uitbreiding Archieven - Utilities

Vitens breidt de waterwin en -zuiveringscapaciteit uit in Overijssel Noord. De wincapaciteit van wingebied Boerhaar vergroot binnen de bestaande vergunning. Productiebedrijf Diepenveen krijgt bovendien een duurzame revisie.  

In het gebied Overijssel Noord liggen productiebedrijf Diepenveen en het wingebied Boerhaar. Om de operationele reserve te optimaliseren besloot waterbedrijf Vitens om de niet-operationele reserve van Boerhaar operationeel te maken. Bovendien breidt men de waterzuivering van productiebedrijf Diepenveen uit. Daarbij maken de locaties gelijk een verduurzamingsslag.

Iv-Water heeft sinds 2019 een raamcontract met Vitens en verzorgt voor dit project de engineering (voorontwerp tot en met definitief ontwerp en besteksfase). Daarbij gebruikt het ingenieursbureau onder andere 3D-scans en BIM.

Verduurzaming

De wincapaciteit van wingebied Boerhaar en de zuiveringscapaciteit van productiebedrijf Diepenveen vergroot binnen de bestaande vergunning. Dit bereikt het waterbedrijf door uitbreiding met vier winputten en het aanpassen van verschillende procesonderdelen. Zo krijgt productiebedrijf Diepenveen onder andere een derde reverse-osmosis-unit. Ook plaatst men een nieuwe beluchtingsinstallatie voor intensieve beluchting van het nafiltraat voor het verhogen van de pH. Hiermee vervalt de bestaande natronloogdosering. Vitens vervangt bovendien een aantal installaties om de levensduur van de zuivering te verlengen en het energieverbruik te reduceren.

Meer zekerheid met 3D-scans en BIM

Om snel en goed inzicht te krijgen in de maatvoering van de bestaande gebouwen en werktuigbouwkundige installaties scande Iv-Water de relevante gebouwen in 3D. Het ingenieursbureau modelleert de aanpassingen worden op basis van de bestaande tekeningen in Revit en Plant 3D. De experts verifiëren de maatvoering met de 3D-scans. Doelstelling is om tot een haalbaar ontwerp te komen waarin de opdrachtgever virtueel kan worden meegenomen en op deze wijze een volledig beeld krijgt van onder ander inrichting, bereikbaarheid voor onderhoud en vrije ruimten.

Taqa wil meer gas kunnen opslaan in Gasopslag Bergermeer. Daarvoor wil het bedrijf de druk van 133 bar verhogen naar 150 bar. Door het verhogen van de druk ontstaat een uitbreiding van de opslagcapaciteit, waardoor er meer aardgas in het leeg geproduceerde reservoir kan worden opgeslagen.

Door de uitbreiding kan Taqa efficiënter gebruik maken van de gasopslag omdat deze destijds al is ontworpen en gebouwd voor een druk van 150 bar. Om de capaciteit te verhogen zijn geen werkzaamheden aan installaties of locaties nodig.

Naast economische voordelen heeft deze uitbreiding volgens Taqa ook een maatschappelijke reden: de leveringszekerheid van het Nederlandse aardgassysteem. Met een verruiming van de capaciteit zou de Gasopslag Bergermeer kunnen voorzien in de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 3 miljoen Nederlandse huishoudens. Dit is belangrijk omdat de binnenlandse gasproductie op termijn terugloopt terwijl er voorlopig nog behoefte zal blijven aan gas als energiebron.

Vergunningen

In de afgelopen maanden heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich gebogen over de vraag of er mogelijk belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu wanneer er meer gas zou worden opgeslagen in de Gasopslag Bergermeer. Het ministerie heeft geoordeeld dat dit niet het geval is, wat betekent dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld.

Taqa gaat nu het verzoek indienen bij het ministerie om de bestaande vergunningen daadwerkelijk te wijzigen.