spoor Archieven - Utilities

Fudura en ProRail gaan het Nederlandse spoorwegnet toekomstbestendiger te maken. Zo gaat Fudura alle tractiemeters nauwkeurig uitlezen zodat ProRail beschikt over een gedetailleerd inzicht in het complete energieverbruik. Dit geeft grip om het elektriciteitsnet in balans te houden. 

Het treinverkeer neemt de komende jaren binnen Nederland verder toe, waardoor het elektriciteitsnetwerk zwaarder wordt belast. Tegelijkertijd vraagt dit om een optimalere netbalans om de benodigde voeding aan de treinen te garanderen. ‘Het energieverbruik is straks per aansluiting, per kabel en zelfs per tractiestation inzichtelijk. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op alle facetten wanneer het gaat om meetdata, inzicht in het verbruik en de verrekening van de kosten’, stelt Daan Verbaan, systeemspecialist bij ProRail.

ProRail draagt aan Fudura het beheer en de wettelijke meetverantwoordelijkheid over van de 204 tractie aansluitingen op het spoorwegnet. Daarnaast verzorgt het bedrijf de uitlezing en het beheer van twintig grootverbruik tussenmeters, waarbij dit aantal in de komende vijf jaar stijgt naar een totaliteit van 134 stuks. De samenwerking loopt totaal acht jaar.

ProRail wil in 2030 haar eigen elektriciteitsverbruik zelf op wekken. Het spoorbedrijf wil daarvoor zonnepanelen plaatsen op stationsdaken, fietsenstallingen en perronoverkappingen en ze wil schermen langs het spoor plaatsen die spoorgeluid weren en tegelijkertijd energie opwekken. Daarnaast wordt onderzocht of er innovaties zijn die het mogelijk maken tussen en naast het spoor energie op te wekken.

ProRail wil straks volledig CO2-neutraal zijn door onder andere energie te besparen, het wagenpark te verduurzamen en de jaarlijkse energie-efficiency met 2 procent te verbeteren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met door LED-verlichting op stations aan te brengen en een slim systeem te installeren dat ervoor zorgt dat op de meeste perrons de verlichting dimt als er geen reizigers zijn.

In 2015 was het verbruik van ProRail 135 miljoen kilowattuur. Dat staat gelijk aan 38.570 huishoudens en is vergelijkbaar met een middelgrote stad als Hengelo en Almelo.