Vandebron Archieven - Utilities

Eigenaren van elektrische auto’s kunnen profiteren van overtollige elektriciteit uit hun autobatterijen. Via blockchain-technologie kunnen klanten van Vandebron overtollige elektriciteit opslaan of tekorten opvangen via de batterij van hun auto. Als de zogenoemde crowd balancing-proef slaagt, wil TenneT meer partijen toegang tot de elektriciteitsmarkt verlenen.

Het loadbalancing-proces is ingericht op basis van de blockchain technologie. Dit blockchain-project maakt deel uit van een breder programma van TenneT dat bestaat uit proefprojecten die zijn gericht op het flexibeler maken van het elektriciteitssysteem vanwege de sterke groei van duurzame elektriciteitsproductie door middel van voornamelijk zon en wind ten koste van conventionele centrales. Door middel van verbeterd gegevensgebruik en de ontwikkeling van nieuwe flexibele opties maakt TenneT het elektriciteitssysteem geschikt voor de uitdagingen van de energietransitie.

Flexibiliteit door decentralisatie

Als Transmission System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor de balanshandhaving. De energietransitie stelt TenneT voor een uitdaging. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moet altijd in evenwicht zijn. Daarom zoekt TenneT naar nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden. Het bundelen van meerdere, kleinere decentrale bronnen, bijvoorbeeld batterijen en accu’s, is hier een voorbeeld van. Via een zogenoemde aggregator, in dit geval Vandebron, en blockchain technologie wordt de capaciteit van al die batterijen benut en kunnen ook consumenten op deze manier direct hun bijdrage leveren aan de energietransitie.

Energietransitie

Vandebron levert stroom aan TenneT voor de handhaving van de balans. Deze elektriciteit is afkomstig uit de laadsessies van klanten met een elektrische auto. Tijdens het opladen van de elektrische auto’s wordt op verzoek van TenneT gestart of gestopt met laden. Vandebron heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld. Aan de pilot nemen Tesla rijders middels een app deel. Vandebron faciliteert deze dienst voor haar klanten die hiervoor een vergoeding krijgen.

Groene blockchain

De toegepaste blockchain-oplossing is een private blockchain en geen public blockchain, zoals dat bij bijvoorbeeld de virtuele valuta (bitcoin) wél het geval is. Bij een private blockchain wordt geen gebruik gemaakt van de rekenkracht van een enorm aantal computers. Dit betekent dat het elektriciteitsverbruik van een private blockchain laag is.

TenneT kent een gelijksoortig pilotproject in Duitsland. Hierbij is gebruik gemaakt van een blockchain-netwerk en batterijen in woningen om opstoppingen in het net te voorkomen.

TenneT en Vandebron slaan de handen ineen en testen de inzet van gedecentraliseerde batterijen uit elektrische auto’s op de balanceringsmarkt middels blockchaintechnologie. IBM faciliteert de pilot als technologiepartner. TenneT beoogt in de toekomst capaciteit uit kleinere decentrale bronnen te benutten om daarmee de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen.

Als Transmissie System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor de Nederlandse balanshandhaving. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans zijn. Met de toegenomen elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen neemt de volatiliteit op het net toe. Daarnaast zijn er in de toekomst waarschijnlijk minder conventionele centrales beschikbaar om de benodigde flexibiliteit te leveren. Een veelvoud aan kleinere, decentrale batterijen kunnen soelaas bieden. TenneT onderzoekt of met blockchaintechnologie het aantal spelers op de balanceringsmarkt kan worden vergroot waardoor er betere prijsvorming tot stand komt en TenneT minder afhankelijk wordt van de aanwezigheid van conventionele centrales.

TenneT Energy Community

De balanceringsmarkt wordt tot nu toe vooral bediend door grotere partijen. In haar rol als marktfaciliteerder is TenneT verantwoordelijk om de markt ook toegankelijk te maken voor kleine gedecentraliseerde flexibiliteit. Als onderdeel van een breder digitaal transformatie programma streeft TenneT ernaar de balanceringsmarkt te openen voor gedecentraliseerde flexibiliteit. Voor deze integratie start TenneT een pilot met blockchain, gebaseerd op de open source Hyperledger software, dat vele kleinschalige batterijen koppelt aan de reguliere TenneT biedladder en systemen voor balanceringsvermogen.

In deze pilot levert Vandebron vermogen afkomstig uit het opladen van haar EV (elektrisch rijden) klanten voor de balanshandhaving. Dit gebeurt door, gedurende de laadsessie, op verzoek van TenneT te starten of stoppen met laden. Vandebron heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld dat dit op een intelligente manier doet. Het duurzame energiebedrijf faciliteert deze dienst voor haar klanten die hiervoor een vergoeding krijgen, zonder concessies te hoeven doen op het gewenste gebruik van de auto.

Na een succesvolle pilot zullen andere partijen die toegang hebben tot flexibiliteit van meerdere decentrale bronnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de TenneT Energy Community om flexibiliteit aan te bieden. TenneT zal geïnteresseerden via nieuwsbrieven en een consultatieworkshop op de hoogte houden.

Blockchain

Eerder dit jaar startte TenneT een pilot met een aantal partijen voor het leveren van primair reservevermogen. Voor deze pilot met Vandebron wordt voor het eerst blockchain ingezet. Gefaciliteerd door IBM, wordt een toepassing gebouwd op basis van de open source Hyperledger blockchain software. Door de eigenschappen van blockchain weet TenneT zich verzekerd van het aanbod èn het inzicht in de geactiveerde decentrale flexibiliteit, terwijl het consumenten en energiegebruikers helpt om hun flexibiliteit aan de markt ter beschikking te stellen.

Dit stelt partijen in staat de energiestromingen op een veilige manier te regelen en met elkaar op een transparante manier te registreren. TenneT en Vandebron zullen zo in staat zijn de geleverde flexibiliteit te verrekenen.

Energieleverancier Vandebron deed een stuntbod van één miljoen euro voor overname en sluiting van de Hemweg Kolencentrale in Amsterdam. Nuon heeft het bod afgewezen en de mensen van de bron een rondleiding in de centrale gegeven.

Vandebron deed een bod van 1 miljoen euro voor de overname van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam, eigendom van Nuon. Volgens Vandebron kan dit bod worden besteed aan een goede regeling voor de medewerkers van de centrale. De schone energieleverancier wil de centrale een nieuwe bestemming geven. Volgens Vandebron is de kolencentrale aan de ring van de hoofdstad van de vijf actieve centrales, de oudste en meest vervuilende van Nederland. Aart van Veller, mede-oprichter van Vandebron: ‘Jaarlijks stoot de centrale 4,5 megaton aan CO2 uit, wat gelijk staat aan de uitstoot van 1,3 miljoen auto’s. Hiermee zorgt de centrale voor een verslechtering van de Amsterdamse luchtkwaliteit, welke regelmatig beneden de Europese norm valt.’

Nuon gaf de vertegenwoordigers van Vandebron aan open te staan voor een vervroegde sluiting van de Hemweg kolencentrale mits daar een financiële compensatie tegenover staat voor de medewerkers en de ontmanteling van de centrale. Nuon’s officiële reactie op het bod: ‘We hebben naar Vandebron geluisterd en gezamenlijk geconstateerd dat onze ideeën voor het realiseren van een duurzaam Nederland dicht bij elkaar liggen. We hebben hun bod echter afgewezen en de mensen van Vandebron een rondleiding in de kolencentrale gegeven.’

Van Veller: ‘De kolencentrale zorgt voor sterke vervuiling van de stad, de lucht en de natuur. Bovendien is zo’n rokende pijp geen gezicht. Alle partijen, ook consumenten, willen dat de centrale sluit. Daarom nemen wij het initiatief de centrale dit jaar nog te sluiten.’