge golven voorkomen. Dit stelt offshore-operators in staat om een optimale periode te kiezen om werkzaamheden uit te voeren in plaats van te wachten op betere omstandigheden of te hopen op het beste.

Jules Dock: lichtgewicht composiet masten

Composiet masten voor de offshore windindustrie bieden een lichtgewicht oplossing voor grote en zware constructies. In een 10 MW windturbine is 240 ton staal niet meer nodig.

 

Op maat gebouwd schip voor windturbinetransport

maandag 12 december 2016Siemens0 reacties

Siemens  heeft haar eerste gespecialiseerde transportschip in gebruik genomen, de Rotra Vente. Dit schip maakt kosteneffectief transport mogelijk van de grote gondels die bij de direct aangedreven offshore-windturbines worden toegepast. Het schip is 141 meter lang en kan per trip meerdere acht-megawatt gondels vervoeren. Het schip verbindt de toekomstige productievestiging van Siemens in Cuxhaven (Duitsland) met de havens in de Noordzee en de Baltische Zee. De levering van een zusterschip staat gepland in het voorjaar van 2017.

Het schip is ontworpen op basis van een bestaande romp van een containerschip en is voor zijn nieuwe taak omgebouwd bij Holland Shipyard in Hardinxveld-Giessendam. Onderdeel van het nieuwe ontwerp is de grote boegdeur die Ro-Ro-toegang biedt tot het aangepaste vrachtdek. Het dek is afgesloten met een telescopisch dak, dat de gondels tijdens transport tegen het zeewater beschermt. Aangezien het dak kan worden geopend, kan de vracht van de Rotra Vente ook met kranen worden geladen in havens zonder Ro-Ro-platform. Dankzij de flexibele indeling van het dek kan het schip ook tot negen torendelen of drie tot vier rotorbladensets per trip vervoeren.

“Met ons Ro-Ro-transportschip Rotra Vente luiden we een nieuw tijdperk van kosteneffectieve offshore-windlogistiek in”, aldus Michael Hannibal, CEO Offshore bij Siemens Wind Power. “Zodra onze nieuwe fabrieken in Hull (Engeland) en Cuxhaven (Duitsland) volledig operationeel zijn, beide Ro-Ro-schepen in de vaart zijn genomen en de verbinding zijn geworden tussen onze productie- en installatievestigingen, verwachten we onze logistieke uitgaven met 15 tot 20 procent te kunnen terugdringen. Dat is weer een belangrijke factor in het terugdringen van de kosten voor de opwekking van offshore windenergie”.

“We zijn trots dat we de Rotra Vente voor Siemens kunnen exploiteren, omdat dit schip een nieuwe mijlpaal vormt in de nauwe samenwerking die wij al sinds jaren met elkaar onderhouden,” aldus Richard Thomsen, Managing Director van deugro, de transportdivisie van de deugro-groep en logistiek partner van Siemens. “We hebben de overeenkomst voor dit innovatieve logistieke concept pas één jaar geleden ondertekend en beschikken nu al over een zeer efficiënt schip, terwijl een tweede schip bij de werf in aanbouw is.”

Het zusterschip van de Rotra Vente – een transportschip voor torens en rotorbladen – wordt momenteel gebouwd. Dit vaartuig biedt ruimte aan maximaal twaalf rotorbladen voor windturbines en transporteert deze van de productievestigingen van Siemens in Hull (Engeland) of Aalborg (Denemarken) naar de respectievelijke installatiehavens.