Triasboring Archieven - Utilities

Zes jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst is de Triasboring van start gegaan. Het geothermieproject op vier kilometer diepte van Royal FloraHolland, HVC en Capturam moet een groot aantal kassen in het Westland van duurzame warmte voorzien.

Directeur Marco van Soerland: ‘Zes jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst voor een geothermieproject op vier kilometer diepte, kunnen we eindelijk gaan boren. Het is een bijzondere dag voor alle betrokken telers, HVC, Capturam, Royal FloraHolland, de gemeente en het projectteam. Wij kijken natuurlijk allemaal uit naar de welltest in januari. En wat de uitkomst ook zal zijn: met dit project maken we grote stappen in de energietransitie in Zuid-Holland. Door de kennis die we opdoen over warmte in diepe aardlagen en door hier hoe dan ook een kwalitatief hoogwaardig geothermieproject neer te zetten.’

Wat er ondergronds gaat gebeuren

Maandag is men begonnen met de eerste boring, in de olie- en gasindustrie ook wel ‘spud’ genoemd. Het betreft een gat van 125 meter diep op de plek waar in juni de beschermlaag is geplaatst voor de watervoerende lagen. Nadat dit ‘ondiepe’ gat is geboord, volgt de eerste sectie van de diepe boring. De komende zeven tot negen dagen wordt een gat geboord van 1.298 meter diep en een diameter van circa zestig centimeter. Bij deze diameter is het zaak het boorgruis goed naar boven te krijgen. Elke tien meter wordt een monster genomen van de modder en het gruis dat naar boven komt. Aan de hand van deze monsters weet de boorcrew in welke aardlaag en op welke diepte de boorkop zich bevindt. Als de volledige diepte van sectie 1 is bereikt, wordt de pijp ingebracht en wordt cement geperst tussen het boorgat en de pijp om het gat te verstevigen.

Vier secties naar 4.560 meter diep

Na ongeveer twee weken is sectie 1 gereed. Daarna volgt sectie 2 met een diameter van zo’n 43 centimeter tot 2.559 meter diep. Sectie 3 is een boorgat met een diameter van circa dertig centimeter tot 4.204 meter diep. Sectie 4 boort door naar de Triaslaag op 4.560 meter diep. Dit laatste gat wordt niet gecementeerd in verband met de winning van warmte. De brontest vindt naar verwachting plaats in januari 2018.